Mondelez Polska od lat konsekwentnie realizuje działania z zakresu Różnorodności, Równości i Włączenia (DEI). Dla firmy DEI to nie tylko trend, lecz integralna część kultury organizacyjnej, a także świadomy wybór i codzienna praca, aby na każdym etapie działalności promować te wartości. Pracując nad inkluzywnością, firma aktywnie wspiera wszystkich pracowników, umożliwiając im realizację indywidualnego potencjału niezależnie od pełnionej funkcji. Jednym z obszarów, który się wyróżnia, jest równouprawnienie płciowe widoczne m.in. w rosnącej liczbie kobiet na stanowiskach kierowniczych i produkcyjnych.

Mondelēz International, producent czekolad Milka, ciastek Oreo i Delicje, rogalików 7Days oraz wafelków Prince Polo, podejmuje szereg działań, mających na celu wsparcie kobiet zatrudnionych w firmie, zarówno w aspekcie równości, przeciwdziałania dyskryminacji, jak i rozwoju kompetencji, w tym umiejętności technicznych. Mając rozbudowaną sieć zakładów produkcyjnych w Polsce, w których pracuje niemal 2 300 kobiet, firma jest jednym z liderów we wdrażaniu w swoich fabrykach m.in. programów rozwoju kompetencji technicznych w zakresie funkcjonowania maszyn produkcyjnych i ich naprawy. Wiele kobiet biorących w nich udział, dziś z sukcesem realizuje się na stanowiskach technicznych. Firma docenia wkład kobiet w ulepszanie polskich fabryk, dlatego razem z całym zespołem celebruje Dzień Kobiet i zachęca do dalszego rozwoju w obszarze produkcji.

– Mondelez Polska ma wiele do zaoferowania i pomaga obrać odpowiednią ścieżkę kariery. Nasza kadra zarządzająca, której ponad 50% stanowią kobiety, wspiera rozwój kompetencji pracujących w firmie osób, m.in. poprzez liczne programy rozwojowe, w tym te skupiające się na kobietach w organizacji – mówi Lucyna Probst, Kierowniczka Fabryki w Cieszynie, która jest jedną z 4 kobiet zarządzających fabrykami Mondelez w Polsce.

Dzięki dostępowi do szeregu platform bazujących np. na matrycach kompetencji, systemie ocen oraz planach rozwojowych, każda osoba może obierać różne ścieżki kariery w dowolnym dziale fabryki i firmy.

Kiedy pojawiła się okazja, aby wziąć udział w szkoleniach dla Operatorów i Operatorek Pakowania, zgłosiłyśmy się bez wahania – mówią Małgorzata Piekarz i Magdalena Hoffa, Operatorki Techniczne w zakładzie w Jankowicach, które jakopierwsze zadeklarowały swój udział w inicjatywie związanej z rozwojem kompetencji technicznych.

Po intensywnym półrocznym szkoleniu zarówno na miejscu w fabryce, jak i w dedykowanym kiosku szkoleniowym w innym zakładzie produkcyjnym firmy w Skarbimierzu, obie przeszły wieloetapową kwalifikację na rolę Operatorki Technicznej. Dziś z sukcesem  przezbrajają maszyny i dokonują napraw urządzeń. W ich ślady poszły kolejne panie.

Kobiety w przemyśle produkcyjnym

Zwiększanie roli i odpowiedzialności w ramach całej organizacji oraz szansa na rozwój
w licznych obszarach to tylko niektóre możliwości, jakie Mondelez Polska oferuje zatrudnionym kobietom. Panie od lat są silnym filarem firmy i odgrywają w niej ważną rolę – zdobywają liczne nagrody, budują doświadczenie oraz poszerzają wiedzę. Można je spotkać na każdym szczeblu organizacyjnym: od pracownic linii produkcyjnych, przez kierowniczki działów, stanowiska specjalistyczne w zespole badawczo-rozwojowym, aż po dyrektorki fabryk i członkinie zarządu.

– W firmie pracuję od niemal 16 lat. Kiedy zaczynałam jako inżynier procesu w fabryce w Skarbimierzu, widziałam jak wiele zależy od zaangażowanego podejścia do swojej pracy oraz wspierającego lidera. Dziś mając 21-osobowy zespół staram się tak go prowadzić, aby wzmacniać i rozwijać mocne strony każdej z osób, w tym kompetencje techniczne tak istotne w dziale R&D. Dzięki moim własnym doświadczeniom oraz dbaniu o rozwój ludzi i relacji z nimi, możemy osiągać cele zgodne z wizją firmy –  mówi Ewelina Bogdan-Śmigielska, Menadżerka ds. Rozwoju i Badań dla kategorii gum do żucia, cukierków, serów.

W części produkcyjnej Mondelez Polska oraz globalnym Centrum R&D we Wrocławiu pracuje ponad 4 300 osób, z czego blisko 60% załogi stanowią właśnie kobiety. Dla firmy niezwykle ważne jest otoczenie opieką zatrudnionych pań i zachęcenie innych kandydatek do wkraczania na rynek pracy w produkcji. Dlatego firma jest inicjatorem wielu programów rozwoju talentów wśród kobiet oraz ich kariery.

Różnorodność, która daje więcej możliwości

Różnorodny zespół analizuje sytuacje z wielu odmiennych perspektyw, co wzbogaca spojrzenie na biznes i zapewnia elastyczność we wprowadzaniu pozytywnych zmian. Organizacja rozwija potencjał wszystkich osób, niezależnie od płci, które mogą znaleźć w niej nie tylko zatrudnienie na bardzo dobrych warunkach, ale także doskonalić swoje umiejętności. W przypadku Mondelez wdrażanie założeń z zakresu Różnorodności, Równości i Włączenia przynosi korzyści dla obu stron – zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników.  

– Mondelez to nie tylko moja praca, ale także część życia. To miejsce, w którym organizowane są liczne akcje charytatywne, wolontariaty i integracje. To także celebracje sukcesów i możliwość rozwoju zawodowego oraz, co najważniejsze, pracy ze wspaniałymi ludzi, którzy służą pomocą, dzielą się swoją wiedzą i z którymi lubię spędzać czas, także poza pracą – Małgorzata Węgrzyn, Kierowniczka Linii Produkcyjnej w zakładzie w Jarosławiu.

W tym roku Dzień Kobiet stawia pytanie: jak możemy włączać kobiety w działanie?
W fabrykach Mondelez Polska dane mówią same za siebie. Ponad połowa osób pracujących w fabrykach to kobiety, a w niektórych zakładach ta liczba sięga nawet 80%. To znak, że kobiety zajmują niezwykle ważne miejsce zarówno na poziomie decyzyjnym, jak i w codziennej pracy. Jednak liczby to nie wszystko, potrzeba poczucia przynależności i wpływu są kluczowe. Aby kształtować przyszłość branży spożywczej, warto być otwartym na inne zdanie, bo każdy głos ma znaczenie.

– Różne doświadczenia, historie, zainteresowanie, osobowość. Odmienny wzrost, wiek, fryzury, makijaże lub ich brak. Choć wiele nas różni, łączy jeszcze więcej – wspólna pasja do przemysłu spożywczego. To dzięki niej, oraz wzajemnym kobiecym wsparciu
i zaufaniu, tworzymy takie miejsce pracy, w którym każdy czuje się dobrze
– podsumowuje Kamila Czyżyk, Dyrektorka Fabryki Ciastek w Płońsku.