Przedstawienie 26 raportów na temat podjętych działań prospołecznych oraz inicjatyw na rzecz ochrony środowiska to główny cel spotkania Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości (CPiOP). Spotkaniu, które miało miejsce 25 czerwca 2015 r., przewodniczyła wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska.

– Zgłoszenie do Rejestru 22 przedsiębiorstw oraz jednostek samorządowych potwierdza, iż mimo bieżących trudności gospodarczych, czynniki środowiskowe i społeczne są równie istotne w realizacji polityki rozwoju jak czynniki ekonomiczne – powiedziała wiceminister Grażyna Henclewska. – Jest to tym bardziej istotne w dobie rosnącej konkurencji, gdzie profesjonalne kształtowanie relacji organizacji z otoczeniem oraz budowanie jej wiarygodności staje się ważnym elementem strategii innowacyjności oraz przewagi konkurencyjnej – dodała.

W czasie spotkania Kapituły zostało omówionych 26 wniosków organizacji, które zamierzają kontynuować wpis do Polskiego Rejestru CPiOP. Po ich analizie i zweryfikowaniu przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Państwową Inspekcję Pracy, Kapituła podjęła decyzję o wpisie do Rejestru 22 organizacji.

Polski Rejestr Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości jest wykazem przedsiębiorców wyróżniających się w swojej działalności ograniczaniem materiało-, wodo- i energochłonności. Jest on prowadzony przez Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.

źródło: Ministerstwo Gospodarki