Dbanie o harmonię w miejscu pracy ma kluczowe znaczenie  dla dobrze prosperującej  i odnoszącej sukcesy organizacji. Miejsce pracy uważne na potrzeby pracowników, odbierane przez nich jako pozytywne i harmonijne, wspierające realizację ich potrzeb zawodowych i osobistych, przynosi liczne korzyści. Jak można je zbudować?

W psychologii harmonia odnosi się do pozytywnego stanu wewnętrznego spokoju, wyciszenia i równowagi, a także poczucia bycia zestrojonym ze światem. Dla KIR równowaga to jedno z ważniejszych słów kluczy w budowaniu harmonijnego środowiska pracy. Korzyści płynące ze środowiska pracy, w którym rządzi harmonia, przyczyniają się do ogólnego sukcesu i dobrego samopoczucia zarówno pracowników, jak i całej organizacji.

Warto podkreślić niektóre z nich:

• Realizacja celów i produktywność: pracownicy realizujący swoje zadania w harmonijnym środowisku są bardziej zmotywowani, skupieni i chętni do współpracy.

• Większe zaangażowanie: pracownicy, którzy czują się doceniani, szanowani i wspierani, są bardziej zaangażowani w swoją pracę, skłonni do podejmowania dodatkowych wysiłków, przejmowania inicjatywy i zgłaszania innowacyjnych pomysłów.

• Niższy poziom stresu: harmonijne środowisko pracy promuje poczucie zaufania i bezpieczeństwa psychicznego, co pomaga obniżyć poziom stresu. Prowadzi to do poprawy ogólnego samopoczucia psychicznego i fizycznego. Jest to jeden z czynników, którego waga wzrosła po okresie pandemii.

• Lepsza praca zespołowa: gdy pracownicy czują się komfortowo, chętniej współpracują i wspierają swoich kolegów. Sprzyja to budowaniu kultury pracy zespołowej.

• Obniżony wskaźnik rotacji: pracownicy pracujący w harmonijnym środowisku są bardziej skłonni do pozostania w organizacji na dłużej. Zmniejsza to wskaźniki rotacji i związane z nimi koszty rekrutacji i szkoleń.

TECHNOLOGIA A HARMONIA

Historycznie rzecz biorąc, rewolucje przemysłowe i technologiczne polegały na automatyzacji procesów, które do tej pory były przede wszystkim manualne, mechaniczne i techniczne. Szybka ewolucja sztucznej inteligencji i technologii interaktywnych, w tym technologii wspierających metaverse, sprawia, że rewolucja ma obecnie charakter emocjonalny, wizualny i społeczny. Poprzednie rewolucje w dużej mierze automatyzowały procesy fizyczne i ograniczały wysiłek niezbędny do wytworzenia danego produktu. Rewolucja technologiczna, której teraz doświadczamy, wpływa na nasz wysiłek umysłowy, skracając procesy, podobnie jak linia produkcyjna ograniczyła konieczność kreatywnego myślenia do prostego i powtarzalnego działania. Systematyczny rozwój technologii, jaki obserwujemy od lat, sprawił, że odeszliśmy od osobistych rozmów na rzecz połączeń telefonicznych czy telekonferencji, a  SMS-y zastąpiły listy pisane ręcznie. Za chwilę rolę SMS mogą przejąć posty w mediach społecznościowych. Obecnie duże modele językowe, takie jak ChatGPT, automatyzują generowanie materiałów przy użyciu języka maszynowego i zasobów sieciowych, dzięki czemu definicje myślenia, mówienia i odczuwania mogą podlegać istotnej redefinicji. Na każdym kroku jesteśmy zachęcani do eksperymentowania i wykorzystywania nowych technologii w życiu prywatnym i w procesach związanych z pracą. Zadajemy sobie pytanie, czy nowa technologia będzie jeszcze bardziej oddalać nas od człowieczeństwa, wykorzystując maszyny do outsourcingu pracy, poszukiwania wiedzy, a nawet towarzystwa w sposób łatwy, natychmiastowy i  bez emocji. Martwi nas wpływ sztucznej inteligencji na nasze zdolności intelektualne. Obawiamy się atrofii intelektualnej i poznawczej, spowodowanej przez sztuczną inteligencję.

W ostatnich latach przyzwyczailiśmy się do tego, że nowe technologie i przestrzeń wirtualna są zawsze w zasięgu ręki, a raczej w zasięgu telefonu, tabletu czy komputera, a więc tam, gdzie ich potrzebujemy, w przeciwieństwie do naszych ludzkich towarzyszy – kolegów z pracy, znajomych czy kontaktów biznesowych.

EMPATIA A HARMONIA

Harmonia wiąże się silnie z uważnością i empatią. Empatia – umiejętność, która wymaga wczuwania się w innych, dostosowywania się do nich potrzeb, jest jedną z kluczowych cech menedżerów. Wiele osób zwraca uwagę na istotność bycia człowiekiem w coraz bardziej wirtualnym i pełnym możliwości świecie. W  KIR na co dzień ćwiczy się reguły empatii, zastanawiając się, jakie mogą być scenariusze przyszłości i analizując sygnały zmian, w tym to, jak interakcja między człowiekiem a technologią wpływa na nas i nasze relacje oraz postrzeganie świata.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA A HARMONIA

Działania w zakresie zaangażowania społecznego firma realizuje poprzez Fundację KIR na rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium i wolontariat pracowniczy. Zaangażowanie społeczne jest ważnym elementem starań KIR na rzecz budowania zaufania społecznego i rozwiązywania kluczowych problemów. Dzieląc się największym atutem – umiejętnościami, wiedzą i talentem swoich pracowników, fundacja koncentruje się na edukacji, wspieraniu innowacyjnych rozwiązań w gospodarce oraz dobroczynności.

– W procesie pomagania istotne jest, aby zrozumieć potrzeby innych ludzi. Czasem te potrzeby mogą wydawać nam się nieracjonalne, jednak sztuką jest nieocenianie. Nie ma jednego schematu postępowania. Każde wyzwanie niesie ze sobą działanie, które wymaga elastyczności i indywidualnego podejścia. Warto pamiętać, że pomaganie to nie tylko umiejętność zrozumienia potrzeb innych, ale także nauka utrzymania równowagi między pomocą a dbaniem o własne potrzeby. W tym procesie kluczowe jest zachowanie zdrowej granicy, by nie przeciążyć się emocjonalnie i jednocześnie efektywnie wspierać innych – mówi Wioletta Piątkowska, dyrektor KIR, wolontariuszka Fundacji Cyberium. Oczywiście nie wszyscy pracownicy chcą się angażować w pomaganie i firma to akceptuje. Działania społeczne, szczególnie te z obszaru dobroczynności, są często wręcz intymną czynnością. Jeżeli pracownicy dobrze się czują z misją niesienia pomocy, jeśli daje im ona radość, satysfakcję i pozytywne emocje, pomaganie przychodzi łatwiej. W działaniach dotyczących niesienia pomocy najważniejsze są zaangażowanie i otwartość.

– Departament HR nie wymaga od pracowników zaangażowania w działalność społeczną, ale inspiruje, daje przestrzeń do działania i wspiera oddolne inicjatywy. Dzięki temu bierzemy odpowiedzialność za realizowane akcje, oddajemy prywatny czas, budujemy relacje. Jeśli robimy coś, co lubimy, to zarażamy innych energią do działania. W KIR od lat szerzymy pasję do czynienia dobra i pomagania potrzebującym, a grono życzliwych i chętnych do pomocy osób rozrasta się systematycznie, jak obszary naszych aktywności – zauważa Klaudia Viana, menedżer HR w KIR.

Firma wierzy, że odpowiedzialność społeczna nie powinna być postrzegana jako „projekt” lub „cel końcowy”. To raczej rodzaj podróży, którą organizacja odbywa wspólnie z pracownikami i interesariuszami, wspierającej budowę harmonijnej kultury organizacyjnej, w której każdy może znaleźć przestrzeń do działania i spełniania swoich potrzeb.

Wspólne działania KIR, Fundacji Cyberium i wolontariatu pracowniczego rozpoczęły się w 2017 r. Od tego czasu zrealizowano wiele inicjatyw odpowiadających na potrzeby wielu środowisk. Poniżej kilka przykładów

Bieganie na pomaganie – akcja, która rozwinęła się w odpowiedzi na potrzebę powiązania działalności dobroczynnej z aktywnością wspierającą zdrowie i odporność. Pracownicy biegają, chodzą, jeżdżą na rowerach i zbierają środki, które pomagają zmienić życie potrzebującym.

• Edukacja – w 2023 r. fundacja otrzymała nagrodę eDukata za najlepszą proekologiczną inicjatywę świata bezgotówkowego.

• Technologia na wyciągnięcie ręki – inicjatywa uruchomienia Sandbox Blockchain, pierwszej w Polsce, całkowicie bezpłatnej i dostępnej dla wszystkich platformy biznesowo-technologicznej przeznaczonej do akceleracji innowacyjnych rozwiązań blockchainowych.

• Pomysły zmieniające świat – „Dzidzia w świecie płatności” – pierwsza w Polsce książeczka edukacyjna, opracowana przez pracowników KIR, dla dzieci w wieku 0–3 lata.

• Uważność na potrzeby – „Niebiesko Nam” – akcja, która rozwinęła się z potrzeby zrozumienia zagadnienia autyzmu, spektrum autyzmu i wrażliwości psychicznej.

• Profilaktyka zdrowotna – w odpowiedzi na potrzeby pracowników wprowadzono różowe i niebieskie „delegacje”, które pozwalają na realizację badań profilaktycznych w godzinach pracy.

– Współpracowałam przy tworzeniu książeczki „Dzidzia w świecie płatności” na stanowisku redaktora artystycznego. To było dla mnie nowe i bardzo interesujące doświadczenie. Możliwość przygotowania szaty graficznej książeczki pozwoliła mi wyrazić swoją artystyczną duszę i poszerzać horyzonty w innych dziedzinach niż te, które wykonuję na co dzień. Oberwując entuzjastyczne przyjęcie książeczki przez moje dzieci, uważam, że to świetna propozycja dla najmłodszych – mówi Anna Wojtkowska, starsza specjalistka w Departamencie Księgowości w KIR.W tegorocznym badaniu zaangażowania 96 proc. pracowników odpowiedziało, że KIR jest firmą odpowiedzialną społecznie. To powód do dumy. 

– Mamy bardzo dużo, bo jesteśmy zdrowi, dlatego chcemy pomóc spełnić marzenia potrzebujących. W KIR jest wiele inicjatyw, które dają nam szansę na pomaganie innym. Jedną z moich ulubionych jest bieg Poland Business Run. Możemy osiągać niezwykłe rezultaty, jeśli zjednoczymy się wokół wspólnych wartości – podkreśla Agnieszka Dodolak, doradca klienta kluczowego w KIR.

CO WARTO REALIZOWAĆ?

Bazując na swoich doświadczeniach, przedstawicielki KIR rekomendują liderom propozycje działań, które warto realizować w firmie, bo wpływają na budowanie harmonijnego środowiska pracy i otoczenia biznesowego.

• Bądź wzorem do naśladowania.

Kluczowym czynnikiem wpływającym na zaangażowanie i uczestnictwo pracowników w działaniach jest zaangażowanie lidera. Gdy pracownicy widzą, że menedżerowie zespołów angażują się w wolontariat, uczestniczą w działaniach edukacyjnych i społecznych, mają tendencję do ich naśladowania.

• Pozwól pracownikom być liderami.

Obserwuj organizację i szukaj liderów dla akcji ważnych dla pracowników. Długofalowo wspieraj liderów w ich działaniach. Obdarzaj ich zaufaniem i daj samodzielność, przestrzeń i budżet do działania.

• Śledź siłę oddziaływania.

Gdy ludzie poświęcają czas na działalność społeczną, chcą wiedzieć, jak ich działania wpływają na realizację celu, w który się angażują. Na bieżąco informuj o działaniach i świętuj sukcesy.

• Angażuj do działania inne osoby i twórz partnerstwa.

Zachęcając swoich pracowników do zapraszania osób spoza organizacji do działań, możemy zwiększyć ich zaangażowanie i poczucie sprawczości. Budując partnerstwa z innym organizacjami, zwiększamy zasięg ważnych dla nas projektów.

• Na bieżąco informuj pracowników i pamiętaj o wadze informacji zwrotnej.

Każdy lubi przejrzystość. Informuj swoich pracowników o realizowanych projektach, zachęcaj do zgłaszania nowych inicjatyw, bądź transparentny. Pytaj, co należy zmienić, poprawić lub dodać. Dzięki temu także osoby, które w danym momencie nie są aktywne, mogą poczuć się częścią wspólnych wysiłków.

• Bądź stały i konsekwentny w działaniach.

Wsłuchując się w potrzeby pracowników i liderów projektów, pamiętaj o tym, że pomimo zmieniającego się otoczenia biznesowego i technologicznego lubimy stabilność. Angażując się w działania, myśl strategicznie i długofalowo.

Zaufaj i daj przestrzeń innym, a stanie się magia. Harmonijnego 2024 roku. ©

Autorka: Dorota Dublanka

KIR jest kluczową firmą obsługującą infrastrukturę polskiego sektora bankowego. Pełni także funkcję technologicznego integratora rozwiązań wspierających budowę cyfrowej gospodarki.