Ministerstwo Gospodarki przypomina, że 31 sierpnia 2015 r. rozpoczął się nabór wniosków w konkursie „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Konkurs „Bony na innowacje dla MŚP” umożliwia pozyskanie bezzwrotnej dotacji na opracowanie przy współpracy z jednostkami naukowymi nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów, technologii produkcji, projektów wzorniczych lub usług. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski.

Wniosek o dofinansowanie, będzie można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, który został udostępniony 31 sierpnia 2015 r. na stronie internetowej www.poir.parp.gov.pl w zakładce Działania PARP/Bony na innowacje/Generator wniosków (link do Generatora Wniosków będzie aktywny od 31 sierpnia 2015 r.).

źródło: Ministerstwo Gospodarki