Wiosną 2023 roku weszły w życie nowe przepisy mające na celu poprawę dobrostanu pracowników, a raport Koalicji Bezpieczni w Pracy analizuje, jak te zmiany wpłynęły na pracodawców i pracowników. Raport uwydatnia, że zarówno pracownicy, jak i pracodawcy mają duże nadzieje na poprawę wellbeingu w miejscu pracy.

W raporcie, zatytułowanym „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2023. Dobrostan pracownika, czyli wellbeing w pracy”, zbadano różne aspekty wellbeingu w miejscu zatrudnienia. Okazuje się, że pomimo że blisko połowa pracowników oceniła swój dobrostan w pracy jako dobry lub bardzo dobry, jedynie 35 proc. pracowników uważa, że ich firma dba o ich dobrostan psychiczny, mimo że 55 proc. pracodawców deklaruje, że podejmuje działania w tym kierunku.

Mieszanie pojęć

Raport wykazuje również rozbieżności w pojęciu wellbeingu między pracownikami a pracodawcami. Pracodawcy skupiają się na komforcie psychicznym, braku konfliktów w pracy i poczuciu spełnienia, podczas gdy pracownicy koncentrują się na aspektach związanych z wewnętrznym spokojem, harmonią i równowagą w życiu. Stres jest głównym zagrożeniem dla dobrostanu pracowników, a 38 proc. pracowników i 40 proc. pracodawców doświadcza go często lub codziennie. Nieplanowane dodatkowe zadania, narzucone terminy i nadmierna ilość obowiązków są głównymi przyczynami stresu.

Zmiany w Kodeksie Pracy, które zaczęły obowiązywać w 2023 roku, dają nadzieję na poprawę dobrostanu pracowników. Jednak raport wskazuje, że po trzech miesiącach obowiązywania tych zmian mniej niż połowa polskich firm wdrożyła je w praktyce. Niemniej jednak zarówno pracownicy, jak i pracodawcy uważają, że te nowe przepisy pomogą zadbać o dobrostan w pracy.

Zdalnie czy hybrydowo? Na wellbeing ma wpływ tryb pracy

Raport podkreśla, że pracownicy hybrydowi, czyli ci, którzy pracują zdalnie lub w trybie hybrydowym, mają pewne trudności adaptacyjne, takie jak sprawdzanie poczty w weekendy czy zapominanie o jedzeniu w czasie pracy. W związku z tym sugeruje się konieczność wprowadzenia nowych programów i narzędzi, które pomogą pracownikom dostosować się do pracy hybrydowej.

Zmiany w zakresie wellbeingu pracowników mają duże znaczenie, zwłaszcza w kontekście negatywnego wpływu stresu na zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników oraz na efektywność pracy i wypadkowość.

Raport Koalicji Bezpieczni w Pracy jest dostępny do przeczytania tutaj: link do raportu