Święto HR zostało ustanowione, aby podkreślać i promować pracę związaną z obszarem zarządzania personelem. Celebrowane w Polsce od 2012, w 2023 zostało uczczone wyjątkowym spotkaniem zorganizowanym przez miesięcznik „Personel i Zarządzanie”.

„Dobrostan”

Dobrostan to termin kluczowy dla spotkania z okazji Dnia HR 2023, który odbył się w inspirującym Inner Mastering Institute.

Czym jest dobrostan? Poczuciem sensu? Harmonii? Holistyczne podejście do tego zagadnienia dla dobra pracowników i organizacji sprowadza się do zadbania o 3 wymiary: dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny. Pozytywna organizacja wzmacnia kapitał psychologiczny pracowników – nie tylko liderów. O zaspokajaniu potrzeb i co robić, żeby nie narażać pracowników na wypalenie, a raczej pomóc w odczywaniu satysfakcji z wykonywanej pracy opowiedziała Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska (Akademia Leona Koźmińskiego).

Między dobrostanem a pustką egzystencjalną, czyli o rozwoju człowieka w organizacji

oczucie przynależności jest niezbędne, aby osiągać wyniki niezależnie od branży czy wielkości firmy.

Jaki powinien być więc jej lider? Kasia i Piotr Pilipczukowie prowadzacy Inner Mastering Institute wytłumaczyli, co dają i jak łączą się ze sobą: harmonia, etyka, profesjonalizm, wiarygodność, motywacja, kompetentność, responsywność i dyspozycyjność. To najbardziej pożądane cechy lidera.

Moc budowania przyszłości

Zamiast bać się rozwoju technologicznego, G-AI czy A(G)I, a nawet TikToka pamiętajmy, że „żegluje dobrze ten, kto obserwuje drobne zmiany na tafli wody” – inspirowała Dorota Dublanka, KIR. „Nie mamy w końcu jednej przyszłości” – mówiła – musimy rozważać więc różne i wielorakie scenariusze, oscylować między megatrendami, a sygnałami zmiany.

Niedługo wszyscy będziemy „IT”

Przyszli pracownicy są wg statystyk na TikToku i Robloxie. Oprócz obdarzenia ich większym zainteresowaniem koniecznie należy też zwracać uwagę na bezpieczeństwo cyfrowe, żeby nie skończyć… w mieście Gotham. Dorota Dublanka pokazała nam skalę zjawisk, uświadamiając ich fenomen i przedstawiając wiele rozwiązań, dzięki którym możemy przekuć nowe technologie w dobrostan (!) organizacji. A także pracowników, których kompetencje będą mogły w ten sposób ewoluować.

Wirtualna rzeczywistość w imię integracji w firmie

Niezwykłym, a jednocześnie bardzo przyszłościowym rozwiązaniem jest wykorzystanie technologii VR i grywalizacji do ćwiczeń dwóch ważnych metakompetencji: komunikacji i analizy. Projekt prowadzi zespół prof. Anny Baczyńskiej z Akademii Leona Koźmińskiego i już jest on wykorzystywany w wielu znanych organizacjach. Każda z nich po wzięciu udziału w projekcie otrzymuje feedback pozwalający rozwijać się ich zespołom.

Zmiany w Kodeksie Pracy

Aby mógł zapanować dobrostan, niezbędne jest zapewnienie mu bezpiecznego, komfortowego gruntu. A długość stosunku pracy w Polsce jest jedną najkrótszych w Unii Europejskiej. 

Swoimi obserwacjami z dziedziny prawa pracy podzieliły się z nami Małgorzata Krzyżowska i Katarzyna Witkowska-Pertkiewicz.

Jak jedzenie w pracy może wpłynąć na poprawę zdrowia, samopoczucia i wydajności?

Wellbeing to nie(tylko) benefity pozapłacowe: to niekończący się proces, którego dodatkowe korzyści są elementem, jak zaznaczyła Katarzyna Patalan. Benefity powinny przystawać do rzeczywistości, w której się znajdujemy – czyli do czasów po pandemii, wobec kryzysu za wschodnią granicą czy inflacji. A dobry posiłek w pracy to wg badań bardziej wydajna praca – i, oczywiście, lepsze samopoczucie.

Odbywające się w pięknym Instytucie święto obfitowało w inspiracje, warsztaty i wyjątkową okazję do networkingu. Przed HR dużo wyzwań, którym teraz będzie dużo łatwiej sprostać!