W ramach przygotowanej przez Ministerstwo Gospodarki tzw. czwartej ustawy deregulacyjnej wprowadzonych zostało około 40 nowych ułatwień w prowadzeniu firmy. – „Pakiet portowy” to jedno z kluczowych rozwiązań tej ustawy. Przynosi on realne korzyści polskim portom i przedsiębiorcom – ocenia wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. 

Obowiązująca od 1 stycznia 2015 r. ustawa wprowadziła m.in. zasadę zgodnie z którą niezbędne formalności związane z przywozem z państw trzecich towarów drogą morską muszą zostać przeprowadzone w ciągu 24 godzin od momentu przedstawienia towaru do kontroli granicznej.

Według danych z obszaru pozostającego w jurysdykcji Izby Celnej w Gdyni oraz Szczecinie za I kwartał 2015 r., w ramach pakietu portowego 24 h Służba Celna koordynowała łącznie 1669 zgłoszeń celnych. We wszystkich wypadkach dochowano 24 godzinnego terminu kontroli.

Według Informacji zebranych przez Izby ogółem w I kwartale 2015 r. obsłużono 71 679 zgłoszeń celnych, z czego 66 132 w Gdyni oraz 5547 w Szczecinie (w roku ubiegłym w I kwartale obsłużono 59 806 zgłoszeń celnych).

W badanym okresie nie było żadnego przypadku, w którym przekroczenie terminu nastąpiłoby z naruszeniem przepisów ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.

– Zaproponowane przez nas rozwiązania stanowią wsparcie dla całego sektora i przedsiębiorców a także umacniają pozycję polskich portów w Europie – podkreśla wicepremier. Szef resortu gospodarki zaznacza, że wzrost atrakcyjności obszarów nadmorskich przyciągnie również na te tereny dodatkowe inwestycje np. w rozwój infrastruktury.

MG szacuje, że rozwiązania wprowadzone w ramach IV ustawy deregulacyjnej przyniosą przedsiębiorcom oszczędności w wysokości ok. 0,9 mld zł rocznie.

źródło: Ministerstwo Gospodarki