Według najnowszego raportu „IKEA. Życie w domu 2023” kobiety częściej niż mężczyźni odczuwają nadmiar obowiązków – dane podkreślają potrzebę równowagi w każdym aspekcie życia. W odpowiedzi IKEA proponuje grę dla par, która ma je wesprzeć w lepszym podziale obowiązków domowych. Firma dzieli się też sukcesem wprowadzonego Urlopu Ojcowskiego oraz niskim poziomem skorygowanej luki płacowej, która wynosi zaledwie 1,38%. Działania te są wynikiem długoletniej Strategii Różnorodności i Włączania w IKEA.

Dzień Kobiet to międzynarodowe święto, w którym nie tylko doceniamy koleżanki, przyjaciółki, żony i matki, ale także zwracamy uwagę na to, co oznacza równość w kontekście płci. W debacie publicznej podnoszone są m.in. kwestie zatrudnienia, dostępu do wyższych stanowisk czy płac. IKEA wierzy, że każdy ma prawo do sprawiedliwego traktowania i płeć nie powinna odgrywać roli zarówno w przypadku dzielenia się obowiązkami domowymi, jak i możliwości rozwoju i wynagrodzeń.

Podział obowiązków domowych a dobre samopoczucie

Najnowszy raport IKEA. Życie w domu 2023, rzuca światło na wyzwania związane z równowagą domową, wskazując, że kobiety częściej niż mężczyźni (23% do 15%) odczuwają nadmiar obowiązków domowych, co wpływa na ich poczucie kontroli nad życiem domowym. Również więcej kobiet (42% wobec 34%) mówi o tym, że potrzebuje odpoczynku, aby poprawić swoje samopoczucie.

Według danych Gender Equality Index 2023[1], w Polsce zauważalna jest duża dysproporcja płci, jeśli chodzi o czas poświęcany na prace domowe i gotowanie (67% kobiet do 34% mężczyzn) czy opiekę nad dziećmi, wnukami, osobami z niepełnosprawnościami (48% do 32%). Mimo to, w obszarze „czasu”, gdzie poza opieką i pracami domowymi objęto badaniem także aktywność sportową, kulturalną poza domem czy zaangażowanie w wolontariat, Polska zanotowała najwyższy wzrost wskaźnika równości płci – o 19 punktów w stosunku do 2020 roku.

Przepis IKEA na równowagę w domu

W tym roku IKEA przypomina grę „Pół na pół – gra bez zamiatania pod dywan”. Jest ona skierowana do wszystkich par, ale też i współlokatorów, niezależnie od wieku, orientacji seksualnej czy etapu związku. Nie ma tu przegranych i zwycięzców – wzajemne zrozumienie i wypracowanie rozwiązań, które ulepszą nasz dom, są już wystarczającą nagrodą. Do rozgrywki można dołączyć za pośrednictwem Instagrama @IKEAPolska lub offline, drukując karty pobrane ze strony IKEA.pl/pol-na-pol

Równość zaczyna się w domu

Z danych ZUS wynika, że zaledwie 1% osób korzystających z urlopu rodzicielskiego stanowią ojcowie. Tak niski odsetek korzystających z urlopu ojcowskiego jest często równoznaczny z tym, że to matki sprawują opiekę nad dziećmi, przez co nie mogę rozwijać się zawodowo. Do najczęstszych powodów nieskorzystania z tej formy wsparcia, wymienianych przez mężczyzn, stanowią: brak potrzeby wsparcia w domu (31,1%), brak możliwości w związku z formą zatrudnienia lub obowiązkami zawodowymi (22,9%) oraz chęć pracy (17,4%) – wynika z raportu Tata 2022. Raport z badania polskich ojców Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę[2].

IKEA uważa, że każdy rodzic powinien mieć równą szansę spędzenia z dzieckiem najważniejszych chwil życia i bardziej sprawiedliwy podział obowiązków W firmie od 4 lat pracownicy mają do dyspozycji dodatkowe 4 tygodnie pełnopłatnego urlopu, który mogą wykorzystać w całości lub w podziale dwa razy po 2 tygodnie. Od czasu wprowadzenia tego benefitu w styczniu 2020 roku, skorzystało z niego 356 ojców. To o 65 osób więcej niż w roku ubiegłym.

Dla IKEA płaca nie ma płci

IKEA konsekwentnie od lat pracuje nad realizacją swojej strategii Równości, Różnorodności i Włączania, której celem jest m.in. eliminacja różnic w wynagrodzeniach ze względu na płeć. Dla firmy to jedno z najważniejszych działań i wyzwań, ponieważ jak podaje Global Gender Gap Report 2022[3], kobiety w Polsce osiągną równouprawnienie w kwestii płac dopiero w 2128 roku!

IKEA wierzy, że każdy ma prawo do sprawiedliwego traktowania i równych szans, niezależnie od płci. Aby to zapewnić, w 2019 r. firma wprowadziła ramy równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn we wszystkich krajach Grupy Ingka. Przez równe wynagrodzenie ze względu na płeć IKEA rozumie, że kobiety i mężczyźni są wynagradzani jednakowo, gdy wykonują pracę o takiej samej wartości. Dotychczas przeprowadzono już cztery globalne audyty równości płac obejmujące ponad 171 tysiące pracowników i pracowniczek, czyli 100% organizacji. Audyty mają za zadanie wykrycie każdego przypadku, gdzie różnice między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn wynoszą więcej niż 5% bez jasnego uzasadnienia, oraz podjęcie konkretnych działań w celu zniwelowania tych różnic.

– Naszym celem jest zasada równej płacy za równą pracę, przy czym bierzemy pod uwagę w naszych analizach poziom posiadanych kompetencji (mamy 3 różne poziomy: początkujący, w roli i tzw. senior).  Aktualnie w IKEA skorygowana luka płacowa pomiędzy kobietami a mężczyznami wynosi 1,38%. Istniejące różnice są głównie spowodowane dłuższymi nieobecnościami, takimi jak urlopy rodzicielskie czy wychowawcze, które są wykorzystywane głównie przez kobiety. Z tego powodu, ale też w trosce o równość w dostępie kobiet do rozwoju zawodowego, zachęcamy ojców do korzystania z dodatkowego urlopu Ojcowskiego IKEA oraz przywiązujemy dużą wagę do zapewnienia wsparcia dla osób powracających do pracy po długich nieobecnościach – wprowadziliśmy podejście do tzw. re-onboardingu oraz analizowania i korygowania wynagrodzeń osób przebywających na długotrwałych absencjach, które są uwzględnione w każdym procesie podwyżkowym – mówi Katarzyna Kaczmarek, Liderka ds. Różnorodności, Równego Traktowania i Kultury Przynależności w IKEA Retail w Polsce.

Wysiłki IKEA na rzecz promowania równości i różnorodności zostały docenione w 2023 roku w pilotażowej edycji konkursu „RównoWaga. Prokobieca firma roku”. Firma otrzymała najwyższą ocenę za swoje działania na rzecz równości płci, w tym za konsekwentne budowanie przejrzystych mechanizmów i polityk równości oraz równy udział kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych.


[1] Gender Equality Index 2023, https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2023/country/PL.

[2] Włodarczyk, J. (2022). Tata 2022. Raport z badania polskich ojców. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, https://fdds.pl/_Resources/Persistent/0/8/d/2/08d2d671775998e23c0948380f8837bb4613b210/fdds-raport–tata2022–07.pdf.

[3] Global Gender Gap Report 2022, https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2022/.