Według danych z obszaru pozostającego w jurysdykcji Izby Celnej w Gdyni oraz Szczecinie za I kwartał 2015 r., w ramach pakietu portowego 24 h Służba Celna koordynowała łącznie 1669 zgłoszeń celnych. We wszystkich wypadkach dochowano 24 godzinnego terminu kontroli. To jeden z efektów rozwiązań tzw. „pakietu portowego”, wprowadzonych w ramach obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. tzw. czwartej ustawy deregulacyjnej. 

Przygotowana przez Ministerstwo Gospodarki ustawa wprowadziła zasadę przeprowadzenia niezbędnych formalności związanych z przywozem z państw trzecich towarów drogą morską w ciągu 24 godzin od momentu przedstawienia towaru do kontroli granicznej.

Według Informacji zebranych przez Izby ogółem w I kwartale 2015 r. obsłużono 71 679 zgłoszeń celnych z czego 66 132 w Gdyni oraz 5547 w Szczecinie (w roku ubiegłym w I kwartale obsłużono 59 806 zgłoszeń celnych).

W badanym okresie nie było żadnego przypadku, w którym przekroczenie terminu nastąpiłoby z naruszeniem przepisów ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Wdrożenie ustawy było możliwe dzięki ścisłej współpracy Służby Celnej, Inspekcji kontrolnych i operatorów portowych.

źródło: Ministerstwo Gospodarki