Komisja Europejska 29 lipca 2014 r. rozpoczęła uzupełniające konsultacje w sprawie projektów z obszaru infrastruktury ropy naftowej, energii elektrycznej i gazu ziemnego. Uwagi można zgłaszać do 22 października 2015 r.

Celem konsultacji jest przygotowanie drugiej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania państw UE, którą Komisja Europejska ma opublikować w październiku 2015 r.

Wcześniejsze konsultacje dotyczące projektów wspólnego zainteresowania Komisja Europejska przeprowadziła w dniach 22 grudnia 2014 r. – 31 marca 2015 r.

Formularz konsultacyjny dostępny jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem:

https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-%E2%80%93-additional-projects-oil-gas-and

źródło: Ministerstwo Gospodarki