Ministerstwo Gospodarki poinformowało, że od 1 września 2015 r. można składać wnioski w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nabór potrwa do 30 października 2015 r.

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do rozbudowy potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Dotyczy to w szczególności wsparcia dla tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

W ramach konkursu pomoc może zostać przeznaczona na inwestycje typu Centra Badawczo-Rozwojowe w rozumieniu rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki (link do dokumentu http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/787/1)

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 460 mln zł, w tym: dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 44 749 197,00 zł, a dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie – 415 250 803,00 zł.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej i elektronicznej (skany dokumentacji aplikacyjnej w pdf) w sposób określony w Regulaminie Konkursu w terminie od 1 września 2015 r. do 30 października 2015 r., bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, w dni pracy instytucji, w godz. 8.15 – 16.15 albo przesłać pocztą lub kurierem na adres Ministerstwa Gospodarki.

źródło: Ministerstwo Gospodarki