Kobiety samotnie wychowujące dzieci stanowią 18,8% rodzin posiadających dzieci w Polsce, natomiast w przypadku ojców samotnie wychowujących dzieci liczba ta wynosi 3,8% – wynika z przeprowadzonego przez GUS w 2021 roku spisu powszechnego. Co piąta kobieta musi poradzić sobie z macierzyństwem samodzielnie. Czy wobec tego kobiety mają taką samą możliwość realizacji zawodowej?

Różnica pomiędzy przeciętnym wynagrodzeniem mężczyzn i kobiet wyniosła w październiku 2022 roku 7,9% na korzyść tych pierwszych – podaje GUS. Luka płacowa wśród osób z wykształceniem wyższym magisterskim inżynierskim według badań przeprowadzonych przez Sedlak & Sedlak w 2023 roku wynosi 28%, ponownie na korzyść mężczyzn.

Personnel Service opublikował w marcu br. wyniki badań „Barometr Polskiego Rynku Pracy”, z których wynika, że wśród zarabiających powyżej 10 tys. netto miesięcznie jest tylko 1% kobiet i 5% mężczyzn. Natomiast w grupie zarabiającej najmniej, poniżej 4 tys. netto, kobiety stanowią 52%. W raporcie możemy przeczytać: Gdy stawki rosną, statystyka się odwraca i to mężczyźni częściej mogą liczyć na dane wynagrodzenie. Zarobki od 4 do 5 tys. zł netto miesięcznie otrzymuje 14 proc. kobiet, ale już co piąty mężczyzna. Pensję od 5 do 6 tys. zł netto miesięcznie otrzymuje 7 proc. kobiet i co dziesiąty mężczyzna. Od 6 do 7,5 tys. zł miesięcznie zarabia zaledwie 2 proc. kobiet. Mężczyzn w tych widełkach jest cztery razy więcej (8 proc.). 

To jest obszar praw kobiet, który wymaga większego zainteresowania opinii publicznej i zaangażowania się. Nie jest nośny jak aborcja, nie zmieni się na skutek jednej ustawy czy referendum. To właśnie między innymi z tego powodu nie powinno mówić się o prawach kobiet tylko w jednym wymiarze. Jako społeczeństwo potrzebujemy więcej głosu i obecności kobiet, w tym w biznesie – mówi Piotr Gąsiorowski, prezes Instytutu Przywództwa.

Brak kobiet w biznesie to niewykorzystana szansa

Indeks Fundacji Liderek Biznesu ujawnia kolejny obszar, w którym prawa kobiet domagają się uwagi. Chodzi o obecność kobiet w gremiach zarządczych. Wśród spółek Giełdy Papierów Wartościowych, które nie należą do WIG20, mWIG40 oraz sWIG80, 74,2% nie miało ani jednej kobiety w zarządzie. W tej samej grupie 46,9% nie miało ani jednej kobiety w radzie nadzorczej. Gdy dodać do tego nasz nowo wybrany parlament, w którym 29,6% stanowią kobiety (a to i tak dużo lepiej niż wcześniej bywało), wyłania się szerszy obraz obecności kobiet w życiu publicznym.

Obecność kobiet w polityce to kolejny obszar, którego nie zmieni jedna decyzja. Nie ma prostych i szybkich rozwiązań, ale jeśli w dyskusji o prawach kobiet nie uwzględnimy wszystkich obszarów, to tak, jakbyśmy dokonywali aborcji społecznej, która w żadnym przypadku nie rozwiązuje problemu – mówi Piotr Gąsiorowski.

Co wyróżnia przywództwo kobiet?

Prezes Instytutu Przywództwa wskazuje na kilka argumentów, dlaczego kobieta może być znakomitym liderem w biznesie.

Umiejętności komunikacyjne

Badania potwierdzają, że kobiety często wykazują się wysokimi umiejętnościami komunikacyjnymi, co jest kluczowe w zarządzaniu zespołem i motywowaniu pracowników. Dobre komunikowanie się może również pomóc w budowaniu zaufania zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz firmy.

Elastyczność i innowacyjność

Kobiety, które od dawna musiały radzić sobie z różnymi wyzwaniami w życiu zawodowym i prywatnym, często wykazują się większą niż mężczyźni elastycznością i zdolnością do adaptacji w dynamicznym środowisku biznesowym. Ich innowacyjne podejście może przyczynić się do rozwoju nowatorskich strategii i rozwiązań.

Umiejętność budowania relacji

Kobiety często wykazują się silnymi umiejętnościami interpersonalnymi, co pozwala im skutecznie budować relacje w zespole i poza nim. Posiadają naturalną empatię i wrażliwość na potrzeby innych, co sprzyja budowaniu zaufania i lojalności wśród pracowników i klientów.


Zdolność do wielozadaniowości

Kobiety często muszą radzić sobie z wieloma obowiązkami jednocześnie, co rozwija ich umiejętność zarządzania czasem i priorytetami. Ta umiejętność jest nieoceniona w dynamicznym środowisku biznesowym, gdzie szybkie reakcje i podejmowanie decyzji są na wagę złota.

W kontekście przywództwa równouprawnienie płciowe ma ogromne znaczenie. Badania pokazują, że różnorodne zespoły, które uwzględniają perspektywy i doświadczenia zarówno kobiet, jak i mężczyzn, są bardziej innowacyjne, kreatywne i skuteczne w podejmowaniu decyzji. Dlatego też brak reprezentacji kobiet na najwyższych szczeblach zarządzania może być przeszkodą w osiągnięciu pełnego potencjału organizacji – podsumowuje prezes Instytutu Przywództwa.