Wprowadzenie nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) budzi wiele pytań i wątpliwości. Jakie zmiany przynosi ta regulacja i kogo dotyczy? Poniżej znajdziesz najważniejsze aspekty nowej ustawy. Podpowiemy też, jak należy się przygotować do jej implementacji.

Czym jest ustawa o KSC? Co łączy ją z dyrektywą NIS?

Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) stanowi kompleksowy zestaw regulacji, których głównym celem jest wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Polsce. Jej powstanie wynika z potrzeby dopasowania się do standardów unijnych, zwłaszcza dyrektywy NIS. W ustawie KSC są opisane konkretne standardy i procedury, które powinny wdrożyć wybrane firmy.

Kogo dotyczy ustawa o KSC?

Ustawa o KSC ma szczególne znaczenie dla operatorów usług kluczowych dla bezpieczeństwa państwa i dostawców usług cyfrowych. Jednakże jej wpływ obejmuje również inne podmioty, których działalność może mieć istotny wpływ na cyberbezpieczeństwo.

Przykłady takich podmiotów to firmy działające w sektorze energetycznym, transportowym, bankowym, opiece zdrowotnej czy też administracji publicznej. Nowe przepisy mogą dotknąć również przedsiębiorstwa, które zajmują się m.in. infrastrukturą rynków finansowych, gospodarowaniem odpadami, produkcją i dystrybucją chemikaliów oraz żywnością czy badaniami naukowymi.

Nowelizacja KSC w 2024 – co się zmieni?

W 2024 roku realizowana jest nowelizacja ustawy, która przyniesie istotne zmiany w polskim prawie dotyczącym bezpieczeństwa cybernetycznego. Jednym z głównych punktów nowelizacji jest rozszerzenie zakresu obowiązków dla operatorów usług kluczowych oraz bardziej precyzyjne wymagania dotyczące reakcji na incydenty cybernetyczne. Te zmiany mogą znacząco wpłynąć na sposób funkcjonowania różnych przedsiębiorstw i instytucji, zwłaszcza tych, których działalność związana jest z obszarem cyberbezpieczeństwa.

Analiza tych zmian będzie szczególnie istotna zarówno dla podmiotów objętych nowymi regulacjami, jak i dla całego sektora IT w Polsce. Ze względu na bliski termin wprowadzenia nowelizacji dla firm to tak naprawdę ostatni dzwonek na to, aby zaczęły przygotowywać się do nowych przepisów. Jeśli operator usług kluczowych nie wykaże należytej staranności, aby wdrożyć procedury z KSC, może liczyć się z karą pieniężną.

Jak przygotować się do zmian?

W obliczu zmieniającego się prawnego krajobrazu w zakresie cyberbezpieczeństwa kluczowe jest odpowiednie przygotowanie się do nowych regulacji — im szybciej firma zareaguje na zmiany i zacznie wdrażać nowe procedury, tym lepiej. Warto pamiętać, że zalecenia z NIS oraz KSC wynikają z rosnącego (właściwie z dnia na dzień) zagrożenia cybernetycznego. Nie są to bezpodstawne wymysły, które służą tylko do nakładania kar pieniężnych, ale konkretne wytyczne, które pomogą w zwiększeniu cyberbezpieczeństwa całego kraju.

Skorzystanie z usług zewnętrznych dostawców, którzy oferują wsparcie w zakresie cyberbezpieczeństwa, może być idealnym rozwiązanie dla firm chcących utrzymać wysoki poziom ochrony danych. Jednym z nich jest Netia – oferująca m.in. usługę Netia SOC. Security Operations Center to wyszkolony zespół ds. cyberbezpieczeństwa, który 24/7 monitoruje cyberbezpieczeństwo, wykrywa i analizuje wszelkie niezgodności oraz reaguje na nie. SOC składa się z wielu specjalistów (m.in. analitycy czy threat hunterzy) i jest doskonałym rozwiązaniem dla firm, które muszą spełnić różnorodne wymogi z KSC.

Więcej o ustawie KSC przeczytasz na stronie Netii – sprawdź i już teraz podejmij odpowiednie kroki, aby zwiększyć cyberbezpieczeństwo swojej firmy!