Jak odnaleźć i utrzymać swoją moc? Motywacja to bardzo ważny mechanizm, który uruchamia zachowanie i sprawia, że mamy siłę do osiągania zaplanowanych celów. Wysoki poziom motywacji decyduje o zaangażowaniu i codziennej gotowości do nauki czy pracy. Motywacja wpływa na energię, siłę, wytrwałość w działaniu i daje wewnętrzną moc, aby zmierzać do zdobycia upragnionego celu. A co robić, gdy nie ma się ochoty do działania? Jest na to prosta metoda!

HOPERS® to nazwa rozwojowego modelu systemowego prezentującego holistyczne podejście do człowieka jako systemowej jedności obejmującej ciało, emocje, umysł, duchowość i boskość, połączonej wielopoziomowo z innymi systemami (jednostką, zespołem, organizacją), oddziałującymi na siebie nawzajem.

Autorka modelu HOPERS® Sylwia Arletta Przygoda to certyfikowany Coach i Business Coach International Coaching Community. Certyfikowany Coach w podejściu Zen Coachingu. Certyfikowany Refleksolog International Academy Reflexology and Meridian Therapy (European Academy of Reflexology). Partner merytoryczny w InnerMastering® INSTITUTE.

Jak odnaleźć i utrzymać swoją moc? - magazyn HR Personel i Zarządzanie wyświetlony na tablecie.
Jak odnaleźć i utrzymać swoją moc?
Jeżeli chcesz poznać nowe narzędzie systemowe jakim jest HOPERS®, oraz dowiedzieć się:
  • czym są spersonalizowane matryce
  • jak ekologiczne gospodarować swoim wewnętrznym paliwem
  • czym jest wewnętrzna moc i jak ją odnaleźć
  • jak sprawnie zarządzać swoimi emocjami i uczuciami
  • jak trwać w dobrostanie
  • czym jest zrównoważony rozwój

Pobierz bezpłatnie i czytaj! Kliknij TUTAJ

Przeczytaj także: Kształcenie na miarę potrzeb nowego świata

Kształcenie na miarę potrzeb nowego świata. Rozmowa z dr Sylwią Hałas-Dej, dziekanem Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów w Akademii Leona Koźmińskiego, o tym, jak ważna dla organizacji i pracowników jest idea kształcenia przez całe życie.

Pod koniec maja 2022 „Financial Times” opublikował ranking czołowych uczelni biznesowych, które prowadzą studia podyplomowe. Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) pojawia się w tym zestawieniu jako jedyna polska szkoła wyższa pośród znanych uczelni z całego świata. To powód do dumy.

Oczywiście, że tak. To wyróżnienie jest efektem naszych dążeń do zbudowania w tym miejscu Europy biznesowej szkoły wyższej o charakterze międzynarodowym.