Bezpieczeństwo i zdrowie na pierwszym planie. Jakie działania w tym zakresie podejmuje Orange Polska? Stres związany z izolacją podczas długotrwałej pracy zdalnej, obawy o zdrowie i przyszłość – to emocje i napięcia, jakie wszyscy przeżywamy. Nie sposób oddzielić ich od życia zawodowego. Konieczność zadbania o potrzeby pracowników związane ze zdrowiem, bezpieczeństwem i dobrostanem psychicznym siłą rzeczy wysuwają się więc na pierwszy plan. Do tego dochodzi błyskawiczny postęp technologiczny, który daje ogrom możliwości, lecz także konieczność szybkiego zdobywania nowych kompetencji, gotowość na zmiany, innowacyjność czy coraz wyższą efektywność. Jak Orange Polska podchodzi do tych wyzwań?

Zmotywowany zespół o odpowiednich kompetencjach to podstawa każdego biznesu. Ludzie to także fundament nowej strategii Orange Polska .Grow na najbliższe lata. Firma postawiła przed sobą wiele ambitnych celów: wzmocnienie podstawowego biznesu – konwergencji i światłowodu; tworzenie nowych rozwiązań dla organizacji wykorzystujących najnowsze technologie, takie jak 5G, big data, IoT; dalszą transformację firmy dzięki cyfryzacji, a także odpowiedzialne podejście do biznesu – z konkretnymi zobowiązaniami dotyczącymi ograniczania negatywnego wpływu na środowisko oraz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Skuteczna realizacja tych wyzwań jest możliwa tylko przy zaangażowaniu ludzi wyposażonych w odpowiednie kompetencje – szczególnie cyfrowe, wdrażaniu zwinnych metod pracy, a także poprzez kulturę organizacyjną. Taką, która jest fundamentem efektywnej współpracy poprzez wartości i standardy działania.

Bezpieczeństwo i zdrowie na pierwszym planie. Jakie działania w tym zakresie podejmuje Orange Polska? - okładka magazynu HR Personel i Zarządzanie.
Bezpieczeństwo i zdrowie na pierwszym planie. Jakie działania w tym zakresie podejmuje Orange Polska?

Dobrostan priorytetem

Ostatnie wydarzenia z dużą mocą wpływają na życie zawodowe i prywatne. Rośnie więc również rola pracodawców w reagowaniu i nadawaniu jeszcze większego priorytetu działaniom wspierającym pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa, zdrowia i dobrostanu psychicznego. Myśląc o dobrostanie pracowników, dotychczas na pierwszym planie było zdrowie. W minionym roku nadal zmagaliśmy się z kolejnymi falami pandemii, dlatego zapewnienie pracownikom poczucia bezpieczeństwa w tej sytuacji wciąż pozostawało jednym z priorytetów Orange jako pracodawcy.

Firma reagowała na bieżąco, dostosowując działania do zmieniających się potrzeb i sytuacji. Specjalny zespół na stale śledził sytuację sanitarną i prawną w kraju, analizował dane dotyczące liczby zachorowań i wdrażał odpowiednie działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się choroby wśród pracowników. Na bieżąco aktualizowane były procedury postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia, a wszystko po to, aby oprócz bezpieczeństwa załogi zapewnić również ciągłość biznesową firmy.

W Orange Polska nie wszystkie osoby, z racji wykonywanych obowiązków, mogły pracować zdalnie. Szczególną ochroną firma objęła pracowników pierwszej linii, wykonujących zadania w tere-nie, związane z utrzymaniem infrastruktury telekomunikacyjnej, dostarczaniem usług dla klientów, a także bezpośrednio obsługujących klientów w salonach sprzedaży. Na bieżąco były im zapewniane niezbędne środki ochrony indywidualnej, salony wyposażono w zamgławiacze, dzięki którym w prosty i bezpieczny sposób można zdezynfekować pomieszczenia w razie stwierdzenia zarażenia u pracownika lub klienta. Obowiązujące procedury i zasady bezpiecznej pracy dostosowywane były do zmieniających się wymogów sanitarnych. Pracownicy służb technicznych rozpoczynali pracę z domu bez konieczności przyjazdu do biura, o ile nie było konieczności pobrania odpowiedniego sprzętu czy narzędzi.

Ważna była również komunikacja – organizowano webinary z udziałem specjalistów – lekarzy i wirusologów, aby każdy mógł otrzymać wiedzę, konfrontować własne opinie czy obawy, zadać pytania i uzyskać na nie informacje z wiarygodnego źródła. Pracownicy byli zachęcani do szczepień, a tym, którzy się na nie decydowali lub towarzyszyli dzieciom w szczepieniu, przysługiwało zwolnienie z pracy na ten czas. Dodatkowo pracownicy mogli skorzystać z programu Domowa Opieka Medyczna obejmującego bezpłatny pulsoksymetr do monitorowania saturacji oraz pulsu, konsultacje telemedyczne z internistą oraz jednorazową pomoc psychologa. W uzasadnionych przypadkach firma refundowała pracownikom testy genetyczne RT-PCR.

Ochrona nie tylko przed COVID-19

Dbałość o zdrowie nie ogranicza się do ochrony przed COVID-19, choć oczy-wiście zdominował on rzeczywistość. Orange stara się podejść do tematu zdrowia całościowo, wspierać pracowników w działaniach profilaktycznych w kierunku wielu poważnych chorób, dbać o zdrowe nawyki żywieniowe, aktywność fizyczną, zatroszczyć się o zdrowie psychiczne. Co roku październik i listopad to miesiące, w których firma zachęca pracowników do wykonywania badań profilaktycznych w kierunku chorób nowotworowych. W minionym roku Orange zorganizował debatę pod hasłem „Rak to nie wyrok” z udziałem onkologa, psychoonkologa oraz pracowników, którzy znaleźli w sobie odwagę, aby na forum podzielić się własnym doświadczeniem w zmaganiu się z chorobą. Dodatkowo, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Unicorn”, pracownicy mogli wziąć udział w warsztatach, w czasie których dowiadywali się, jak budować i pielęgnować zdrowe relacje w czasie choroby, czym jest stres i kiedy jest szkodliwy dla zdrowia, a także na czym polega mądre wsparcie w chorobie. Frekwencja na debacie i zajęciach była wysoka, co świadczy o tym, że temat wsparcia w chorobie jest ważny dla wielu z nas.

W ramach działań wspierających dobrostan psychiczny pracowników w maju ubiegłego roku został uruchomiony program Akademia Lekkiej Głowy. Łączył edukację na temat funkcjonowania mózgu oraz mechanizmów wpływających na dobrostan z praktyką mindfulness. W trakcie zajęć pracownicy uczyli się technik relaksacji, uwalniania umysłu od napięć. Negatywnych i uporczywych myśli, a wszystko po to, by żyć z „lekką głową”: budować pozytywne relacje z bliskimi, odzyskać spokój, a także rozwinąć wewnętrzny potencjał. W zajęciach Akademii wzięło udział 250 pracowników, a jej program został bardzo dobrze oceniony w ankiecie podsumowującej.

W swoich działaniach firma nie zapomniała o aktywności fizycznej i jej zbawiennym wpływie na ciało i umysł. Kontynuowane były dwa razy w tygodniu Power Meetingi, czyli 20-minutowe treningi online, których celem było zadbanie o kręgosłupy pracowników, rozluźnienie i rozciągnięcie mięśni przykurczonych długotrwałą pracą w pozycji siedzącej. Zorganizowano sześć wyzwań prozdrowotnych, w których łącznie pracownicy przemierzyli ponad 60 tys. km i odwiedzili wiele ciekawych miejsc na mapie świata. Korzystali oni także z indywidualnych konsultacji z fizjoterapeutą, a dzięki wprowadzeniu do codziennych nawyków cennych wskazówek specjalisty, mogli cieszyć się lepszym samopoczuciem. Dodatkowo pracownicy mieli udostępniony Audyt Zdrowia, czyli krótką ankietę, na zakończenie której otrzymali rekomendacje i wskazówki w zakresie m.in.: zdrowia fizycznego, psychicznego, snu i regeneracji.

Wspieranie zdrowia i poprawa jakości życia pracowników jest ważnym elementem strategii firmy – dowodem tego jest także utworzenie stanowiska menedżera ds. wellbeingu oraz opracowanie wizji i strategii wellbeingowej. Zdefiniowane zostały główne priorytety na 2021 r. (zobacz obok). Działania w tych obszarach są kontynuowane w tym roku, a dodatkowo celem Orange jest wspieranie pracowników w relacjach z dziećmi i bliskimi, w tym także prowadzenie działań edukacyjnych i uświadamiających dla przyszłych i młodych rodziców. Wydarzenia w Ukrainie spowodowały, że została rozszerzona dotychczasowa oferta wsparcia psychologicznego dla pracowników.

Otwarta komunikacja

Orange stawia na otwartą, dwukierunkową komunikację, dzięki której pracownicy czują się doinformowani, wiedzą, jakie są cele, plany i działania firmy. Mogą także podzielić się swoimi opiniami, korzystając z dostępnych narzędzi feedbackowych, np. firmowego portalu społecznościowego, ankiet, badań opinii. Sprzyjają temu także bezpośrednie spotkania z zarządem – #bezcukru, podczas których każdy może podzielić się swoimi opiniami i zadać pytanie.

Cyfrowe kompetencje

Cyfrowe kompetencje to absolutna konieczność w czasach zdalnego czy hybrydowego modelu pracy. W Orange w minionym roku kontynuowany był program edukacji cyfrowej Smile, który został wzbogacony o nowe szkolenia, webinary, warsztaty dotyczące pracy w modelu hybrydowym. Proces certyfikacji zdobyciem „cyfrowego prawa jazdy” ukończyło 80 proc.

Zapraszamy do przeczytania całego artykułu w magazynie HR Personel i Zarządzanie