Morze Bałtyckie, będące stosunkowo płytkim i wietrznym obszarem, kryje w sobie ogromny potencjał w dziedzinie energetyki wiatrowej. Co istotne, jedna trzecia tego potencjału znajduje się na obszarze Polski. Szacuje się, że Bałtyk ma potencjał wytwórczy o mocy aż 33 GW. Ta zdolność do wytwarzania energii elektrycznej stawia Bałtyk w centrum uwagi, zwłaszcza że Morze Bałtyckie szykuje się do stać się kluczowym obszarem produkcji energii elektrycznej w Unii Europejskiej.

Polska, wykorzystując swój potencjał morskiej energetyki wiatrowej, może zyskać pozycję lidera w rozwoju offshore wind na obszarze Bałtyku. Ta inicjatywa niesie ze sobą szereg korzyści gospodarczych, tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwijanie lokalnych zasobów – jednak osiągnięcie najlepszego scenariusza rozwoju wymagać będzie silnego wsparcia regulacyjnego.

Według raportu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, potencjał morskiej energii wiatrowej w polskiej części Morza Bałtyckiego wynosi 33 GW (gigawatów). Ponadto, raport ten identyfikuje 20 nowych obszarów na obszarze Bałtyku, które są optymalne do dalszego rozwoju sektora offshore wind w Polsce. Wykorzystanie pełnego potencjału Bałtyku mogłoby zaspokajać aż 57% całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce, przy jednoczesnym osiągnięciu lokalnej produkcji na poziomie 65%. To nie tylko korzyść dla środowiska, ale także ogromna szansa dla polskiej gospodarki.

Inwestycje w morską energetykę wiatrową stwarzają możliwość dywersyfikacji źródeł energii i stanowią ważny element zielonej transformacji kraju. To także klucz do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i otwarcia nowych perspektyw dla wielu sektorów gospodarki, a także zdobycia konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

Węgiel vs. wiatr

Polska, która nadal w dużym stopniu polega na spalaniu węgla, stoi w obliczu znaczących wyzwań. Unia Europejska narzuca coraz bardziej rygorystyczne cele klimatyczne, a Polska musi dostosować się do tych wymogów. Jednak transformacja energetyczna otwiera również szereg możliwości, zarówno pod względem zmniejszenia wpływu na środowisko, jak i gospodarczych korzyści wynikających z wykorzystania potencjału morskiej energetyki wiatrowej na obszarze Bałtyku.

Nowy rząd będzie musiał działać zdecydowanie, podejmując środki mające na celu wspieranie tego sektora, tworzenie korzystnych warunków dla inwestycji, a także promowanie zrównoważonego rozwoju. Dla Polski to szansa na wzmocnienie swojej pozycji w dziedzinie energii odnawialnej oraz osiągnięcie celów związanych z walką ze zmianami klimatycznymi.