Siła jest w każdym z nas! Jak Bank Pekao S.A. troszczy się o dobrostan pracowników? Trend związany z dbaniem o dobrostan pracowników z każdym rokiem zyskuje na popularności. Zwłaszcza w czasie pandemii troska o samopoczucie pracowników nabrała szczególnego znaczenia. Także w Banku Pekao S.A.

Dbanie o dobrostan to nic innego jak dążenie człowieka do spełnienia i rozwoju. Osoba, która osiągnęła dobrostan, czerpie radość z każdego dnia. Nie oznacza to, że nagle omijają ją problemy i trudne zadania. Różnica polega jednak na tym, jak odbieramy to, co życie nam przynosi. Czy zaczynamy dzień z uśmiechem, a w obliczu wyzwania z otwartą głową szukamy nowych rozwiązań, czy budząc się, czujemy tylko ciążące na nas obowiązki, a dodatkowe zadania nas przygniatają. Ciągła gonitwa z czasem i liczne wyzwania powodują, że nasze zdrowie odkładamy na później, a przecież troska o nie to nasza inwestycja w przyszłość. Bank Pekao chce wspierać swoich pracowników, uświadamiając, że siła jest w każdym z nas!

Siła jest w każdym nas! Jak Bank Pekao S.A. troszczy się o dobrostan pracowników? - okładka magazynu HR Personel&Zarządzanie
Siła jest w każdym nas! Jak Bank Pekao S.A. troszczy się o dobrostan pracowników?

Prozdrowotna strategia

Bank Pekao jest instytucją zatrudniającą kilkanaście tysięcy pracowników. W takich okolicznościach do-pasowanie indywidualnie każdej aktywności może nie jest do końca możliwe, ale liczy się głos każdego i każdy ma możliwości określić swoje oczekiwania i potrzeby w zakresie oferowanych przez pracodawcę działań prozdrowotnych. W ostatnim kwartale 2020 r., na podstawie zebranych opinii pracowniczych, została opracowana szczegółowa strategia działań prozdrowotnych kierowanych do pracowników Pekao. W kalendarz działań prozdrowotnych wpisał się już coroczny audyt, który jest prowadzony cyklicznie, aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby pracowników. Wyniki audytu mają szczególne znaczenie, ponieważ dają szeroki obraz i pomagają w docieraniu do informacji na temat oczekiwań pracowników, oceny działań prozdrowotnych, które już zostały zrealizowane, ale także dostarczają zagregowanych danych na temat stanu zdrowotnego przygotowanego przez dostawcę usług medycznych. Dopiero zderzenie deklaracji pracowników z ich realnym wykorzystaniem usług medycznych daje pełny obraz i określa nie tylko to, czego byśmy chcieli, ale także to, czego potrzebujemy.

Na tej podstawie już na samym początku systematyzowania działań ku polepszeniu dobrostanu pracowników wyłonione zostały trzy główne obszary wymagające wsparcia: zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna oraz zdrowie mentalne. Dodatkowo w ciągłym dążeniu do doskonalenia oferty oraz chęci rozszerzania zakresu działań prozdrowotnych bank wzmacnia obecnie również kolejny obszar – profilaktykę zdrowia. W wielu przypadkach szybkie zdiagnozowanie chorób jest bowiem warunkiem powodzenia leczenia. Bank w szczególności podkreśla ogromne znaczenie wykonywania profilaktycznych badań, do których aktywnie zachęca pracowników, a także dostarcza wiedzy na temat niepokojących objawów, których nie wolno ignorować. Wiele dolegliwości często usprawiedliwiamy sobie zmęczeniem, dużą ilością pracy czy też ignorujemy je, licząc na to, że samo przejdzie. W trosce o zdrowie pracowników Pekao dokłada wszelkich starań, aby pracownicy uważali na swoje zdrowie i trzymali rękę na pulsie.

Zdrowie mentalne

Mając na uwadze sytuację, w jakiej przebywamy już od ponad roku, czyli od momentu wybuchu pandemii COVID-19, na pierwszy plan wysuwa się troska o zdrowie mentalne. Izolacja, dystans społeczny oraz nieustanny lęk przed zakażeniem wirusem sprawiły, że zdrowie mentalne jest zagrożone bardziej niż kiedykolwiek. Początkowo wielu z nas traktowało stan pandemii jako coś przejściowego, coś, co trzeba przetrzymać z na-dzieją, że już niedługo się skończy i wrócimy do naszych dawnych nawyków. Obecnie zdaje-my sobie jednak sprawę, że nigdy nie wrócimy do normalności znanej sprzed czasów pandemii.

Nasze codzienne życie uległo pełnemu prze-obrażeniu, tworząc „nową normalność”, w której zadbanie o kondycję psychiczną jest niezwykle ważne, choćby z powodu przenikającego się świata pracy i domu oraz rosnącego poziomu stresu związanego z pracą. W trosce o zachowanie dobrej kondycji mentalnej pracowników w Pekao wprowadzono wiele nowych rozwiązań prozdrowotnych. W 2020 r. został zorganizowany „Cykl spotkań z uważnością”, które zostały bardzo pozytywnie ocenione. Według deklaracji uczestników warsztatów ćwiczenia te zwiększyły poczucie kontroli nad stresem.

Dobrostan pracowników: „Program redukcji stresu w 12 kro-kach”

Idąc tym tropem, w roku 2021 Pekao zaoferowało pracownikom „Program redukcji stresu w 12 kro-kach”, zawierający nie tylko ogólne zagadnienia pokazujące, jak działa stres i jak mu zapobiegać, ale także skupiający się na pokazaniu prawidłowych relacji, tak by właściwie identyfikować źródła konfliktów, oddzielać osoby od problemu i po-wstrzymywać impulsywne działania, które często towarzyszą nam w stresujących sytuacjach. Każdy krok z 12 proponowanych to spotkanie w dwóch wymiarach: teoretycznym i praktycznym. Dla wszystkich tych, którzy potrzebują naukowego wytłumaczenia, dlaczego i jak działa stres, jak wpływa na nasz mózg świadome oddychanie czy skupienie uwagi na tym, co dzieje się w naszym ciele – poświęcone są spotkania na temat teorii. Podczas ćwiczeń praktycznych główny nacisk jest z kolei kładziony na praktykowanie i wdrażanie nowych nawyków w życie.

W ramach Programu Pekao współpracuje z ekspertem w dziedzinie uważności, redukcji stresu i regulacji emocji. Podczas zajęć praktycznych prowadzący udziela konkretnych wskazówek, po-daje przykłady z życia, przeprowadza krok po kroku przez ćwiczenia i jest bardzo otwarty na wszelkie pytania, które pracownicy mogą zgłaszać, by stały się one tematem kolejnego spotkania. Program rozłożony jest na cały rok, a więc średnio są dwa spotkania w każdym miesiącu. Każdy miesiąc jest poświęcony odrębnemu aspektowi oddziaływania stresu. Zdając sobie sprawę, że nie zawsze możliwe jest pogodzenie obowiązków służbowych z udziałem w webinariach, wprowadzono ułatwienia w tym zakresie, tj. spotkania realizowane w czasie pracy są nagrywane, aby pracownicy, którzy nie mogą dołączyć w momencie emisji, mogli odsłuchać nagrania w dowolnym czasie. Spotkania praktyczne zostały z kolei przeniesione na godziny wieczorne, by wykonywanie ćwiczeń mogło odbywać się w domowym zaciszu.

W trosce o zdrowie mentalne pracowników Pekao nie poprzestało jedynie na „Programie redukcji stresu w 12 krokach”. Począwszy od 2020 r., we współpracy z psychologami, przygotowano podcasty o tym, jak zaadaptować się do zmiany w kryzysowej sytuacji, jak radzić sobie z lękiem i strachem o zdrowie. Przygotowano m.in. cykl webinariów, warsztatów oraz materiałów dydaktycznych budujących wiedzę i umiejętności efektywnego funkcjonowania w sytuacji, w której dom stał się nagle biurem. Dodatkowo pracodawca oferuje pomoc osobom, które borykają się z problemami, udostępniając możliwość skorzystania z indywidualnego wsparcia psychologa. Usługa ta jest świadczona przez dostawcę usług medycznych w poszanowaniu prawa do prywatności i anonimowości.

Zapraszamy do przeczytania całego artykuły w magazynie HR Personel&Zarządzanie