Skutki prawne w przypadku łapownictwa i obietnicy korzyści majątkowej na stanowisku kierowniczym

Od 1 października br. osoba zajmująca kierownicze stanowisko w firmie, która zażąda lub przyjmie łapówkę, narażając firmę na szkodę przekraczającą 5 mln zł, będzie podlegała karze pozbawiania wolności od 3 do 20 lat. Karane ma być już samo dopuszczenie się czynu zabronionego w stosunku do mienia przekraczającego ww. kwoty.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której pan Mateusz, przedstawiając się jako prokurent zarządu spółki z o.o., proponuje prezesowi zarządu drugiej ze spółek z o.o., że ten otrzyma 200 tys. zł w zamian za podpisanie umownego odstąpienia od umów dzierżawy budynku magazynowego chłodni wraz z wyposażeniem oraz przyległym gruntem, jak również dzierżawy budynku biurowego. Dla spółki pana Mateusza ma to istotne znaczenie, ponieważ umowy te są wieloletnie, nie można ich bezkosztowo wypowiedzieć, a pojawił się inny zainteresowany, który zapłaciłby za tę dzierżawę o wiele więcej. Pan prezes zgodził się na 50 tys. zł oraz stanowisko dyrektora w spółce pana Mateusza. Ostatecznie prezes wycofał się z „umowy” z panem Mateuszem, być może ze względu na wątpliwości co do zrealizowania obietnicy, a może stwierdził, że zbyt dużo ryzykuje.

DZIAŁANIE NA SZKODĘ

Przedstawiona historia nie jest fikcyjna. W tej sprawie sąd pierwszej instancji skazał oskarżonego Mateusza za to, że działając w krótkich odstępach czasu z zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej, przedstawiając się jako prokurent zarządu spółki z o.o., składał obietnice udzielenia prezesowi zarządu drugiej ze spółek z o.o. korzyści majątkowej, początkowo w kwocie 200 tys. zł, a następnie 50 tys. zł oraz stanowisko dyrektora w spółce w zamian za podpisanie umownego odstąpienia od umów dzierżawy, co stanowiło działanie na szkodę zarządzanej przez siebie spółki. Według sądu czynność ta wypełnia znamiona art. 296a Kodeksu karnego. Sprawa trafiła aż do Sądu Najwyższego (wyrok spr. V KK 277/15), który wyjaśnił, jakiego rodzaju obietnice korzyści są karalne. Przestępstwo będzie popełnione bez względu na to, czy obietnica udzielenia korzyści majątkowych zostanie w ogóle dotrzymana. To nie wszystko….

Czytaj dalej: https://sklep.infor.pl/personel-i-zarzadzanie-11-23.html

Autorką artykułu jest Małgorzata Krzyżowska – adwokat, partner Aliant® Krzyżowska Międzynarodowa Kancelaria Prawna