W dniu 10 lipca w Warszawie odbyła się uroczysta prezentacja SpynkiMobile czyli innowacyjnej przestrzeni wspierającej rozwój dzieci – rozwiązania przygotowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci przy współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego i ekspertami pracowni projektowej StudioMLA.

W wydarzeniu udział wzięli:

Aleksandra Gajewska – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

Adam Chmura – biuro Rzeczniczki Praw Dzieci,

Wioletta Krzyżanowska – Mazowiecka Kurator Oświaty,

Kataryna Baranecka – Pani Konsul Poselstwa Ukrainy w Polsce,

prof. Rafał Godoń – Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego

oraz przedstawiciele międzynarodowych i polskich organizacji humanitarnych.

W trakcie uroczystości Fundacja Rozwoju Dzieci przekazała prototypowy pawilon SpynkaMobile przedstawicielom władz miasta Irpiń, które reprezentował Mer – Oleksandr Markyshyn, któremu towarzyszył Mykoła Kułeba – reprezentujący Save Ukraine.

SpynkaMobile w wymiarze fizycznym to łatwy w transporcie pawilon, zaprojektowany od podstaw jako miejsce rozwoju dla najmłodszych dzieci. Na poziomie idei edukacyjnej SpynkaMobile to przestrzeń, dająca poczucie bezpieczeństwa i pobudzająca kreatywność, która powstała w zgodzie z wytycznymi Trauma-Informed Design, także dla dzieci, które ucierpiały w wyniku kryzysów humanitarnych.

SpynkaMobile to holistyczne rozwiązanie, które ma szanse odmienić losy najmłodszych, pozbawionych dotychczas szans na rozwój i edukację w gronie swoich rówieśników.

Przeszłość: co wydarzyło się zanim powstała SpynkaMobile?

W kwietniu 2022 roku  Fundacja Rozwoju Dzieci w partnerstwie z międzynarodowymi organizacjami charytatywnymi zainicjowała program SPYNKA (www.spynka.org). Program był odpowiedzią na pilną potrzebę zapewnienia dziennej opieki dla najmłodszych dzieci uchodźców z Ukrainy, którzy masowo przybywali wówczas do Polski. W ramach programu w 8 województwach Polski powstały tzw. Spynki, czyli punkty opiekuńczo-edukacyjne, zapewniające dzieciom w wieku od 1 do 6 lat całodniową opiekę oraz edukację, dając ich mamom możliwość podjęcia pracy. Od początku zajęcia w Spynkach prowadzone były przez ukraińskie i polskie edukatorki oraz edukatorów, którzy dzięki szkoleniom organizowanym przez FRD uzyskali formalne kwalifikacje do pracy z małymi dziećmi.

W ciągu dwóch lat w całej Polsce Fundacja Rozwoju Dzieci otworzyła ponad 72 placówki, zapewniając opiekę dla ok.  15 000 dzieci i szkoląc ponad 200 edukatorek i  edukatorów
z Ukrainy.

Teraźniejszość: dlaczego potrzebujemy SpynkaMobile?

Wraz z końcem czerwca 2024 roku, program SPYNKA, realizowany dotychczas stacjonarnie dla dzieci ukraińskich uchodźców w Polsce otrzymuje nowe, mobilne oblicze. Łatwy w transporcie, minimalistyczny pawilon może służyć lokalnym społecznościom w miastach lub na obszarach wiejskich, a także przynosi rozwiązanie dla cierpiących z powodu kryzysów humanitarnych lub niedoborów systemowych. 

SpynkaMobile to zdecydowanie więcej niż fizyczny obiekt. To kompleksowy program rozwoju
i edukacji, opracowany przez ekspertów Fundacji Rozwoju Dzieci w partnerstwie z naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach współpracy zrealizowano badanie jakościowe, które objęło 20 placówek, zlokalizowanych w pięciu województwach: pomorskim, podkarpackim, łódzkim, lubelskim i mazowieckim. Ankieterzy przeprowadzili wywiady z 45 edukatorkami
i edukatorami, a pytania koncentrowały się na mocnych stronach i wyzwaniach, związanych
z warunkami fizycznymi w środowisku, w którym pracują.  Kolejny etap badawczy koncentrował się na zdefiniowaniu potrzeb wychowawców, dzieci i rodzin uchodźców oraz polskich uwarunkowaniach prawnych i społecznych. Zebrane dane zostały przeanalizowane przez multidyscyplinarną grupę ekspertów: pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych. Zespół ten omówił i zidentyfikował najbardziej wartościowe wnioski oraz opracował ramy projektu SpynkaMobile. Zebrane obserwacje i wnioski posłużyły do stworzenia projektu architektonicznego, konsultowanego przez StudioMLA, specjalizujące się w projektowaniu obiektów edukacyjno-opiekuńczych dla małych dzieci, uwzględniając traumatyczne przeżycia (Trauma-Informed Design).  

Przyszłość: Idea, która przybrała fizyczny kształt

Partnerstwo FRD z Uniwersytetem Warszawskim oraz StudioMLA bazuje na kompetencjach, każdej ze stron: praktyce w rozwoju projektów edukacyjnych i pomocowych (FRD), doświadczeniu badawczym (UW) oraz doświadczeniu w projektowaniu przestrzeni (MLA). Wszystkie elementy ostatecznego projektu SpynkaMobile zostały przetestowane, sprawdzone i udokumentowane, dzięki czemu można je łatwo i skutecznie powielać w wielu scenariuszach edukacyjnych i środowiskowych. 

Wartość SpynkaMobile bazuje na elastyczności, zapewniającej wielozadaniowe
i multikontekstowe zastosowanie. Pawilon można przetransportować jedną ciężarówką, umieszczając go tam, gdzie wczesna edukacja i opieka nad najmłodszymi dziećmi jest najbardziej potrzebna, a w przypadku zmiany potrzeb lub okoliczności przewożony jest w nowe miejsce.  

„Z uwagi na nasze wcześniejsze doświadczenia zebrane w ramach programu SPYNKA i w odpowiedzi na pilne potrzeby rodzin, które pozostały w Ukrainie pomimo trwających działań wojennych, zdecydowaliśmy o przekazaniu pierwszego rozwiązania SpynkaMobile do Irpienia. To miasto w obwodzie kijowskim, które w ok. 70% zostało zniszczone, a mieszkańcy i ich dzieci zmagają się nie tylko z brakiem podstawowej infrastruktury, ale także uczą się żyć i radzić sobie z traumatycznymi doświadczeniami.” – mówi Monika Rościszewska-Woźniak – prezeska zarządu FRD.