Opublikowano wyniki jednego z największych badań sytuacji zawodowej wśród specjalistów ds. finansów
i rachunkowości w Europie, ACCA Global Talent Trends 2023. Pokazuje on trwające do dziś zmiany na rynku pracy po pandemii, a także szersze spojrzenie na samopoczucie i ambicje pracowników.

W sektorze finansowym obserwujemy znaczące zmiany związane z modelem pracy. Jedynie 31 proc. badanych pracuje w biurach na stałe, podczas gdy 13 proc. pracuje całkowicie zdalnie, a 56 proc. wybiera tryb pracy hybrydowej.

Młodsi wolą pracować z biura

Szczególnie interesujący jest fakt, że młodsza generacja, czyli osoby poniżej 25 roku życia, preferuje pracę stacjonarną, z której korzysta aż 64 proc. tej grupy wiekowej.

W obliczu tych zmian, organizacje muszą opracować strategie, które przyciągną i zatrzymają zarówno doświadczonych pracowników, jak i nowe talenty. Kluczem do sukcesu jest elastyczność w dostępie do różnych form pracy i możliwość rozwoju kompetencji, szczególnie w obszarach związanych z ESG i zrównoważonym zarządzaniem organizacją.

Specjaliści się martwią

Polskich specjalistów martwi przede wszystkim wpływ inflacji na swoje zarobki (54 proc.), obawiają się również o utratę pracy (33 proc.).

Jednak ACCA zapewnia, że rynek kandydata jest obecnie silny, z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów. Zdrowie psychiczne staje się coraz ważniejszym wyzwaniem, z 57 proc. respondentów odczuwającymi presję związaną z pracą i 77 proc. borykającymi się z zachowaniem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Wellbeing na topie

Coraz bardziej widocznym wyzwaniem jest zdrowie psychiczne i ryzyko wypalenia zawodowego. Ponad połowa respondentów (57 proc.) odczuwa presję związaną z pracą, a aż 77 proc. zmaga się z utrzymaniem odpowiedniej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Większość pracowników oczekuje większego wsparcia organizacji w zarządzaniu zdrowiem psychicznym, co stawia przed pracodawcami nowe wyzwania. Poprawa tych parametrów będzie teraz szczególnie istotna dla pracodawców.

Źródło: ACCA