Każde gospodarstwo domowe zużywa w ciągu roku statystycznie od 2 do nieco ponad 3 tysięcy kilowatogodzin energii elektrycznej. To zużycie można ograniczyć bez szkody dla wygody życia, ale z korzyścią dla środowiska.

Temat energii elektrycznej stał się głośny z powodu znacznego wzrostu cen nośników energii i samej energii w 2022 roku, po wybuchu wojny na Ukrainie. Odbiło się to natychmiast na wydatkach gospodarstw domowych i z tego powodu miliony Polaków zaczęły oszczędzać elektryczność, ale warto podejmować takie działania także ze względu na korzyści, jakie przynoszą dla środowiska naturalnego. Jeśli bowiem doprowadzimy do zmniejszenia zużycia energii, relatywnie mniej spalimy paliw kopalnych w elektrowniach węglowych i gazowych. Co prawda rozwój gospodarczy kraju wymusza wręcz zwiększanie produkcji prądu, ale popyt na energię byłby jeszcze większy, gdyby nie działania oszczędnościowe firm i mieszkańców.

Żeby te działania były skuteczne w gospodarstwie domowym, muszą być w nie zaangażowani wszyscy domownicy. I dzieci, i dorośli powinni być uczuleni na to, aby np. nie zostawiać niepotrzebnie święcących się żarówek w pomieszczeniach, gdzie nikt nie przebywa. Konieczne jest także instalowanie energooszczędnych świetlówek i żarówek oraz wyposażenie domu w takie same energooszczędne urządzenia RTV i AGD. Warto także zapoznać dzieci i dorosłych z zasadami obsługi takiego sprzętu, aby jak najbardziej zmniejszyć zużycie prądu przez lodówki, pralki, komputery czy kino domowe.

Ekologiczne korzystanie z energii może się przejawiać również w postaci stosowania odpowiedniego sposobu ładowania komórek, laptopów i innych urządzeń z wbudowanymi bateriami. Albo w instalowaniu tzw. lamp solarnych do oświetlenia podwórka zamiast korzystania z tradycyjnego oświetlenia zewnętrznego. Skorzystamy na tym finansowo my, ale skorzysta też na tym środowisko.

Więcej na: www.projektzielonapolska.pl

Partnerami projektu są: Fundacja ARP, Fundacja Enea, Fundacja PFR, Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, Fundacja State of Poland oraz Totalizator Sportowy.

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Projekt Zielona Polska” edycja 2023.