niedziela, Grudzień 8, 2019
Facebook
Home Tagi Wpis otagowany "dobrostan pracowników"

dobrostan pracowników

Czy wiecie że już dziś można ekstrapolować, że osoby urodzone w 2007 r. będą żyły 102–104 lata. Wniosek jest z tego prosty – jeśli dzisiaj pracujemy ok. 40 lat (między 24 a 64 rokiem życia), a będziemy żyli jeszcze 40 – do 104 lat, to oznacza, że czeka nas 40 lat emerytury.

Nie ma możliwości, abyśmy na tę emeryturę zapracowali! Wynika z tego, że osoby po 64 roku życia nadal będą musiały być sprawne fizycznie i intelektualnie, aby wciąż pracować i na siebie zarabiać. Już dziś możemy to zaobserwować na rynku, szczególnie w branżach, w których występuje duża luka pokoleniowa i brak osób o potrzebnych kompetencjach. Przy czym ze względu na robotyzację jedyną cenną pracą będzie kreatywna praca umysłowa. Ale żeby kreatywna praca była możliwa w zaawansowanym wieku, trzeba poświęć czas i wysiłek i zainwestować w siebie, we własne zdrowie fizyczne i psychiczne. Ludzie będą tego coraz bardziej świadomi. Firmy, które nie będą dbały o zdrowie pracowników, nie zatrzymają u siebie talentów, a w rezultacie będą skazane na zagładę. Zapytacie co robić? – odpowiedź w artykule Kirov Nikolay, zapraszamy do czytania :
LP : https://formularze.infor.pl/20190305_piz-wellbeing_s34/
FP: https://formularze.infor.pl/20190305_piz-wellbeing_s34/dziekujemy.html

Organizacje w różny sposób podchodzą do wdrażania działań w obszarze  szeroko  pojętego  wellbeingu.  Część  firm  koncentruje  się stricte na zagadnieniach związanych z promocją zdrowia i profilaktyką (m.in. chorób nowotworowych, otyłości, cukrzycy) czy bezpieczeństwem pracy. Duża część organizacji kieruje swoje działania w stronę ogólnej poprawy samopoczucia, zwiększenia aktywności fizycznej czy redukcji stresu wśród pracowników. Coraz większym zainteresowaniem cieszą  się  też  programy  z  zakresu  zarządzania  energią  pracowników, które mogą prowadzić do realnej, długotrwałej zmiany stylu pracy, poprawy samopoczucia oraz – co niezwykle ważne – zwiększenia efektywności zatrudnionej kadry.

Każde z wyżej wymienionych podejść może wydawać się krótkotrwałą modą, jednak wiele międzynarodowych publikacji i raportów wskazuje, że dbanie o szeroko pojęty dobrostan pracowników staje się ogólnoświatowym trendem w rzeczywistości silnie zdominowanej przez nowoczesne technologie. Warto zauważyć, że tego typu działania podejmowane przez firmy mogą okazać się realnym wsparciem dla pracowników mierzących się z ogromnym tempem pracy i natłokiem zadań. W każdej organizacji można dostrzec osoby, zwykle na stanowiskach menedżerskich, które pracują w ogromnym pośpiechu, presji czasu i stresie. Badanie „Praca, moc, energia w polskich firmach. Sześć obszarów, które wpływają na efektywność organizacji” przeprowadzone w 2017 roku, pokazuje, że aż 76 proc. osób zajmujących stanowiska kierownicze pracuje dłużej niż 8 godzin dziennie, 92 proc. ma pracę wielokrotnie przerywaną przez e-maile, telefony i zapytania od współpracowników, a 36,6 proc. deklaruje, że w pracy jest często rozkojarzona i rozproszona. W konsekwencji prawie 40 proc. liderów odczuwa w pracy irytację, frustrację i zniecierpliwienie, 30 proc. nie pamięta, co robiło poprzedniego dnia w pracy, a prawie połowa (47,3 proc.) uważa, że ich sposób postępowania jest niekorzystny dla zdrowia i wpływa negatywnie na relacje z bliskimi (33,5 proc. wskazań).

Organizacje coraz częściej zauważają, że posiadanie wysoko wykwalifikowanej, doświadczonej kadry przestaje być wystarczające. Aby menedżerowie i specjaliści mogli w pełni wykorzystać posiadane przez siebie wiedzę i umiejętności, muszą mieć energię do działania, a tej zwykle brakuje, gdy wkrada się długotrwały stres, napięcie i zmęczenie. Konsekwencją nieustannego działania pod wpływem silnych hormonów stresu, ogromnej ilości bodźców, niedosypiania, braku aktywności fizycznej czy niewłaściwego odżywiania, jest niższa jakość dostarczanych rozwiązań, utrata sił, spadek zaangażowania i motywacji do pracy. To wszystko, w dłuższym czasie, może prowadzić do wypalenia oraz utraty wartościowych osób w organizacji – najczęściej mających już dogłębną wiedzę na temat funkcjonowania firmy, merytoryczne przygotowanie do wykonywania zadań oraz niezwykle cenne doświadczenie praktyczne.

W idei zarządzania energią pracowników nie chodzi o to, aby pracować mniej, ale o to, aby pracować mądrzej. Każdy doświadcza konsekwencji postępu technologicznego w rozumieniu zmiany stylu życia i pracy – w naszych codziennych, drobnych nawykach działania i rytuałach. Internet, social media i najnowsze aplikacje webowe i mobilne z roku na rok zwiększają tempo naszego funkcjonowania.  Pracownicy  i  menedżerowie  silnie  odczuwają  te  zmiany na sobie, tworząc z roku na rok coraz dłuższe listy zadań, nieustannie żonglując swoimi priorytetami, angażując się w ogromną liczbę nowych projektów czy odpowiadając na coraz wyższe oczekiwania swoich przełożonych. Umiejętność odnajdowania się w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości staje się metakompetencją na współczesnym rynku pracy, która warunkuje wysoką efektywność i skuteczność pracowników, a co za tym idzie, całych organizacji.

Niestety, taki styl pracy, oparty na presji czasu, nieustannej zmienności i mnogości bodźców drenuje nasze zasoby energii fizycznej, emocjonalnej i mentalnej, nie dając czasu na adaptację. To właśnie intensywność zachodzących zmian w środowisku pracy i ilość napływających do nas informacji jest dla nas największym wyzwaniem. Mamy ogromne możliwości adaptacyjne i mechanizmy radzenia sobie z zachodzącymi zmianami, jednak nie ma w dzisiejszym świecie czasu na ich doświadczanie czy zastosowanie. Tempo, w którym funkcjonujemy, zabiera nam możliwość  przystosowania  się,  wypracowania  nowych,  adekwatnych strategii działania. Większość pracowników ma ogromne problemy, aby poradzić sobie z obecnymi wyzwaniami środowiska pracy, niezależnie od wieku czy poziomu wykształcenia. Nadal w dużej części firm pokutuje podejście, że więcej, szybciej, lepiej jest jedyną i właściwą drogą do osiągania najlepszych możliwych efektów. Nie jest to jednak strategia, która sprawdzi się w obliczu czekających nas w kolejnych latach intensywnych przemian technologicznych, a co za tym idzie, ekonomicznych czy społecznych.

Niezależnie od skali planowanych działań w organizacji, warto na nie spojrzeć  w  możliwie  kompleksowy  sposób,  uwzględniając  kilka  perspektyw, jakie towarzyszą każdemu procesowi w obszarze T&D (Training  and  Development).  Niezwykle  wartościowym  podejściem  przy planowaniu działań w obszarze wellbeing jest Metoda Learning Battle Cards , która obejmuje siedem warstw procesu rozwojowego (7 Windows of Instructional Design):

1)  Analysis (analizę potrzeb),

2)  Awareness (kształtowanie świadomości osoby szkolonej),

3)  Knowledge (transfer wiedzy),

4)  Skills (budowanie umiejętności),

5)  Attitudes (wpływanie na postawy),

6)   Implementation (wdrożenie nowo nabytych kompetencji i wsparcie w tym procesie),

7)  Measurement (pomiar rezultatów procesu rozwojowego).

Użycie Metody LBC (Metody 7 Warstw Procesu Rozwojowego) opiera się na wykorzystaniu w projektowaniu procesów rozwojowych zestawu kart, wielkości kart do gry w pokera, który jest innowacyjnym, wizualnym sposobem skatalogowania oraz opisania ponad 100 metod, technik i narzędzi rozwojowych używanych na całym świecie. Każda forma rozwojowa bądź około-rozwojowa opisywana jest w tym podejściu przez pojedynczą kartę.

Źródło: Małgorzata Czernecka- Prezes  zarządu  Human  Power, współautorka książki „Wellbeing w organizacji”

Więcej informacji w książce – http://sklep.infor.pl/320284,wellbeing-w-organizacji–co–jak–dlaczego-.html

Wellbeing  w  dosłownym  tłumaczeniu  to  stan  komfortu,  zdrowia, szczęścia, lecz także poczucie satysfakcji. Można to zjawisko rozpatrywać subiektywnie jako odczucia i myśli jednostki na temat sensu i istoty jej życia; to poczucie dobrostanu, oznaczające częste doświadczanie pozytywnych emocji oraz ogólną satysfakcję z życia. Jak to odnieść do biznesu, przestrzeni organizacyjnej i miejsca pracy? Czym jest wellbeing w organizacji? Czy to nowa moda przeminie tak jak inne trendy? Czy może konieczność i strategia na wygraną w odniesieniu do współczesnego rynku?

Autorzy książki „Wellbeing w organizacji” ,wydanej właśnie przez wydawnictwo Infor odpowiadają nie tylko na wyżej wymienione pytania, ale przede wszystkim dostarczają czytelnikom bezcennej porcji wiedzy i przykładów potwierdzających, że zdrowi, szczęśliwi pracownicy to inwestycja strategiczna.

Toksyczne środowisko pracy oraz zagrożenia cywilizacyjne, takie jak stres czy  złe  nawyki,  ale  również  wymagania  pracodawców  wobec pracowników powodują, że w interesie organizacji jest stawianie dobrostanu pracownika w centrum zainteresowań. Holistyczne podejście do człowieka  w  organizacji  jest współcześnie  konieczne  dla  budowania  przewagi konkurencyjnej.

Na polskim rynku zjawisko wellbeingu w organizacji jest nowe. Niektórzy reagują ze zdziwieniem, inni z pobłażliwością, są i tacy, którzy rozpoznali temat i wdrażają praktyki prezentowane w tej książce. Na świecie są firmy, które mają już swoje tradycje w tym obszarze. Przykładowo firma Johnson & Johnson już od 1995 r. realizuje programy profilaktyki zdrowotnej wśród swoich pracowników.

Liczba  osób  chorujących  na  nadciśnienie  i  unikających  aktywności  fizycznej zmalała o ponad połowę. Udowodniono, że J&J w latach 2002–2008 zaoszczędziło dzięki takim programom na kosztach opieki zdrowotnej łącznie 250 mln dolarów, a zwrot z każdego wydanego dolara wyniósł 2,71.

Poszukując istoty wellbeingu, należy zacząć od pojęcia „jakość życia”, które można uznać za jego źródło. Jakość życia to zagadnienie interdyscyplinarne, którym zajmują się socjolodzy, psycholodzy, pedagodzy oraz przedstawiciele nauk medycznych. Można je uznać za zagadnienie egzystencjalne, w którym szuka się odpowiedzi na pytanie: „być czy mieć”, i które od zawsze było w centrum zainteresowania.

Pytanie – „być czy mieć”, jest wciąż aktualne, rozważa je zapewne każdy człowiek. Pewnie nigdy nie będzie pełnej zgodności w odpowiedzi na nie. Można jednak wpływać na pewne trendy, które kształtują postawy wobec tego pytania. W Polsce po 1989 roku można było zauważyć silne nastawienie na „mieć”, gdzie rozwój rynków i konsumpcjonizm objawił się jako siła determinująca stan umysłu. „Mieć” stało się dla ludzi (dzieci kryzysu i towarów na kartki) podstawą kształtowania jakości życia. Pogoń za dobrami i konsumpcjonizm powodują wiele skutków ubocznych kosztów, z których jednym z  największych  jest  stres.  W  Polsce  według  informacji  ZUS,  stres  jest drugim najczęstszym powodem zwolnień lekarskich.

Wydaje się jednak, że nowe pokolenie i XXI wiek przynoszą inne spojrzenie. Coraz częściej mówi się o tendencjach przeciwnych do konsumpcjonizmu, o tym, że młodzi nie mają, w stosunku do poprzedniej generacji, tak mocnej chęci posiadania. Podkreśla się minimalistyczny nurt, małe mieszkanie, niekoniecznie na własność, samochód z wypożyczalni, rower miejski itp. Nowa generacja stawia na doświadczanie – podróże czy mobilność. Taki nurt zdaje się potwierdzać T. Nordenfelt, który zakłada, że dobrostan związany jest ze sferą doświadczeń. Jeżeli człowiek odczuwa emocje, określane jako pozytywne, poziom jakości jego życia można ocenić jako wysoki.

Definiowanie jakości życia poprzez zaspokajanie potrzeb jest również uzależnione od zmian, jakie zachodzą w otoczeniu, warunków makroekonomicznych,  kulturowych  i  poziomu  życia.  Postęp  technologiczny oraz przechodzenie w stronę gospodarki opartej na wiedzy powodują, że o jakości życia bardziej będą decydowały potrzeby wyższego rzędu, takie jak: przynależność, uznanie i samorealizacja.

Światowa Organizacja Zdrowia określiła jakość życia, podkreślając subiektywne czynniki i definiuje ją jako indywidualne postrzeganie swojej pozycji w życiu w kontekście kultury i systemów wartości, w których żyją, oraz w odniesieniu do ich celów, oczekiwań,  standardów  i  obaw.  Jest  to  szeroko  zakrojona  koncepcja, która w złożony sposób wpływa na zdrowie fizyczne, stan psychiczny, osobiste przekonania, relacje społeczne i ich związek z istotnymi cechami środowiska (Światowa Organizacja Zdrowia, 1997). Z definicji i poglądów na temat jakości życia można czerpać inspiracje do tego, by zrozumieć, czym jest dobrostan w ogóle, a następnie, jak na niego wpływać i budować wellbeing w organizacji.

Mamy nadzieję, że książka stanie się inspiracją do realnych zmian w organizacjach i przyczyni się do budowania miejsc pracy, gdzie człowiek będzie stanowił centrum i kluczowy kapitał, a wellbeing będzie decydował o modelu biznesowym.

BiznesTuba.pl jest patronem medialnym książki „Wellbeing w organizacji” – aby zamówić książkę przejdź do http://sklep.infor.pl/320284,wellbeing-w-organizacji–co–jak–dlaczego-.html

Wellbeing w organizacji co? jak? dlaczego? Autor: praca zbiorowa pod redakcją dr Katarzyny Kulig- Moskwa, Wydawca: Infor PL S.A.

Eksperci

Polacy puszczają z dymem 105 tysięcy mieszkań rocznie

W bieżącym roku Polacy wydadzą na wyroby tytoniowe około 28 miliardy złotych – wynika z szacunków HR...

Na mieszkanie wydajemy co czwartą złotówkę

Najmocniej w ostatnim roku drożał wywóz śmieci. Według GUS podwyżka opłat wyniosła 31,3%, co więcej ...

To nie jest kraj dla bogatych ludzi – zmiany Małego ZUS-u

Dzięki rozszerzeniu Małego ZUS-u najmniejsi przedsiębiorcy każdego miesiąca zaoszczędzą średnio po k...

PKB Polski rośnie coraz wolniej. Opinia eksperta.

Polska gospodarka zwalnia. Od jakiegoś czasu mówi o tym ekonomiści. Kilka dni temu rządzący politycy...

Paradoksalna sytuacja na rynku obligacji

W ostatnich dniach doszło do dość kuriozalnej sytuacji, polegającej na tym, że rentowność dziesięcio...

AKTUALNOŚCI

Dlaczego Black Friday jest czarny, czyli #walmartfights, księgowi i kryzys

Już od kilku lat czarny piątek (ang. Black Friday) rozpoczyna sezon wyprzedaży w Polsce. O wiele dłu...

Zniesienie limitu ZUS od 1 stycznia 2020 – znowu prawdopodobne

12 listopada 2019 r. do Sejmu trafił projekt ustawy, przewidującej zniesienie górnego limitu składek...

Wielka kradzież danych osobowych. Uważaj, żeby nie spłacać cudzego kredytu!

W ciągu kilkunastu dni dane osobowe kilkuset tysięcy osób trafiły w niepowołane ręce na skutek rażąc...

KONKURS: odpowiedz na pytanie i wygraj mini-prenumeratę magazynu „Personel i ZarządzanieR

Zapraszamy do udziału w konkursie współorganizowanym przez BiznesTubę oraz Infor.pl. PYTANIE KONKURS...

Wybory parlamentarne w Polsce. Czy rynek finansowy zareagował na wyniki?

Jak podaje Business Insider, wynki finansowe nie lubią zaskoczeń, a w wynikach wyborów parlamentarny...

Koniec folii na warzywach czyli „tatuaże” zamiast plastiku. Farma Świętokrzyska wyznacza tren

Rewolucja na rynku BIO żywności w Polsce Farma Świętokrzyska jako pierwsza polska firma wprowadziła ...

W tym roku w Polsce zadebiutowało 17 nowych marek

Sloggi, Monki, Weekday, Peserico, Under Armour, Hermes - to kilka z siedemnastu międzynarodowych mar...

Indywidualne rachunki podatkowe już od stycznia 2020 r.

Znane są już bardziej szczegółowe informacje dotyczące indywidualnych rachunków podatkowych (mikrora...

Od 2020 r. pliki JPK także na żądanie prezesa UOKiK

22 listopada 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządze...

Kredyt gotówkowy na Święta, czyli co warto wiedzieć?

Jak wynika z szacunków firmy Deloitte, na tegoroczne Święta wydamy średnio 1521 zł – to aż o 350 zł ...