Rozwój gospodarczy państw jest uzależniony od dostępu do energii, dlatego bezpieczeństwo energetyczne jest kwestią kluczową, determinującą sprawne funkcjonowanie polskiej gospodarki– podkreśla wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

Zdaniem szefa resortu gospodarki niezbędne jest podejmowanie działań, mających na celu zmniejszenie uzależnienia Polski od zewnętrznych dostawców. Równie ważna jest aktywność w zakresie ochrony środowiska i klimatu. – Konieczność dostosowania polskiej gospodarki do wymogów ochrony środowiska w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz emisji przemysłowych wiąże się z koniecznością inwestowania w nowe, mniej emisyjne technologie – zaznacza. – W ten sposób mamy szansę unowocześnić zaplecze technologiczne, zwiększyć innowacyjność, poprawić bezpieczeństwo energetyczne, a także stworzyć wiele miejsc pracy w tzw. zazielenianiu gospodarki – dodaje.

Wicepremier Piechociński podkreśla, że Polska w ciągu kilku ostatnich lat zrealizowała szereg znaczących i ambitnych działań, które wychodzą naprzeciw polityce klimatyczno-energetycznej UE. – Emisja gazów cieplarnianych została zredukowana o 30 proc. w porównaniu z 1988 r. Poprawia się także efektywność energetyczna, a udział OZE w miksie energetycznym Polski w 2014 r. wyniósł 11,5 proc. – wymienia.

Wicepremier Piechociński zapewnia, że finalizowana obecnie „Polityka energetyczna Polski do 2050 r.” będzie zawierała rozwiązania zapewniające utrzymanie długoterminowego wzrostu gospodarczego kraju, z jednoczesną realizacją celów klimatycznych. – Wraz ze wzrostem połączeń transgranicznych handel energią elektryczną i gazem między państwami członkowskimi UE będzie istotnie wzrastał, w wyniku czego korzyści będą czerpały przede wszystkim najbardziej konkurencyjne firmy. Polska gospodarka, w tym przemysł i energetyka, mają potencjał, aby być w gronie beneficjentów unijnego wspólnego rynku i polityki innowacyjności – podkreśla.

źródło: Ministerstwo Gospodarki