Pandemia dotknęła młodych ludzi z dyplomem. Absolwenci mieli problem z pierwszą pracą. W tym roku będzie im łatwiej znaleźć zatrudnienie. Zeszłoroczni absolwenci mieli trudniejszy start na rynku pracy niż osoby kończące studia rok lub kilka lat wcześniej.

Pandemia Covid -19 spowodowała, że pracodawcy skoncentrowali się na utrzymaniu dotychczasowego zatrudnienia. Stawiając na osoby już pracujące, takie, które posiadają nie tylko wiedzę, ale również doświadczenie w danej branży czy zakładzie pracy. Rekrutacje zostały ograniczone do niezbędnego poziomu. Oczywiście są branże, które w pandemii znacząco zwiększały zatrudnienie (np. logistyka i magazynowanie, usługi IT). Zatrudnienie osoby od razu po studia, nie posiadającej stażu zawodowego, to dla pracodawcy wyzwanie związane z jej wdrożeniem w obowiązki zawodowe. Co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością odbycia przez taką osobę szkoleń czy zapewnienia mentoringu bardziej doświadczonego pracownika.

Pandemia dotknęła młodych ludzi z dyplomem -
Pandemia dotknęła młodych ludzi z dyplomem

Obecnie, z uwagi na niedobór pracowników, sytuacja na rynku pracy zaczyna przypominać tą sprzed pandemii. Z tego względu tegoroczni absolwenci mają spore szanse na znalezienie pierwszej pracy, a osoby, które podjęły zatrudnienie poniżej własnych oczekiwań – na zmianę pracodawcy. O ile na rynku pracy jest zapotrzebowanie na posiadane przez nich kwalifikacje.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Przeczytaj także: Bezrobocie w lipcu 2021

Bezrobocie w lipcu 2021. Lipiec był piątym miesiącem z rzędu, gdy poziom bezrobocia rejestrowanego w Polsce zmniejszał się. Najnowsze dane o bezrobociu pokazują, że powoli wracamy na stabilną ścieżkę gospodarczą.

Szacowana przez Ministerstwo stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w lipcu br. 5,8%, co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,1 punktu proc.

Według opublikowanych 30 lipca br. przez Eurostat danych w czerwcu br. stopa bezrobocia, liczona wg definicji przyjętej przez Eurostat, wyniosła w Polsce 3,6% wobec 7,1% w UE27 i 7,7% w strefie euro. Polska zajęła 3 miejsce, ex aequo z Maltą pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE.