Kompost, jako organiczny nawóz, stanowi niezwykle cenny i ekologiczny sposób wykorzystania różnorodnych odpadów biodegradowalnych. Zawierające się w nim składniki, takie jak trawa, liście czy pozostałości żywności, nawet te zepsute, niekoniecznie muszą trafiać na składowiska śmieci. Dzięki przydomowemu kompostownikowi istnieje możliwość ich ponownego wykorzystania a przy okazji edukuje i tworzy możliwość promocji aktywnych postaw pro-ekologicznych wśród najbliższych.

Posiadacze domów jednorodzinnych, działek letniskowych i ogrodów działkowych mają ogromne pole do zagospodarowania organicznych odpadów, szczególnie tych, które samodzielnie generują. Wystarczy umieścić je w kompostowniku i pozwolić naturze, by przekształciła je w wartościowy nawóz. Proces ten jest naturalny i efektywny.

Coraz więcej samorządów zachęca swoich mieszkańców do korzystania z kompostowników, oferując ulgi w opłatach za odbiór odpadów. Jest to związane z dbałością o środowisko, ponieważ dzięki temu trawa, liście, resztki warzyw i innych produktów spożywczych, w tym duże ilości przeterminowanej żywności, są odpowiednio przetwarzane, zamiast trafiać do zwykłych koszy na odpady. Rezultatem procesu kompostowania jest wytworzenie nawozu, który stanowi wartościowe wsparcie dla uprawy warzyw i owoców w prywatnych ogródkach.

Mimo że istnieją opinie ogrodników, którzy wskazują na niewielką wartość odżywczą takiego rodzaju nawozu dla gleby, istnieje możliwość uzupełnienia go o nawozy pochodzenia zwierzęcego lub zakupu specjalistycznego preparatu w sklepie ogrodniczym. Dzięki temu można produkować nawóz o jeszcze wyższej jakości, co stanowi istotny krok w kierunku dbałości o jakość uprawianej ziemi.

Nawet jeśli formalne zajęcia edukacyjne w szkołach nie obejmują zagadnienia zakładania kompostowników, istnieje wiele publikacji wydawanych przez stowarzyszenia ogrodnicze, ośrodki doradztwa rolniczego oraz materiały dostępne w internecie (takie jak teksty czy filmy dydaktyczne), które pozwalają zdobyć wiedzę na ten temat. Dla wielu osób, które skorzystały z takich przyspieszonych szkoleń, utrzymanie kompostownika okazuje się nieskomplikowane, a w zamian otrzymują możliwość uprawy ekologicznych warzyw, owoców czy pięknych roślin ozdobnych. Co więcej, część entuzjastów ogrodnictwa angażuje się w produkcję ekologicznych środków ochrony roślin, co stanowi kolejny etap ich promocji w zrównoważonych praktyk ogrodniczych.

Zadanie pn. ,,ZIELONA RODZINA” – projekt informacyjno-edukacyjny promujący tworzenie otoczenia przyjaznego rodzinom”, realizowane jest ze środków Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach konkursu ,,Po Pierwsze Rodzina!”