Ministerstwo Gospodarki zachęca do konsultacji społecznych dotyczących rewizji Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 994/2012 w sprawie ustanowienia mechanizmu wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych w dziedzinie energii (tzw. Decyzja IGA). Konsultacje trwają do 22 października 2015 r.

Rewizja Decyzji 994/2012 jest częścią strategii budowy Unii Energetycznej, przedstawionej w Komunikacie KE z 25 lutego 2015 r. Przegląd tzw. Decyzji IGA ma na celu usprawnienie dotychczas funkcjonującego mechanizmu wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych w dziedzinie energii między Państwami Członkowskimi a państwami trzecimi.

Ministerstwo Gospodarki zachęca uczestników rynku energii, organizacje branżowe i konsumenckie, organizacje pozarządowe oraz obywateli do wzięcia udziału w konsultacjach. Odpowiedzi należy przesłać na adres ENER-IGA-DECISION-REVIEW@ec.europa.eu

Wszystkie niezbędne informacje związane z konsultacjami znajdują się na stronie KE pod adresem-https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-review-intergovernmental-agreements-decision

źródło: Ministerstwo Gospodarki