PSE 4  listopada 2015 r. dokonały odbioru strategicznego i przekazania do eksploatacji linii 400  kV Ełk Bis – granica RP, która jest ostatnim elementem po stronie polskiej projektu budowy mostu elektroenergetycznego Polska-Litwa, współfinansowanego ze środków UE w ramach programu POIiŚ 2007-2013.

W ramach Projektu Polska-Litwa, po stronie polskiej wybudowano nie tylko odcinek transgranicznej linii łączącej oba kraje, ale zostało zrealizowanych łącznie 11 zadań inwestycyjnych, które obejmują budowę 4 linii elektroenergetyczne 400 kV oraz budowę 5 nowych i rozbudowę 2 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Należą do nich:

 • Budowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Ołtarzew
 • Budowa stacji elektroenergetycznej 400 kV Łomża
 • Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Narew
 • Budowa linii 400 kV Narew – Ostrołęka
 • Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Siedlce
 • Budowa linii 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów
 • Budowa stacji 400/110 kV Stanisławów
 • Rozbudowa stacji 220/110 Ostrołęka o rozdzielnię 400 kV
 • Budowa stacji 400/110 kV Ełk Bis
 • Budowa linii 400 kV Ełk Bis – Łomża
 • Budowa linii 400 kV Ełk Bis – granica RP.

Wszystkie zadania zostały zakończone zgodnie z planem. Łączna wielkość nakładów poniesionych na ich realizację to ok. 1,8 mld zł. Dofinansowanie unijne wyniosło ok. 868 mln zł.

Ostatnim zrealizowanym elementem, kluczowym dla całego projektu połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa, jest transgraniczna linia 400 kV z Ełku do  granicy RP, która zostanie połączona z  budowaną przez litewskiego operatora LITGRID linią wychodzącą ze stacji Alytus w kierunku granicy z  Polską.

W listopadzie 2015 r. planowane jest zakończenie po stronie litewskiej prac, które umożliwią podanie napięcia na  nowe europejskie połączenie elektroenergetyczne. Litewski operator zakłada, że w grudniu br. zakończone zostaną testy zbudowanej na stacji Alytus wstawki konwektorowej prądu stałego HVDC „back-to-back”, która umożliwi połączenie pracujących w różnych systemach sieci energetycznych Litwy i Polski.

źródło: Ministerstwo Gospodarki