poniedziałek, Grudzień 9, 2019
Facebook
Home Tagi Wpis otagowany "Ministerstwo Gospodarki"

Ministerstwo Gospodarki

Kierowca, będący osobą prywatną, który aby zaoszczędzić na paliwie szuka przez internet chętnych do wspólnej jazdy, nie musi zawiadamiać o tym fiskusa, ani tym bardziej nie ma obowiązku rejestrować w tym celu własnej firmy.

O ile kierowca oferujący przejazdy za pomocą aplikacji Uber to w oczach fiskusa rasowy przedsiębiorca, o tyle kierowca, oferujący przez internet wspólny przejazd własnym samochodem w zamian za podział kosztów tego przejazdu już nie. Jeśli kierowca działa jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej i używa samochodu do celów prywatnych, otrzymana zapłata od pasażera nie rodzi obowiązku podatkowego ani na gruncie PIT ani VAT.

Wspólne przejazdy nie generują zarobku

Dobrym przykładem internetowej platformy pośredniczącej w takich wspólnych przejazdach jest BlaBlaCar. To internetowy portal społecznościowy, na którym mogą się odnaleźć wybierający się w dłuższą podróż kierowcy i osoby potrzebujące tzw. podwózki. Portal pozwala kierowcy zaoszczędzić na kosztach podróży, a pasażerowi znaleźć bardzo tani transport – przykładowa cena za połączenie Warszawa-Katowice to 37 zł.

Zasadą działania portalu jest współdzielenie się przez kierowców kosztami przejazdu z innymi użytkownikami portalu. Kierowca jako osoba prywatna, bez celu zarobkowego, oferuje miejsce w swoim samochodzie w zamian za to, że pasażer „dorzuca się” do benzyny i innych koniecznych opłat (np. za autostradę).

W przypadku BlaBlaCar, sam portal zobowiązuje kierowców do pobierania odpowiednio niskich stawek za przejazd – takich, które nie będą większe niż faktyczny koszt przejazdu, czyli nie pozwolą kierowcy osiągnąć jakiegokolwiek zysku. Jak czytamy w regulaminie BlaBlaCar, „Serwis Usługodawcy dostępny jest dla Usługobiorców wyłącznie dla celów niekomercyjnych. W szczególności zabronione jest oferowanie lub korzystanie z Usług w celach zarobkowych lub związanych z działalnością zawodową Usługobiorców, w tym osiąganie z tytułu Podróży dochodu”.

Nie ma zarobku, nie ma podatku

W powyższych okolicznościach, jeśli kierowca i pasażer występują na portalu jako osoby prywatne, kierowca wykorzystuje swój samochód tylko do celów prywatnych, a pasażer jedynie partycypuje w kosztach transportu, po stronie kierowcy nie pojawia się żaden przychód. Już jakiś czas temu resort finansów zajął stanowisko, że wspólne przejazdy oparte na zasadzie podziału kosztów podróży nie podlegają opodatkowaniu. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o PIT opodatkowaniu podlega bowiem dochód stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania.

Opodatkowaniu podlegałby natomiast, zdaniem resortu, dochód kierowcy, jeśli ten pobierałby od pasażerów opłaty za przejazd przewyższające faktyczny koszt wspólnej podróży przypadający na każdego z pasażerów.

Przejazd „przy okazji” nie jest działalnością

Kropką nad „i” przesądzającą o tym, że wspólne przejazdy powinny znajdować się poza zainteresowaniem fiskusa jest fakt, że kierowca podwozi pasażera zawsze przy okazji własnej, zaplanowanej wcześniej podróży. Kierowca nie zabiera pasażera w miejsce, które wybiera pasażer, tylko tam, gdzie akurat jedzie sam, w osobistym celu. Świadczy to o tym, że przejazd jest okazjonalny, zatem nie może być traktowany jako stała działalność gospodarcza, która co do zasady wymaga rozliczania podatku od towarów i usług.

Przyszłość współdzielących się nie jest przesądzona

Warto jednak pamiętać, że póki co, ani ustawa o PIT ani ustawa o VAT nie przewidują szczególnych rozwiązań dotyczących opodatkowania transakcji zawieranych w ramach tzw. ekonomii współdzielenia. Z tych względów ustawodawca często zaleca traktowanie każdego przypadku współdzielenia indywidualnie i ostrożnie. Rynkowi usług prywatnych bazujących na zasadzie współdzielenie cały czas przygląda się nie tylko Ministerstwo Gospodarki, ale i sama Komisja Europejska. Komisja zaleca rozróżniać okazjonalne oferty od regularnego biznesu, innymi słowy – aktywności obywateli opartych na dzieleniu się kosztami od tych, w których celem jest zarabianie na udostępnianych innym zasobach.

 

Źródło: Tax Care

PSE 4  listopada 2015 r. dokonały odbioru strategicznego i przekazania do eksploatacji linii 400  kV Ełk Bis – granica RP, która jest ostatnim elementem po stronie polskiej projektu budowy mostu elektroenergetycznego Polska-Litwa, współfinansowanego ze środków UE w ramach programu POIiŚ 2007-2013.

W ramach Projektu Polska-Litwa, po stronie polskiej wybudowano nie tylko odcinek transgranicznej linii łączącej oba kraje, ale zostało zrealizowanych łącznie 11 zadań inwestycyjnych, które obejmują budowę 4 linii elektroenergetyczne 400 kV oraz budowę 5 nowych i rozbudowę 2 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Należą do nich:

 • Budowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Ołtarzew
 • Budowa stacji elektroenergetycznej 400 kV Łomża
 • Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Narew
 • Budowa linii 400 kV Narew – Ostrołęka
 • Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Siedlce
 • Budowa linii 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów
 • Budowa stacji 400/110 kV Stanisławów
 • Rozbudowa stacji 220/110 Ostrołęka o rozdzielnię 400 kV
 • Budowa stacji 400/110 kV Ełk Bis
 • Budowa linii 400 kV Ełk Bis – Łomża
 • Budowa linii 400 kV Ełk Bis – granica RP.

Wszystkie zadania zostały zakończone zgodnie z planem. Łączna wielkość nakładów poniesionych na ich realizację to ok. 1,8 mld zł. Dofinansowanie unijne wyniosło ok. 868 mln zł.

Ostatnim zrealizowanym elementem, kluczowym dla całego projektu połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa, jest transgraniczna linia 400 kV z Ełku do  granicy RP, która zostanie połączona z  budowaną przez litewskiego operatora LITGRID linią wychodzącą ze stacji Alytus w kierunku granicy z  Polską.

W listopadzie 2015 r. planowane jest zakończenie po stronie litewskiej prac, które umożliwią podanie napięcia na  nowe europejskie połączenie elektroenergetyczne. Litewski operator zakłada, że w grudniu br. zakończone zostaną testy zbudowanej na stacji Alytus wstawki konwektorowej prądu stałego HVDC „back-to-back”, która umożliwi połączenie pracujących w różnych systemach sieci energetycznych Litwy i Polski.

źródło: Ministerstwo Gospodarki

Wypracowanie silnej pozycji konkurencyjnej w sferze usług budowlanych regionu Polski Wschodniej, a w szczególności województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz lubelskiego, to jeden z celów utworzenia Wschodniego Klastra Budowlanego. Funkcjonujący od 2002 r. projekt otrzymał 27 października 2015 r. status Krajowego Klastra Kluczowego.

Wschodni Klaster Budowlany skupia 60 podmiotów z województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. W jego skład wchodzą przedsiębiorstwa, uczelnie i instytucje otoczenia biznesu. Siedzibą klastra jest Białystok, koordynatorem zaś Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe.

Wschodni Klaster Budowlany integruje współpracę producentów branży budowlanej i sektorów powiązanych. Wśród nich znajdują się m.in. producenci budynków gotowych oraz stolarki otworowej, przedsiębiorstwa świadczące usługi instalacyjne oraz wykończeniowe, a także instytucje otoczenia biznesu.

Członkowie klastra są również aktywni na arenie międzynarodowej. Wśród głównych partnerów biznesowych znajdują są: Niemcy, Rosja, Norwegia, Austria, Białoruś, Kazachstan, Ukraina, Holandia, Litwa oraz Szwajcaria.

źródło: Ministerstwo Gospodarki

 

Ministerstwo Gospodarki uruchomiło skrzynkę rynekUE-bariery@mg.gov.pl na którą polscy przedsiębiorcy mogą zgłaszać informacje o barierach prawnych lub administracyjnych na rynkach innych państw członkowskich Unii. Przekazane informacje będą podstawą do analizy obowiązującego prawa unijnego i wsparcia firm poprzez kontakt z krajami i instytucjami UE.

Ministerstwo Gospodarki na forum UE oraz w kontaktach dwustronnych z innymi państwami członkowskimi zgłasza problemy, z jakimi mają do czynienia polscy przedsiębiorcy sprzedający swoje towary i usługi na rynku wewnętrznym. Dlatego konieczna jest pełna informacja i dotarcie do wszystkich zainteresowanych stron.  Zachęcamy przedsiębiorców działających na rynkach państw UE o zgłaszanie wszelkich nieuzasadnionych barier prawnych lub  administracyjnych na adres: rynekUE-bariery@mg.gov.pl .

źródło: Ministerstwo Gospodarki

W najnowszym zestawieniu rankingu Doing Business, badającego łatwość prowadzenia działalności gospodarczej w 189 krajach świata Polska zajęła 25 miejsce. W odniesieniu do zeszłorocznego zestawienia jest to awans o 3 pozycje. Sześć lat temu Polska zajmowała 76 miejsce.

Tegoroczny Ranking obejmował analizę gospodarczo-prawną 189 krajów. Polska  wyprzedziła takie gospodarki jak Francja, Holandia, Szwajcaria, Belgia czy Japonia. Bank Światowy w tegorocznych analizach szczególnie wziął pod uwagę reformy związane z systemem podatkowym (awans o 38 miejsc) oraz dostępem do elektryczności (awans o 5 miejsc).

Polska jest również liderem we klasyfikacji dotyczącej wymiany międzynarodowej. Pierwsza pozycję zawdzięczamy skutecznemu wdrożeniu zmian legislacyjnych w zakresie odprawy celnej i udoskonalenia procedur w polskich portach.

Wysoka pozycja Polski jest szczególnie istotna z uwagi na metodologie przygotowywania Raportu przez Bank Światowy, który uzyskuje dane do analizy bezpośrednio od przedsiębiorców funkcjonujących w danym segmencie rynku.

źródło: Ministerstwo Gospodarki

 

Zapewnienie kontynuacji rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce oraz powodzenia systemu wsparcia dla sektora energetyki odnawialnej, bazującego na systemie aukcyjnym, to głównie zadania Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej (OREO). Spółka została powołana 9 października 2015 r. w Warszawie.

System aukcyjny w Polsce polegał będzie na finansowaniu po najniższym koszcie rozwoju sektora OZE przez odbiorców końcowych. System będzie, finansowany za pośrednictwem opłaty OZE.

Podstawowym zadaniem spółki OREO jest gromadzenie środków pieniężnych pochodzących z tytułu opłaty OZE, finansowania wytwórców wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych w przypadku, które pokryją ewentualne tzw. ujemne saldo po stronie tychże wytwórców, oraz rozliczanie ujemnego salda i zarządzanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku opłaty OZE na zasadach określonych w ustawie o OZE. Wspomniane tzw. ujemne saldo powstanie wówczas, gdy wytwórcy energii elektrycznej dokonując sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych za pośrednictwem mechanizmów stricte rynkowych, np. na giełdzie, uzyskają cenę za energię elektryczną niższą, niż cena, którą zaoferowali w systemie aukcyjnym.

Środki Operatora będą przekazywane na rzecz sprzedawcy zobowiązanego i wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW.

Spółka zobowiązana będzie do przekazywania corocznie, Prezesowi URE informacji o wysokości wydatków i kosztów związanych z rozliczaniem opłaty OZE, stanie środków zgromadzonych na rachunku opłaty OZE, oraz o prognozowanym stanie środków na rachunku opłaty OZE na dzień 31 grudnia danego roku.

Poza tym spółka zobowiązana jest również do sporządzania i przedstawiania ministrowi gospodarki corocznie, w terminie do końca pierwszego kwartału, sprawozdania ze swojej działalności. Powinno ono zawierać informację o wpływach z opłaty OZE i stanie środków na rachunku opłaty OZE, kosztach działalności, bieżącym i planowanym zadłużeniu Spółki oraz sporządzania i przedstawiania, na żądanie ministra gospodarki, informacji o swojej działalności, w tym wykonywania innych czynności określonych w Ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Pierwszy Zarząd Spółki OREO S.A. jest jednoosobowy. Siedzibą Spółki będzie zgodnie z przepisami ustawy o OZE miasto Bytom.

źródło: Ministerstwo Gospodarki

 

Przyjęta przez Sejm w dniu 25 września 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw została 5 października 2015 r. skierowana do podpisu Prezydenta RP.

Dokument zawiera przede wszystkim rozwiązania upraszczające procedury administracyjne związane z dokonywaniem wpisów, wykreśleń i sprostowań w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), które mają zwiększyć szybkość i sprawność obsługi przedsiębiorców.

Uproszczenie stosowania przepisów ustawy o swobodzie gospodarczej i usprawnienie systemu CEIDG powinno przełożyć się na zmniejszenie liczby wniosków wymagających wszczęcia postępowania administracyjnego i skrócenie czasu oczekiwania na aktualizację wpisu. Oznacza to, że przedsiębiorcy otrzymają o kilkadziesiąt tysięcy mniej decyzji i postanowień administracyjnych rocznie.

Nowelizacja doprecyzuje także istniejące przepisy ustawy, co z kolei uprości i ujednolici stosowanie prawa, a przede wszystkim zapewni wysokiej jakości dane zawarte w ewidencji przedsiębiorców. Będzie to sprzyjać ugruntowaniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Ma to szczególne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw, których zaufanie do kontrahentów bazuje na informacjach czerpanych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

W ramach nowelizacji ustawy przewidziano również zmiany zmierzające do udostępniania danych CEIDG nieodpłatnie – wszystkim zainteresowanym podmiotom – poprzez wyszukiwarkę CEIDG. Nastąpi więc zrównanie podmiotów publicznych i komercyjnych w zakresie udostępniania danych CEIDG, poprzez zniesienie opłaty za ich udostępnianie. Nowelizacja ma umożliwić ponadto organom państwowym takim, jak np. sądy czy prokuratury, dostęp do wszystkich danych wpisowych.

Działająca od 1 lipca 2011 r. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) umożliwia zarówno on-line, jak i za pośrednictwem organów gmin złożenie wniosku o założenie działalności gospodarczej, a także dokonywanie kolejnych zmian we wpisie. CEIDG zastąpiła dotychczasowe rejestry osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą, funkcjonujące w gminach. Według stanu na dzień 5 października 2015 r. w bazie CEIDG znajduje się 2 069 903 aktywnych wpisów.

źródło: Ministerstwo Gospodarki

 

Projekt gazociągu Gustorzyn-Odolanów został dofinansowany kwotą ponad 194 mln zł z POIiŚ. Całkowita wartość inwestycji to ponad 511 mln zł. Gazociąg stanowi modernizację istniejącego układu przesyłowego Odolanów-Gustorzyn-Mogilno. Jego głównym celem jest wzmocnienie elastyczności przesyłu gazu ziemnego w środkowej Polsce.

Dzięki modernizacji możliwy będzie przesył gazu w dwóch kierunkach, zależnie od potrzeb systemu, z równoczesnym odbiorem z podziemnych magazynów gazu zarówno w Mogilnie jak i Wierzchowicach.

Gazociąg Gustorzyn – Odolanów ma średnicę 700 mm i długość 168 km. Zlokalizowany jest na obszarze województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Przebiega przez gminy: Brześć Kujawski, Lubraniec, Izbica Kujawska, Babiak, Osiek Mały, Koło, Kościelec, Brudzew, Turek, Przykona, Malanów, Mycielin, Ceków Kolonia, Żelazków, Blizanów, Kalisz, Nowe Skalmierzyce, Ostrów Wielkopolski, Przygodzice i Odolanów.

Łącznie bilans sześcioletniego programu inwestycyjnego zrealizowanego przez GAZ-SYSTEM S.A. to ponad 1200 kilometrów nowych gazociągów, 2 tłocznie gazu oraz 41 stacji gazowych. Wartość nakładów inwestycyjnych na rozbudowę gazociągów wyniosła 3,9 mld zł. Z czego dofinansowanie unijne wyniosło około 30 proc.

Nowe inwestycje zostały zrealizowane w północno-zachodniej i środkowej Polsce oraz na Dolnym Śląsku. Dzięki rozbudowie krajowego systemu przesyłowego, połączeniom transgranicznym (Polska – Niemcy, Polska – Czechy) oraz usłudze rewersu (fizycznego i wirtualnego) na gazociągu jamalskim, Polska ma techniczne możliwości pozwalające na import nawet do 10,2 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie z krajów UE.

Następnym etapem rozwoju polskiego systemu przesyłowego jest budowa nowych gazociągów w ramach wspieranego przez Unię Europejską gazowego Korytarza Północ-Południe, który pozwoli na pełną integrację infrastruktury przesyłowej w tej części Europy. W tym celu GAZ-SYSTEM S.A. wybuduje w latach 2016-2025 około 2200 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. W tej perspektywie planowane jest także uruchomienie nowych połączeń gazowych z Czechami, Słowacją, Litwą i Ukrainą.

źródło: Ministerstwo Gospodarki

 

Ministerstwo Gospodarki zachęca do konsultacji społecznych dotyczących rewizji Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 994/2012 w sprawie ustanowienia mechanizmu wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych w dziedzinie energii (tzw. Decyzja IGA). Konsultacje trwają do 22 października 2015 r.

Rewizja Decyzji 994/2012 jest częścią strategii budowy Unii Energetycznej, przedstawionej w Komunikacie KE z 25 lutego 2015 r. Przegląd tzw. Decyzji IGA ma na celu usprawnienie dotychczas funkcjonującego mechanizmu wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych w dziedzinie energii między Państwami Członkowskimi a państwami trzecimi.

Ministerstwo Gospodarki zachęca uczestników rynku energii, organizacje branżowe i konsumenckie, organizacje pozarządowe oraz obywateli do wzięcia udziału w konsultacjach. Odpowiedzi należy przesłać na adres ENER-IGA-DECISION-REVIEW@ec.europa.eu

Wszystkie niezbędne informacje związane z konsultacjami znajdują się na stronie KE pod adresem-https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-review-intergovernmental-agreements-decision

źródło: Ministerstwo Gospodarki

 

Ministerstwo Gospodarki wybrało 12 branż polskiej gospodarki, które, w ramach nowej perspektywy finansowej UE  w latach 2016-2023 objęte zostaną wsparciem finansowym. Będą ją mogły otrzymać w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” oraz poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Branże zostały wytypowane na podstawie analiz innowacyjnych sektorów rynku, grup produktowych oraz usługowych, które posiadają potencjał wizerunkowy do promowania ich na rynkach zagranicznych. Analizy przygotowały firmy Ageron Polska oraz CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.

Ponadto w kwietniu 2015 r. Ministerstwo Gospodarki ogłosiło nabór propozycji w zakresie perspektywicznych branż. Swoje propozycje zgłosiły 32 organizacje działające na rzecz przedsiębiorczości.

Wśród branż, które w latach 2016-2023 objęte zostaną wsparciem finansowym w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” oraz poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój znalazły się:

 • Sprzęt medyczny,
 • Maszyny i urządzenia (m.in. maszyny dla górnictwa, rolnictwa, budownictwa),
 • Kosmetyki,
 • IT/ICT,
 • Biotechnologia i farmaceutyka,
 • Moda polska (odzież, wyroby jubilerskie, design),
 • Budowa i wykańczanie budowli (m. in. budownictwo, stolarka okienna i drzwiowa),
 • Jachty i łodzie,
 • Meble,
 • Polskie specjalności żywnościowe,
 • Sektor usług prozdrowotnych,
 • Części samochodowe i lotnicze.

Szczegółowy zakres grup produktowych bądź usługowych w ramach każdej z branż doprecyzowany zostanie w trakcie konsultacji społecznych. Zostaną one przeprowadzone w trybie dialogu technicznego zgodnie z art. 31 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 kwietnia 2004 r. z póź. zm. Planowany termin rozpoczęcia konsultacji to druga połowa października 2015 r.

źródło: Ministerstwo Gospodarki

Uchwalona przez Sejm 10 września 2015 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów wprowadza m.in. nowe reguły dokonywania korekt przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym. Nowe przepisy będą miały zastosowanie do przypadków, które wystąpiły zarówno po 1 stycznia 2016 r., jak i przed tym dniem.

Nowe rozwiązania dotyczą korekt przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów wynikających ze zdarzeń mających wpływ na zmianę podstawy opodatkowania, które nastąpiły po dokonaniu czynności obligującej do wystawienia faktury pierwotnej lub innego dokumentu (np. w związku z zawarciem ugody, czy obniżeniem ceny wskutek reklamacji), z wyłączeniem przypadków, gdy korekta przychodu lub kosztu uzyskania przychodu spowodowana jest błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką. Według nowych zasad rozliczanie faktury korygującej i innych dokumentów korygujących (korekta podstawy opodatkowania w PIT i CIT) będzie dokonywane w bieżącym okresie rozliczeniowym. Nowe przepisy będą stosowane odpowiednio także do korekty odpisów amortyzacyjnych. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., a zatem przepisy o korektach będą obowiązywały również z tym dniem.

Jednocześnie przepis przejściowy ustawy rozszerza zastosowanie tego rozwiązania na przychody lub koszty uzyskania przychodów uzyskane lub poniesione przed dniem 1 stycznia 2016 r., jeżeli zdarzenie powodujące korektę nastąpi po tym dniu.

Ponadto w prawie polskim ogólną zasadą jest stosowanie nowych przepisów do zdarzeń, które nastąpiły po dniu wejścia w ich życie. Zbędne jest zatem umieszczanie w każdej ustawie przepisu informującego, że nowe przepisy obowiązują od dnia wejścia w życie ustawy, w której je umieszczono. Jest oczywiste, że przepis ma zastosowanie do czynów, stosunków lub zdarzeń, które powstają lub zachodzą od momentu jego wejścia w życie. Za pomocą przepisów przejściowych nowe przepisy można rozciągnąć także na stany prawne, które wystąpiły przed wejściem ich w życie, a zatem mogą dotyczyć tego samego rodzaju stosunków powstałych pod rządami ustawy nowej i dotychczasowej. Z powyższych względów przepis art. 11 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów należy interpretować łącznie przepisem art.13.

Nowe reguły korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów będą zatem miały zastosowanie do przypadków, które wystąpiły zarówno po dniu 1 stycznia 2016 r., jak i – wskutek wprowadzenia przepisu przejściowego – przed tym dniem.

źródło: Ministerstwo Gospodarki

 

 Rozwój gospodarczy państw jest uzależniony od dostępu do energii, dlatego bezpieczeństwo energetyczne jest kwestią kluczową, determinującą sprawne funkcjonowanie polskiej gospodarki– podkreśla wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

Zdaniem szefa resortu gospodarki niezbędne jest podejmowanie działań, mających na celu zmniejszenie uzależnienia Polski od zewnętrznych dostawców. Równie ważna jest aktywność w zakresie ochrony środowiska i klimatu. – Konieczność dostosowania polskiej gospodarki do wymogów ochrony środowiska w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz emisji przemysłowych wiąże się z koniecznością inwestowania w nowe, mniej emisyjne technologie – zaznacza. – W ten sposób mamy szansę unowocześnić zaplecze technologiczne, zwiększyć innowacyjność, poprawić bezpieczeństwo energetyczne, a także stworzyć wiele miejsc pracy w tzw. zazielenianiu gospodarki – dodaje.

Wicepremier Piechociński podkreśla, że Polska w ciągu kilku ostatnich lat zrealizowała szereg znaczących i ambitnych działań, które wychodzą naprzeciw polityce klimatyczno-energetycznej UE. – Emisja gazów cieplarnianych została zredukowana o 30 proc. w porównaniu z 1988 r. Poprawia się także efektywność energetyczna, a udział OZE w miksie energetycznym Polski w 2014 r. wyniósł 11,5 proc. – wymienia.

Wicepremier Piechociński zapewnia, że finalizowana obecnie „Polityka energetyczna Polski do 2050 r.” będzie zawierała rozwiązania zapewniające utrzymanie długoterminowego wzrostu gospodarczego kraju, z jednoczesną realizacją celów klimatycznych. – Wraz ze wzrostem połączeń transgranicznych handel energią elektryczną i gazem między państwami członkowskimi UE będzie istotnie wzrastał, w wyniku czego korzyści będą czerpały przede wszystkim najbardziej konkurencyjne firmy. Polska gospodarka, w tym przemysł i energetyka, mają potencjał, aby być w gronie beneficjentów unijnego wspólnego rynku i polityki innowacyjności – podkreśla.

źródło: Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt rozporządzenia ws. udzielania pomocy na Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii w ramach Programu Innowacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Dokument został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Uwagi można zgłaszać do dnia 16 września 2015 r.

Przygotowane przez MG rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy w ramach działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR). Jest ono podstawą do uruchomienia unijnych środków dla przedsiębiorców w obszarze, za który odpowiada ministerstwo Gospodarki.

W ramach działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii -przedsiębiorcy z sektora MSP mogą wnioskować o dofinansowanie, które przeznaczone będzie na nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. Wartość dofinansowania wyniesie od 25 proc. do 70 proc. kosztów kwalifikowalnych i ustalana będzie indywidualnie w przypadku każdego przedsiębiorstwa w oparciu o tzw. mapę pomocy regionalnej (rozporządzenie Rady  Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 878). Technologia będąca przedmiotem zakupu, a następnie wdrożenia, musi wpisywać się w jedną z dziewiętnastu Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Dofinansowaniem w wysokości 50 proc. – 85 proc. kosztów kwalifikowalnych objęte zostaną także koszty usług doradczych niezbędnych w procesie doboru odpowiedniej dla potrzeb przedsiębiorstw technologii oraz jej wdrożenia.

W ramach działania 2.2 PO IR dostępny będzie także instrument finansowy, który wesprze mikro, małe i średnie firmy szukające wsparcia kapitałowego o charakterze udziałowym. Pozwoli im to wdrożyć nową technologię do produkcji.

W ramach PO IR 2014-2020 przedsiębiorcy mogą już składać wnioski o dofinansowanie w zakresie tworzenia/rozwoju centrów badawczo-rozwojowych, wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, a także w zakresie zakupu usług polegających na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego (tzw. Bony na innowacje).

Kolejne przygotowywane do uruchomienia konkursy dotyczą poddziałań 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej oraz 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Szczegółowe informacje oraz harmonogram znajdują się na stronie Ministerstwa Gospodarki.

źródło: Ministerstwo Gospodarki

 

Ministerstwo Gospodarki poinformowało, że od 1 września 2015 r. można składać wnioski w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nabór potrwa do 30 października 2015 r.

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do rozbudowy potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Dotyczy to w szczególności wsparcia dla tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

W ramach konkursu pomoc może zostać przeznaczona na inwestycje typu Centra Badawczo-Rozwojowe w rozumieniu rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki (link do dokumentu http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/787/1)

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 460 mln zł, w tym: dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 44 749 197,00 zł, a dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie – 415 250 803,00 zł.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej i elektronicznej (skany dokumentacji aplikacyjnej w pdf) w sposób określony w Regulaminie Konkursu w terminie od 1 września 2015 r. do 30 października 2015 r., bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, w dni pracy instytucji, w godz. 8.15 – 16.15 albo przesłać pocztą lub kurierem na adres Ministerstwa Gospodarki.

źródło: Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki przypomina, że 31 sierpnia 2015 r. rozpoczął się nabór wniosków w konkursie „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Konkurs „Bony na innowacje dla MŚP” umożliwia pozyskanie bezzwrotnej dotacji na opracowanie przy współpracy z jednostkami naukowymi nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów, technologii produkcji, projektów wzorniczych lub usług. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski.

Wniosek o dofinansowanie, będzie można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, który został udostępniony 31 sierpnia 2015 r. na stronie internetowej www.poir.parp.gov.pl w zakładce Działania PARP/Bony na innowacje/Generator wniosków (link do Generatora Wniosków będzie aktywny od 31 sierpnia 2015 r.).

źródło: Ministerstwo Gospodarki

W ramach przygotowanej przez Ministerstwo Gospodarki tzw. czwartej ustawy deregulacyjnej wprowadzonych zostało około 40 nowych ułatwień w prowadzeniu firmy. – „Pakiet portowy” to jedno z kluczowych rozwiązań tej ustawy. Przynosi on realne korzyści polskim portom i przedsiębiorcom – ocenia wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. 

Obowiązująca od 1 stycznia 2015 r. ustawa wprowadziła m.in. zasadę zgodnie z którą niezbędne formalności związane z przywozem z państw trzecich towarów drogą morską muszą zostać przeprowadzone w ciągu 24 godzin od momentu przedstawienia towaru do kontroli granicznej.

Według danych z obszaru pozostającego w jurysdykcji Izby Celnej w Gdyni oraz Szczecinie za I kwartał 2015 r., w ramach pakietu portowego 24 h Służba Celna koordynowała łącznie 1669 zgłoszeń celnych. We wszystkich wypadkach dochowano 24 godzinnego terminu kontroli.

Według Informacji zebranych przez Izby ogółem w I kwartale 2015 r. obsłużono 71 679 zgłoszeń celnych, z czego 66 132 w Gdyni oraz 5547 w Szczecinie (w roku ubiegłym w I kwartale obsłużono 59 806 zgłoszeń celnych).

W badanym okresie nie było żadnego przypadku, w którym przekroczenie terminu nastąpiłoby z naruszeniem przepisów ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.

– Zaproponowane przez nas rozwiązania stanowią wsparcie dla całego sektora i przedsiębiorców a także umacniają pozycję polskich portów w Europie – podkreśla wicepremier. Szef resortu gospodarki zaznacza, że wzrost atrakcyjności obszarów nadmorskich przyciągnie również na te tereny dodatkowe inwestycje np. w rozwój infrastruktury.

MG szacuje, że rozwiązania wprowadzone w ramach IV ustawy deregulacyjnej przyniosą przedsiębiorcom oszczędności w wysokości ok. 0,9 mld zł rocznie.

źródło: Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki 18 sierpnia 2015 r. przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu obliczania łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii. Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 2 września 2015 r.

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy o odnawialnych źródłach energii. Dokument zawiera wzór, który umożliwi wytwórcom energii elektrycznej z OZE obliczenie dopuszczalnego poziomu pomocy publicznej, możliwej do uzyskania na podstawie programu pomocowego zawartego w ustawie. Regulacja ta ma na celu wyrównanie szans beneficjentów. Dba również o interesy odbiorców finansujących rozwój OZE. Weryfikacja poziomu uzyskanej pomocy publicznej ma również szczególne znaczenie z punktu widzenia możliwości przystąpienia do aukcji na podstawie ustawy o OZE.

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Gospodarki.

źródło: Ministerstwo Gospodarki

 

Ministerstwo Gospodarki informuje, że w związku z nadzwyczajną sytuacją dot. konieczności wprowadzenia ograniczeń w dostarczeniu i poborze energii elektrycznej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), monitoruje na bieżąco sytuację i jest w stałym kontakcie z operatorem sieci przesyłowych. Jednocześnie informujemy, że dostawy energii dla odbiorców indywidualnych nie są zagrożone.

Konieczność wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej związana jest z utrzymującą się od kilku dni bardzo wysoką temperaturą oraz niskim poziomem wód niezbędnych w procesie chłodzenia.

Ponadto Operator Sieci Przesyłowych (OSP), we współpracy ze służbami dyspozytorskimi wytwórców energii, sieci dystrybucyjnych oraz dużych odbiorców energii  na bieżąco podejmuje działania dotyczące bilansowania pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego skierowane na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do wszystkich odbiorców.

źródło: Ministerstwo Gospodarki

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów, 31 lipca 2015 r. została uruchomiona inicjatywa „Obywatel”, której częścią jest portal www.obywatel.gov.pl. Jego głównym celem jest zapewnienie aktualnej i najwyższej jakości informacji na temat usług publicznych realizowanych przez administrację.

Na stronie  www.obywatel.gov.pl znajdują się opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy dla obywateli, np.: jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą, wyrobić dowód czy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Struktura strony systematyzuje usługi administracji publicznej według obszarów. Opisy (kart) usług zostały przygotowane przez merytorycznych pracowników ministerstw i jednostek podległych, co sprawia, że są wiarygodne i sprawdzone.

Prezentowane w portalu usługi są opatrzone kartami informacyjnymi, dzięki którym obywatel otrzyma informację nt. wymaganych dokumentów, terminów i ewentualnych kosztów. Karty informacyjne stworzone są na podstawie szczegółowych procedur administracyjnych, jednak napisane są językiem zrozumiałym dla każdego.

Na portalu znajdują się również karty, których celem jest przybliżenie obywatelom funkcjonowanie 19 wybranych rządowych portali tematycznych, w tym m.in. portalu Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz biznes.gov.pl.

źródło: Ministerstwo Gospodarki

Komisja Europejska 29 lipca 2014 r. rozpoczęła uzupełniające konsultacje w sprawie projektów z obszaru infrastruktury ropy naftowej, energii elektrycznej i gazu ziemnego. Uwagi można zgłaszać do 22 października 2015 r.

Celem konsultacji jest przygotowanie drugiej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania państw UE, którą Komisja Europejska ma opublikować w październiku 2015 r.

Wcześniejsze konsultacje dotyczące projektów wspólnego zainteresowania Komisja Europejska przeprowadziła w dniach 22 grudnia 2014 r. – 31 marca 2015 r.

Formularz konsultacyjny dostępny jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem:

https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-%E2%80%93-additional-projects-oil-gas-and

źródło: Ministerstwo Gospodarki

Przez cztery lata funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w systemie przetworzono blisko 7 mln różnych wniosków. Od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2015 r. działalność gospodarczą założyło ponad 1 mln osób.

Dzięki działającemu od 1 lipca 2011 r. rejestrowi CEIDG działalność gospodarczą można założyć przez internet, a także ją wznowić, zawiesić lub zamknąć z dowolnego miejsca, bez konieczności odwiedzania urzędów. Wniosku o wpis do CEIDG dokonuje się za pomocą jednego, zintegrowanego formularza.

Rejestracji firmy można dokonać samodzielnie online (warunkiem jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego Profilu Zaufanego ePUAP), za pośrednictwem pełnomocnika, a także osobiście w dowolnym urzędzie gminy. Czynności te są całkowicie wolne od opłat.

źródło: Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło konkurs dla przedsiębiorców planujących inwestycje w centra badawczo-rozwojowe. Będzie on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) na lata 2014-2020. Na ten cel przeznaczono 2,3 mld zł, a na tę edycję konkursu 460 mln zł. Wnioski będzie można składać od 1 września do końca października 2015 r. w Ministerstwie Gospodarki.

W ramach POIR przygotowano dla przedsiębiorców specjalny instrument „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.  Zapewni on wsparcie w tworzeniu i rozwijaniu własnych centrów badawczo-rozwojowych, dzięki czemu uzyskają możliwość prowadzenia prac w tym obszarze, a następnie wdrażania efektów tych prac na rynek.

Z dofinansowania będą mogły skorzystać przede wszystkim projekty bazujące na inwestycjach w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych. Ważnym elementem  będzie też wskazanie planowanych badań przemysłowych lub prac rozwojowych, które przedsiębiorstwa zamierzają realizować na w ramach tych centrów.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie w wysokości nawet do 70% wartości inwestycji. Jest to uzależnione od lokalizacji (województwo) projektu i wielkości przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje znajdują się na www.mg.gov.pl

źródło: Ministerstwo Gospodarki

 

Sejm 23 lipca 2015 r.  uchwalił nowelizację ustawy – Prawo energetyczne. Dzięki niej hurtowy rynek energii stanie się bardziej przejrzysty. Wprowadzone zmiany zapewnią stosowanie rozporządzenia europejskiego 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, a  wprowadzone rozwiązania będą sprzyjać eliminowaniu z niego nieuczciwych praktyk giełdowych i manipulacji cenami hurtowymi towarów energetycznych. Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów 2 czerwca 2015 r.

Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne zapewni stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1227/2011 z października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (tzw. rozporządzenie REMIT). Jego głównym celem jest monitorowanie hurtowego rynku energii elektrycznej i gazu, wykrywanie na nim manipulacji oraz zwalczanie nadużyć polegających na niewłaściwym wykorzystywaniu informacji wewnętrznych.

Rozporządzenie REMIT obowiązuje w polskim porządku prawnym w sposób bezpośredni, jednak do jego skutecznego stosowania konieczna jest nowelizacja przepisów prawa krajowego. W konsekwencji rozszerzono uprawnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a także określono sankcje za naruszenie jego przepisów. Ponadto, stworzono podstawy prawne do wzajemnej współpracy Prezesa URE z innymi podmiotami regulacyjnymi w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z rozporządzenia REMIT. I tak –  Prezes URE będzie współpracował z Agencją ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Nadzoru Finansowego. W przepisach ustawowych określono także podstawy prawne do współpracy organów krajowych: URE, UOKiK i KNF ze sobą oraz z ACER.

Zgodnie z przepisami zawartymi w nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne Prezes URE został zobowiązany do przekazywania ACER informacji o podejrzeniach manipulacji na rynku energii. Ma on również umożliwiać rejestrowanie się uczestników hurtowego rynku energii oraz zająć się kontrolą i prowadzeniem postępowań wyjaśniających w sprawie manipulacji (lub jej prób) oraz niewłaściwego wykorzystania informacji wewnętrznej na rynku energii. Prezes URE będzie mógł także nakładać kary pieniężne za naruszenie przepisów rozporządzenia.

Dodatkowym celem projektu nowelizacji ustawy jest zmniejszenie obowiązków sprawozdawczych nałożonych na niektóre przedsiębiorstwa energetyczne. Zdjęty zostanie z nich obowiązek rachunkowy sporządzania odrębnego bilansu oraz rachunku zysków i strat dla poszczególnych rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej.

Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni od daty ich publikacji w Dzienniku Ustaw.

źródło: Ministerstwo Gospodarki

 

Od 22 lipca 2015 r. przedsiębiorcy mogą dokonać badania kondycji swojej firmy dzięki dostępnemu online narzędziu. Ma ono pomóc dostrzec odpowiednio wcześniej ewentualne problemy w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym zagrożenie niewypłacalnością.

Uruchomienie narzędzia do oceny kondycji firmy to realizacja jednej z rekomendacji z obszaru „Zapobieganie sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw” wskazanego w Polityce Nowej Szansy, dokumencie MG. Umożliwi ono przedsiębiorcy dokonanie samodzielnej diagnozy kondycji przedsiębiorstwa, co w dalszej kolejności stwarza większe szanse na podjęcie ewentualnych działań restrukturyzacyjnych i w konsekwencji uratowanie firmy przed poważnymi problemami czy nawet upadłością.

Narzędzie zostało przygotowane w ramach Instrumentu Szybkiego Reagowania, projektu pilotażowego realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), i skierowanego do przedsiębiorców, którzy doświadczają problemów ekonomicznych, ale nie osiągnęli jeszcze statusu przedsiębiorstwa zagrożonego.

Narzędzie znajduje się na stronie PARP w zakładce dotyczącej Instrumentu Szybkiego Reagowania  w zakładce Autodiagnoza.

Każdy przedsiębiorca po wejściu na stronę i zarejestrowaniu się na niej, może przeprowadzić badanie. Polega ono na wpisaniu w dostępnym formularzu wybranych informacji z własnego sprawozdania finansowego. Na podstawie tych danych automatycznie zostanie dokonana analiza, dzięki której przedsiębiorca otrzymuje informację, czy jego sytuacja finansowa jest stabilna, czy następują jakieś niekorzystne zmiany, czy należy się obawiać poważniejszych zagrożeń.

źródło: Ministerstwo Gospodarki

 

Uproszczenie procedur związanych z dokonywaniem wpisów, wykreśleń i sprostowań w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej to główne zmiany zaproponowane przez MG w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Projekt nowelizacji przepisów, przyjęty przez RM 21 lipca 2015 r., ma na celu zwiększenie szybkości i sprawności obsługi przedsiębiorców.

Uproszczenie stosowania przepisów ustawy o swobodzie gospodarczej i usprawnienie systemu CEIDG powinno przełożyć się na zmniejszenie liczby wniosków wymagających wszczęcia postępowania administracyjnego i skrócenie czasu oczekiwania na aktualizację wpisu. Nowelizacja doprecyzuje także istniejące przepisy ustawy, co z kolei uprości i ujednolici stosowanie prawa, a przede wszystkim zapewni wysokiej jakości dane zawarte w ewidencji przedsiębiorców. Będzie to sprzyjać ugruntowaniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Ma to szczególne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw, których zaufanie do kontrahentów bazuje na informacjach czerpanych z Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

W ramach nowelizacji ustawy przewidziano również zmiany zmierzające do udostępniania danych CEIDG nieodpłatnie – wszystkim zainteresowanym podmiotom – poprzez wyszukiwarkę CEIDG. Nastąpi więc zrównanie podmiotów publicznych i komercyjnych w zakresie udostępniania danych CEIDG, poprzez zniesienie opłaty za ich udostępnianie. Nowelizacja ma umożliwić ponadto organom państwowym takim, jak np. sądy czy prokuratury, dostęp do wszystkich danych wpisowych.

Działająca od 1 lipca 2011 r. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej umożliwia złożenie wniosku o założenie działalności gospodarczej (a także o zmianę we wpisie, zawieszenie działalności gospodarczej i jej zakończenie). Zastąpiła dotychczasowe rejestry osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, funkcjonujące w gminach. Według stanu na 21 lipca 2015 r. w bazie CEIDG znajdowało się 2 067 923 aktywnych wpisów.

źródło: Ministerstwo Gospodarki

Komisja Europejska (KE) zatwierdziła wsparcie dla 9 polskich projektów gazowych na ponad 750 mln euro (ponad 3 131 mln zł). Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będą realizowane w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, za realizację której odpowiada Minister Gospodarki.

Realizacja projektów przyczyni się do budowy Unii Energetycznej poprzez zwiększenie zdolności przesyłu gazu między Polską a sąsiednimi krajami. Polska sieć gazociągów stanie się integralną częścią europejskiej infrastruktury przesyłowej, a ich rozbudowa pozwoli na dostawy gazu ziemnego z różnych kierunków. Inwestycje te przyczynią się do optymalizacji systemu przesyłu gazu ziemnego, zwiększenia przepustowości oraz umożliwią odbiór gazu z nowych źródeł dostaw.

Za realizację projektów odpowiada Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A.

Decyzja Komisji Europejskiej została wydana dla projektów:

 1. Gazociąg Zdzieszowice – Kędzierzyn Koźle – Tworóg
 2. Gazociąg Pogórska Wola – Tworzeń
 3. Gazociąg Tworóg – Tworzeń
 4. Gazociąg Leśniewice – Łódź
 5. Gazociąg Rembelszczyzna – Mory – Wola Karczewska 6. Gazociąg Wronów – Rembelszczyzna
 6. Gazociąg Wronów – Kozienice
 7. Gazociąg Szczecin – Gdańsk Etap V Goleniów – Płoty
 8. Gazociąg Lewin Brzeski – Nysa

Inwestycje przyczynią się również do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski, ale całej UE poprzez dywersyfikację kierunków dostaw.

Realizacja  projektów będzie mieć również wpływ na rozwój konkurencyjnego rynku gazu,  dzięki możliwości wprowadzenia przez Gaz-System, w jak najkrótszej perspektywie korzystania z usługi transportu sieciowego gazu, w pełnym zakresie wynikającym z zasady dostępu stron trzecich (TPA).

Pozytywnym efektem dofinansowania publicznego dla planowanych inwestycji, będzie m.in. to, że ich koszty nie zostaną przerzucone na odbiorców końcowych w postaci podwyższonych opłat za usługi przesyłowe.

KE uznała także, że przedłożone projekty są zgodne z zasadami  pomocy publicznej, funkcjonującymi w UE.

źródło: Ministerstwo Gospodarki

 

Naszą ambicją jest, by w roku 2020 r. przemysł stanowił 25 proc. polskiego PKB. Chcemy podtrzymać bardzo wysoki udział miejsc z tego sektora w pracy w strukturze zatrudnienia – powiedział wicepremier Janusz Piechociński podczas konferencji prasowej. Spotkanie, na którym zaprezentowano projekt dokumentu Priorytety Polityki Przemysłowej 2015-2020+, odbyło się 15 lipca 2015 r. w MG.

Wicepremier Piechociński podkreślił, że w proponowanych zagadnieniach polityki przemysłowej szczególną rolę odegra umiędzynarodowienie przedsiębiorstw. – Będzie to wymagać większej interakcji z innymi sektorami zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią, otwarcia się na nowe wyzwania i przygotowania nowych rozwiązań – powiedział. Zaznaczył ponadto, że w proponowanym przez MG dokumencie przewidziano spójne, hybrydowe podejście. Łączy ono kwestie dotyczące wszystkich przedsiębiorców (podejście horyzontalne) i te uwzględniające specyficzne uwarunkowania niektórych gałęzi czy branż przemysłu (podejście sektorowe).

Jesteśmy w fazie trwałego wzrostu, co nie zwalnia nas z zabiegania o konkurencyjność. Dlatego tak ważne jest, by zarówno w nowej perspektywie finansowej, jak i w relacjach z samorządem i przedsiębiorstwami oraz poprzez programy sektorowe tworzyć nową jakość polskiej gospodarki – powiedział wicepremier Piechociński. Zwrócił ponadto uwagę, że w wymiarze krajowym równie ważną rolę w tym procesie odegrają klastry, tworzące nowy model synchronizacji działań w obszarze biznesowym i przemysłowym.

Blisko 19 tys. nowych miejsc pracy stworzyły firmy z branży motoryzacyjnej działające w Wałbrzyskiej SSE „INVEST-PARK”. To ponad 46 proc. całego zatrudnienia na terenach strefy.

W Wałbrzyskiej SSE działa obecnie 176 firm. 49 z nich to zakłady świadczące usługi dla sektora motoryzacyjnego oraz zajmujące się produkcją pojazdów i podzespołów samochodowych. Skupiają się one głównie na Dolnym Śląsku (38 firm), Opolszyźnie (6 firm) oraz Wielkopolsce (5 firm).

Największą planowaną inwestycją w wyniku, której zatrudnienie znajdzie 3 tys. osób jest budowa fabryki Volkswagena na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Dodatkowo w pobliżu zakładu mają powstać kolejne firmy produkcyjno–usługowe. Szacuje się, że w wyniku projektu docelowo zatrudnienie znajdzie około 10 tys. osób.

Przedsiębiorstwa z sektora motoryzacyjnego działające na terenie Strefy zainwestowały łącznie ponad 9,5 mld zł. To prawie połowa łącznych nakładów poniesionych przez wszystkie firmy działające na terenie „INVEST-PARKu”. Wśród inwestorów najliczniej reprezentowany jest kapitał japoński, który wyniósł blisko 4,8 mld zł.

źródło: Ministerstwo Gospodarki

Według danych z obszaru pozostającego w jurysdykcji Izby Celnej w Gdyni oraz Szczecinie za I kwartał 2015 r., w ramach pakietu portowego 24 h Służba Celna koordynowała łącznie 1669 zgłoszeń celnych. We wszystkich wypadkach dochowano 24 godzinnego terminu kontroli. To jeden z efektów rozwiązań tzw. „pakietu portowego”, wprowadzonych w ramach obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. tzw. czwartej ustawy deregulacyjnej. 

Przygotowana przez Ministerstwo Gospodarki ustawa wprowadziła zasadę przeprowadzenia niezbędnych formalności związanych z przywozem z państw trzecich towarów drogą morską w ciągu 24 godzin od momentu przedstawienia towaru do kontroli granicznej.

Według Informacji zebranych przez Izby ogółem w I kwartale 2015 r. obsłużono 71 679 zgłoszeń celnych z czego 66 132 w Gdyni oraz 5547 w Szczecinie (w roku ubiegłym w I kwartale obsłużono 59 806 zgłoszeń celnych).

W badanym okresie nie było żadnego przypadku, w którym przekroczenie terminu nastąpiłoby z naruszeniem przepisów ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Wdrożenie ustawy było możliwe dzięki ścisłej współpracy Służby Celnej, Inspekcji kontrolnych i operatorów portowych.

źródło: Ministerstwo Gospodarki

Przedstawienie 26 raportów na temat podjętych działań prospołecznych oraz inicjatyw na rzecz ochrony środowiska to główny cel spotkania Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości (CPiOP). Spotkaniu, które miało miejsce 25 czerwca 2015 r., przewodniczyła wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska.

– Zgłoszenie do Rejestru 22 przedsiębiorstw oraz jednostek samorządowych potwierdza, iż mimo bieżących trudności gospodarczych, czynniki środowiskowe i społeczne są równie istotne w realizacji polityki rozwoju jak czynniki ekonomiczne – powiedziała wiceminister Grażyna Henclewska. – Jest to tym bardziej istotne w dobie rosnącej konkurencji, gdzie profesjonalne kształtowanie relacji organizacji z otoczeniem oraz budowanie jej wiarygodności staje się ważnym elementem strategii innowacyjności oraz przewagi konkurencyjnej – dodała.

W czasie spotkania Kapituły zostało omówionych 26 wniosków organizacji, które zamierzają kontynuować wpis do Polskiego Rejestru CPiOP. Po ich analizie i zweryfikowaniu przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Państwową Inspekcję Pracy, Kapituła podjęła decyzję o wpisie do Rejestru 22 organizacji.

Polski Rejestr Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości jest wykazem przedsiębiorców wyróżniających się w swojej działalności ograniczaniem materiało-, wodo- i energochłonności. Jest on prowadzony przez Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.

źródło: Ministerstwo Gospodarki

Eksperci

Polacy puszczają z dymem 105 tysięcy mieszkań rocznie

W bieżącym roku Polacy wydadzą na wyroby tytoniowe około 28 miliardy złotych – wynika z szacunków HR...

Na mieszkanie wydajemy co czwartą złotówkę

Najmocniej w ostatnim roku drożał wywóz śmieci. Według GUS podwyżka opłat wyniosła 31,3%, co więcej ...

To nie jest kraj dla bogatych ludzi – zmiany Małego ZUS-u

Dzięki rozszerzeniu Małego ZUS-u najmniejsi przedsiębiorcy każdego miesiąca zaoszczędzą średnio po k...

PKB Polski rośnie coraz wolniej. Opinia eksperta.

Polska gospodarka zwalnia. Od jakiegoś czasu mówi o tym ekonomiści. Kilka dni temu rządzący politycy...

Paradoksalna sytuacja na rynku obligacji

W ostatnich dniach doszło do dość kuriozalnej sytuacji, polegającej na tym, że rentowność dziesięcio...

AKTUALNOŚCI

Dlaczego Black Friday jest czarny, czyli #walmartfights, księgowi i kryzys

Już od kilku lat czarny piątek (ang. Black Friday) rozpoczyna sezon wyprzedaży w Polsce. O wiele dłu...

Zniesienie limitu ZUS od 1 stycznia 2020 – znowu prawdopodobne

12 listopada 2019 r. do Sejmu trafił projekt ustawy, przewidującej zniesienie górnego limitu składek...

Wielka kradzież danych osobowych. Uważaj, żeby nie spłacać cudzego kredytu!

W ciągu kilkunastu dni dane osobowe kilkuset tysięcy osób trafiły w niepowołane ręce na skutek rażąc...

KONKURS: odpowiedz na pytanie i wygraj mini-prenumeratę magazynu „Personel i ZarządzanieR

Zapraszamy do udziału w konkursie współorganizowanym przez BiznesTubę oraz Infor.pl. PYTANIE KONKURS...

Wybory parlamentarne w Polsce. Czy rynek finansowy zareagował na wyniki?

Jak podaje Business Insider, wynki finansowe nie lubią zaskoczeń, a w wynikach wyborów parlamentarny...

Kredyt dla „młodych” firm – jak uzyskać finansowanie na start biznesu?

O założeniu własnej firmy myśli coraz więcej Polaków. Są to zarówno osoby pracujące na etacie, które...

GETEC z prestiżową nagrodą Niemieckiej Agencji Energii

O firmie GETEC jest w naszym kraju coraz głośniej. Dzieje się tak nie tylko dzięki bardzo solidnie u...

Deloitte: Podczas tegorocznego Black Friday średnie obniżki cen sięgnęły 4%

Coroczna analiza ofert 800 sklepów internetowych przeprowadzona przez Deloitte we współpracy z firmą...

700 tysięcy złotych! – nawet tyle odszkodowania można dostać za wypadek w pracy

5 miliardów na odszkodowania Z informajcji płynących z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że su...

Polski PKB rośnie najszybciej w Unii. Rynek pracy rozgrzany do czerwoności.

PKB za III kw. Zgodnie z danymi Eurostatu za trzeci kwartał 2019 roku największy wzrost w stosunku d...