Masz dość ciągłych przestojów spowodowanych awariami wózków widłowych? A może chcesz maksymalnie wydłużyć okres użytkowania floty pojazdów? Sprawdź, co możesz zrobić, aby zadbać o właściwy stan sprzętu. Dowiedz się, jak prawidłowo oszacować wysokość wydatków na serwis i konserwację wózków widłowych.

Jakie znaczenie mają regularne przeglądy dla wydajności wózków widłowych?

Przy planowaniu budżetu na serwis i konserwację wózków widłowych jako priorytet należy traktować przede wszystkim regularność. Systematyczne przeglądy techniczne są sposobem na uniknięcie długotrwałego wyłączania poszczególnych urządzeń z użytku. Taka polityka przekłada się na znaczne zmniejszenie łącznych kosztów renowacji. Im wcześniej uda się wykryć nieprawidłowości, tym większe prawdopodobieństwo szybkiej naprawy. To z kolei oznacza ograniczenie potencjalnych strat finansowych wynikających z wielodniowych przestojów.

Podczas kalkulowania wydatków na utrzymanie wózków widłowych warto uwzględnić cykliczne usługi serwisowania. Pozwala to zwiększyć produktywność działalności i zapewnia bezpieczeństwo w całym zakładzie. Redukuje do minimum ryzyko wypadków, a w konsekwencji mniejsze potencjalne straty i spadki efektywności.

Regularne przeglądy mają też znaczenie dla przedłużenia żywotności urządzeń. Odpowiednio serwisowane wózki widłowe dłużej zachowują sprawność i cechują się lepszą wydajnością. Dzięki odpowiednio wczesnemu wykrywaniu usterek mogą służyć do transportowania ładunków przez lata bez żadnego uszczerbku na efektywności.

Jak organizować konserwację wózków widłowych?

Właściwa organizacja konserwacji wózków widłowych jest kluczowa dla utrzymania całej floty w nienagannym stanie oraz zachowania ciągłej gotowości pojazdów do pracy. Jednym z jej najważniejszych elementów jest ciągłe monitorowanie stanu technicznego i usuwanie usterek na bieżąco.

Niestety w praktyce mało który przedsiębiorca przeprowadza regularne przeglądy techniczne. Najczęściej po serwisantów dzwoni się dopiero w sytuacji, gdy usterki całkowicie unieruchamiają wózek i uniemożliwiają wykonywanie jakichkolwiek zadań z jego użyciem. Wówczas często okazuje się, że pojazd wymaga gruntownego remontu, a to z kolei generuje wysokie koszty.

Takiej sytuacji można uniknąć poprzez odpowiednio częste organizowanie prac serwisowych, na przykład co pewien czas lub po wypracowaniu danej liczby motogodzin. Regularna konserwacja prewencyjna pozwala w porę wykryć usterki i od razu je usunąć.

Jak planować budżet na serwis i wózków widłowych Toyota?

Z ogromnej wagi systematycznego serwisowania doskonale zdają sobie sprawę producenci wózków widłowych. Toyota, która oferuje pojazdy niskopodłogowe w 30 krajach europejskich, zapewnia klientom możliwość skorzystania z pomocy ponad 4500 mobilnych techników działających w różnych częściach kontynentu. W ten sposób gwarantuje nieustanny dostęp do fachowych usług.

Jeśli zdecydujesz się na wózek widłowy Toyota, możesz liczyć na profesjonalne wsparcie techniczne w jednym z trzech dostępnych wariantów obsługi serwisowej.

  • Full Serwis — zapewnia regularne przeglądy techniczne, naprawy usterek i prace konserwacyjne (wymiany oleju, filtrów itp.). Gwarantuje dostęp do oryginalnych części i wielowymiarowe czynności prewencyjne zapobiegające poważnym awariom.
  • Obsługa prewencyjna — ma na celu zapobieganie przestojom i usuwanie usterek na bieżąco. Umożliwia utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy.
  • Obsługa na wezwanie — pozwala skorzystać z usług serwisowych na terytorium całej Polski w razie nagłych awarii. Gwarantuje szybki czas reakcji i możliwość współpracy z wykwalifikowanymi serwisantami wyposażonymi w odpowiednie narzędzia.

W ramach każdego z wariantów Toyota gwarantuje pełny dostęp do historii serwisowej, jednocześnie deklarując przejrzystość kosztów. Ponadto zapewnia możliwość elastycznego dostosowania usług serwisowych do potrzeb danej firmy. Współpracuje również z przedsiębiorstwami, które pracują na wózkach innej marki niż Toyota. Warto więc zapoznać się z ofertą serwisową i skorzystać z niej.