W tegorocznych wyborach kobiety były wyjątkowo aktywne w korzystaniu zarówno ze swego biernego, jak i aktywnego prawa wyborczego. Do parlamentu trafiły 92 posłanki i 14 senatorek z partii demokratycznych. Nie jest to imponująca liczba jak na ogólną liczbę kobiet w Polsce i ich opresyjną sytuację. Nie jest to wystarczająca reprezentacja ich praw i interesów. Nie jest to też wystarczający udział kobiet w kształtowaniu obrazu kraju jako nowoczesnej i egalitarnej demokracji. Dlatego jak apeluje Henryka Bochniarz, powinny w niej zostać uwzględnione parytety, tak jak ma to miejsce w wielu europejskich krajach. 

Apelujemy do przywódców demokratycznych ugrupowań, aby uwzględnili parytety przy powoływaniu nowego rządu. W wielu krajach europejskich jest znacznie więcej kobiet w rządach: w Austrii 50%, Finlandii 56%, Szwecji 55%, Francji 50%, Holandii 50%, Hiszpanii 43%, Portugalii 43%, Niemczech 40%. W naszym parlamencie i poza nim jest wiele kobiet gotowych wziąć na siebie odpowiedzialność za losy ojczyzny w dziedzinach zgodnych z ich kompetencjami i doświadczeniem. Domagając się parytetu w rządzie, nie walczymy o szczególne przywileje kobiet, lecz o zgodną z podstawowymi standardami demokracji równość w podejmowaniu decyzji i wpływaniu na kształt demokratycznej i europejskiej Polski – przekonuje Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

Przyjrzyjmy się kluczowym punktom tego apelu.

Aktywność kobiet w polityce

Apel zwraca uwagę na aktywność kobiet podczas ostatnich wyborów, co jest pozytywnym zjawiskiem. Wynikający z tego wzrost liczby kobiet w parlamencie jest krokiem we właściwym kierunku.

Potrzeba większej reprezentacji

Apel podkreśla, że obecna liczba kobiet w polskim parlamencie i rządzie nie jest wystarczająca. Weźmy pod uwagę całą populację kobiet w kraju. Wskazuje na przykłady innych europejskich krajów, gdzie obecność kobiet w rządzie jest znacznie wyższa.

Parytety jako rozwiązanie

Apel wzywa przywódców partii demokratycznych do rozważenia wprowadzenia parytetów płciowych w nowym rządzie. Inicjatywa miałaby na celu zapewnienie równowagi między mężczyznami a kobietami w organach rządzących.

Równość w demokracji

Podkreśla się, że walka o parytety nie jest dążeniem do szczególnych przywilejów dla kobiet. Jest walką o równą reprezentację obydwu płci w procesach decyzyjnych. Jest to zgodne z podstawowymi standardami demokracji i równości.

Przykłady z innych krajów

Przykłady z innych europejskich państw, gdzie parytety płciowe są stosowane z sukcesem, pokazują, że jest to możliwe i sprawdzone rozwiązanie.

Apel ten nie tylko zwraca uwagę na nierówności. Proponuje konkretne działania mające na celu zwiększenie reprezentacji kobiet w rządzie. Jego celem jest promowanie bardziej zrównoważonego i reprezentatywnego udziału płci w procesach decyzyjnych. Może to przyczynić się do bardziej efektywnej i różnorodnej polityki.