19 kwietnia o godzinie 10.00 zapraszamy na spotkanie z Karolina Andrian.
Zgodnie z obliczeniami Instytutu Badań Strukturalnych liczba aktywnych zawodowo osób spadnie o 1 milion do 2030 roku i o ponad 4 mln do roku 2050.
Prognozy dla rynku pracy w Polsce wymuszają wdrażanie polityk wspierających pracowników. Jedną z liczniejszych grup, która stanowi niewykorzystany potencjał pozostania aktywnymi zawodowo są opiekunowie. Wśród nich najliczniejszą są rodzice.
Podczas spotkania dowiesz się:
💡Jak stworzyć miejsce pracy, w którym osoby sprawujące opiekę nad dziećmi będą mogły połączyć obowiązki opiekuńcze z zawodowymi?
💡Jak zbudować działania, które na stale wpiszą się w strategię organizacji, a nie tylko w zakres benefitów?
💡 Jak budować kulturę organizacyjną, która pozwala rozwinąć potencjał pracowników-opiekunów z korzyścią dla nich samych i samej organizacji oraz dlaczego warto angażować się w te działania?

⭐ Z badania przeprowadzonego przez Instytut Gallupa wynika, że dbałość o ludzi i stawianie ich w centrum zainteresowania powoduje wzrost lojalności klientów, spadek rotacji i obniżanie kosztów pracy: rekrutacji, zwolnień lekarskich. Organizacje, które wygrywają konkurs Gallup Great Place to Work Award rosną średnio o 4,3 razy szybciej niż ich rynkowi odpowiednicy.


Do zobaczenia w w piątek 19/04/2024 o godz. 10:00 – https://www.linkedin.com/events/7184535169976909824/comments/