Budowanie kultury organizacyjnej w nowej rzeczywistości. Kiedy psychologowie mówią o prawdziwej zmianie często zachęcają nas do wyjścia ze swojej strefy komfortu. Jest to, jak wiemy bardzo trudne. Jesteśmy przyzwyczajeni do jakieś rzeczywistości i najchętniej realizujemy to co znane. To samo dzieje się na poziomie społecznym. Prawdziwe zmiany społeczne nie następują na skutek zadeklarowanych założeń, ale ze względu na zmienione warunki zewnętrzne. Krótko mówiąc to okoliczności, które wyrywają nas ze strefy komfortu są prawdziwym źródłem zmiany. Taka sytuacja dotknęła wszystkie organizacje w związku z epidemią Covid19.

Autorka: Marta Tomaszewska / People and Culture Manager

Wymuszona rewolucja 

Nowa rzeczywistość zmusiła nas do porzucenia status quo w sposób radykalny i rewolucyjny. Organizacje na skutek zewnętrznych okoliczności musiały w ciągu kilku miesięcy dokonać zmian, których wdrożenie w normalnych warunkach trwałoby latami. Nie było czasu na spotkania z konsultantami, testowanie nowych procesów ani analizowanie wpływu zmian na skuteczność i produktywność.

Jak się okazało, na poziomie technologicznym nowa rzeczywistość została opanowana błyskawicznie. Zaskakujące było to jak łatwo i szybko rozwinęły się narzędzia do współpracy on-line, a nawet język nowej rzeczywistości („jestem na teamsach”). Naturalnie wytworzyły się również związane z tym wzory zachowań i etykieta. 

Nowa rzeczywistość 

Jednak rewolucja na tym się nie kończy. To dopiero początek kształtowania nowej rzeczywistości. Zmiany społeczne wywołane przez nowe okoliczności będą tym co najbardziej wpłynie na charakter i kształt organizacji. Widzimy już namacalne dowody w postaci oporu przed powrotem do biur i oczekiwanie zachowania pracy całkowicie zdalnej bądź hybrydowej (Great resignation). 

Przekształceniu ulegnie także to w jaki sposób oceniamy wartość pracy. Inne kompetencje pracowników i liderów będą mieć znaczenie. Wcześniejsze utarte sposoby wpływania na kulturę organizacji stracą swoją dawną skuteczność. 

Nie jesteśmy w stanie precyzyjnie przewidzieć, w którym kierunku pójdzie przyszłość i jakie dalsze konsekwencje to przyniesie, ale jednego na pewno mogliśmy się w tym rewolucyjnym czasie nauczyć. To co kształtuje prawdziwy charakter i kulturę organizacji to nie procesy i wzory zachowań, które jak widzieliśmy mogą być bardzo plastyczne, ale przestrzeń wartości. Bo to właśnie wartości są tym co pozwala zachować stabilność i poczucie ciągłości w świecie radykalnej zmiany. 

Budowanie kultury organizacyjnej w nowej rzeczywistości / Marta Tomaszewska / People and Culture Manager

Marta Tomaszewska / People and Culture Manager

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze HR w międzynarodowych organizacjach z branży retail. Aktywnie uczestniczyła we wprowadzaniu nowych brandów w regionie CEE. Na co dzień odpowiada za realizację strategii personalnej w organizacji oraz budowaniu kultury opartej na wartościach.