Wypracowanie silnej pozycji konkurencyjnej w sferze usług budowlanych regionu Polski Wschodniej, a w szczególności województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz lubelskiego, to jeden z celów utworzenia Wschodniego Klastra Budowlanego. Funkcjonujący od 2002 r. projekt otrzymał 27 października 2015 r. status Krajowego Klastra Kluczowego.

Wschodni Klaster Budowlany skupia 60 podmiotów z województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. W jego skład wchodzą przedsiębiorstwa, uczelnie i instytucje otoczenia biznesu. Siedzibą klastra jest Białystok, koordynatorem zaś Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe.

Wschodni Klaster Budowlany integruje współpracę producentów branży budowlanej i sektorów powiązanych. Wśród nich znajdują się m.in. producenci budynków gotowych oraz stolarki otworowej, przedsiębiorstwa świadczące usługi instalacyjne oraz wykończeniowe, a także instytucje otoczenia biznesu.

Członkowie klastra są również aktywni na arenie międzynarodowej. Wśród głównych partnerów biznesowych znajdują są: Niemcy, Rosja, Norwegia, Austria, Białoruś, Kazachstan, Ukraina, Holandia, Litwa oraz Szwajcaria.

źródło: Ministerstwo Gospodarki