GETEC z innowacyjną ofertą kontraktingu energii dla branży spożywczej. Zorganizowany w maju b.r. w Poznaniu kongres Food Industry był doskonałą okazją do prezentacji rozwiązań dostarczanych przez Getec Polska, a dedykowanych również producentom branży spożywczej.

Wspólnym wyzwaniem, zarówno dla niewielkich, regionalnych zakładów przetwórczych, jak i dużych zakładów produkcyjnych są wzrastające koszty energii, niepewności na rynku oraz konieczność wdrażania mechanizmów zapobiegających przestojom produkcyjnym i zabezpieczającym pozycję rynkową przedsiębiorstw.

Podczas kongresu tematyka ta poruszana była wielokrotnie, więc tym bardziej aktualna była prezentacja GETEC wskazująca na możliwości zmniejszenia kosztów pozyskiwania energii na potrzeby zaspokojenia bieżących potrzeb produkcyjnych. Uczestnicy prezentacji zapoznali się z licznymi przykładami wdrożeń opartych o koncepcje wypracowane przez GETEC w tym obszarze, ze szczególnych uwzględnieniem branży spożywczej i zaspokojenia specyficznych dla niej potrzeb.

Po raz kolejny zauważyliśmy, że idea kontraktingu GETEC stanowi innowację w podejściu do zagadnienia wytwarzania energii na potrzeby zaspokojenia procesów produkcyjnych. Wielu z uczestników spotkania uświadomiło sobie, jak wiele czynników powiązanych bezpośrednio i pośrednio z pozyskaniem energii może determinować koszty bieżącej działalności i określać możliwości dopasowywania się firmy do zmian zachodzących na rynku.” – podkreślał prowadzący prezentację Adrian Studniczek, dyrektor generalny GETEC Polska.

Idea kontraktingu energii, która w praktyce oznacza przejmowanie przez GETEC wszelkich inwestycje i kompetencji związanych z procesem produkcji i dostaw energii w zakresie zgodnym z potrzebami firm, spotkała się z zainteresowaniem uczestników kongresu. Dużym echem odbiła się również prezentowana koncepcja objęcia kontraktingiem działań modernizacyjnych w istniejących już instalacjach wytwarzania energii.

Ze względu na duże zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami, już niebawem GETEC organizować będzie cykl spotkań on-line, na których szczegółowo będzie można zapoznać się modelami działania, portfolio rozwiązań oraz zgłosić swoją firmę do wstępnego audytu, określającego możliwości dalszej współpracy.

Dodatkowo, szerzej omówiona zostanie kwestia możliwego wpływu współpracy na odciążanie bilansu firmy i wpływu na możliwości poprawy finansowego ratingu przedsiębiorstwa, tak istotnego w czasach wysokiej presji inflacyjnej i rosnących wymogów banków finansujących działalność lub rozwój firmy.

Zgłoszenia na przygotowywane spotkania on-line można przesyłać już teraz, poprzez formularz dostępny na stronie https://getec-polska.pl/aktualnosci/#zapisy-062022

Źródło: GETEC POLSKA