Home Eksperci KRASOŃ: MdM- Kosmetyczna zmiana limitu w Warszawie

KRASOŃ: MdM- Kosmetyczna zmiana limitu w Warszawie

O 5,18 zł wzrósł limit cenowy w programie Mieszkanie dla Młodych w Warszawie. Wg danych Home Broker oznacza to, że na chwilę obecną ponad 10 proc. oferty deweloperskiej w stolicy spełnia warunki otrzymanie rządowych dopłat.

Przez najbliższe półrocze osoby zainteresowane zakupem mieszkania z dofinansowaniem w ramach programu Mieszkanie dla Młodych w Warszawie będą musiały znaleźć nieruchomość, której cena za metr kwadratowy nie przekracza 6 588,32 zł, co oznacza o 0,1 proc. i 5,18 zł więcej niż w okresie październik 2014 r. – marzec 2015 r. Z 4334 warszawskich mieszkań na rynku pierwotnym, jakie w swojej ofercie posiada Home Broker, limit powierzchniowy i cenowy spełnia 10,6 proc. wszystkich mieszkań sprzedawanych obecnie przez deweloperów.

W gminach sąsiadujących z Warszawą limit wzrósł trochę bardziej, bo o 38,04 zł (0,8 proc.) do poziomu 4634,80 zł, natomiast na pozostałym obszarze województwa mazowieckiego kwota ta od początku kwietnia wynosić będzie 3862,33 zł, co oznacza wzrost o 31,70 zł (0,8 proc.). W innych miastach, których Home Broker zdołał już policzyć wskaźniki, zmiany były z reguły większe.

Olsztyn poza skalą kraju
Z miast wojewódzkich limity najbardziej zmieniły się w Olsztynie. Stawka dla tego miasta wzrosła o 326,15 zł i przez najbliższe pół roku wynosić będzie 5465,35 zł. To fenomen na skalę kraju, bo średnia cena transakcyjna w stolicy Warmii nie przekracza 4,5 tys. zł za mkw. Olsztyński limit MdM jest trzeci najwyższym w kraju, tańszych mieszkań szukać trzeba nie tylko w Kielcach czy Zielonej Górze, ale i Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu.

Przez najbliższe sześć miesięcy w Krakowie mieszkania z dopłatami kupować będzie można za maksymalnie 5112,80 zł (wzrost o 0,6 proc.), a we Wrocławiu za 5 181,00 zł (o 1,3 proc. więcej). Do niewielkiej zmiany (w górę o 0,1 proc.) doszło zaś w Poznaniu, gdzie limit na kolejne dwa kwartały wynosi 5924,60 zł. Największy spadek spośród tych miast, w których wskaźniki są już znane, zanotowaliśmy w Łodzi. Limit cenowy w MdM został tam obniżony o 4,3 proc. do 4515,50 zł. Nadal jest to jednak dużo więcej niż mediana cen w tym mieście, która wynosi niewiele ponad 3,5 tys. zł.

Oprócz w/w miast, Home Broker dotarł jeszcze do wskaźników w Białymstoku (4458,85 zł), Katowicach (4773,45 zł) i Szczecinie (4518,80 zł). Limity cenowe w pozostałych miastach zostaną opublikowane 31 marca lub 1 kwietnia br.

Home Broker wyjaśnia: Skąd biorą się limity cenowe w Mieszkaniu dla Młodych?

Do wyznaczenia limitu wykorzystywane są tzw. wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w danej gminie, publikowane przez wojewodów. Do obliczeń brana jest średnia arytmetyczna z dwóch ostatnich odczytów wskaźnika (zmienia się on co pół roku). Limit cenowy w Mieszkaniu dla Młodych jest tą średnią powiększoną o 10 proc.

Wskaźniki są zróżnicowane – inne dla siedzib wojewodów i sejmików samorządowych oraz inne dla pozostałych obszarów danego województwa. Wyjątkiem są gminy bezpośrednio sąsiadujące z miastami wojewódzkimi, gdzie pod uwagę brana jest średnia arytmetyczna z limitu dla stolicy województwa i reszty województwa. Z zastrzeżeniem jednak, że wskaźnik ten nie może być wyższy o więcej niż 20 procent od limitu w pozostałych gminach.

marcin_krasonautor: Marcin Krasoń, Home Broker