Synergiczne przewodzenie – program rozwojowy liderów w Roche Diabetes Care Polska. Wiele osób zarządzających doświadcza wyzwań współczesnego świata i mierzy się nie tylko z aspektem ekonomicznym, a przede wszystkim z obniżoną odpornością, wysokim poziomem stresu i zaburzoną równowagą życiową pracowników. W Roche Diabetes Care pojawiły się pytania, jak w tej sytuacji odnaleźć własną drogę przywództwa i co w niej będzie najważniejsze? Odpowiedzią na te pytania okazał się program rozwojowy dla liderów przygotowany wspólnie z InnerMastering® Institute.

W różnych momentach swojej kariery większość prezesów zastanawia się, czym jest przywództwo, jaki styl liderski byłby najlepszy dla organizacji, którą zarządza, i z jakimi liderami chciałby pracować. Kiedy zostałam General Managerem w firmie Roche Diabetes Care Polska, również zadałam sobie te pytania i kolejny raz poszukiwałam odpowiedzi. Jednak chciałam też dowiedzieć się, w jaki sposób myślą o tym dyrektorzy, byłam ciekawa, czy nasze rozumienie jest podobne i jakie liderstwo możemy wspólnie stworzyć. Istnieje wiele modeli i podejść, ale mnie interesowało przede wszystkim to, jaki jest lub raczej jaki może być nasz unikatowy styl liderski, który wspólnie stworzony będzie dla nas naturalny i z nami spójny. Zaczęliśmy rozmowy i tak rozpoczął się bardzo ciekawy dla nas wszystkich, twórczy projekt.

Synergiczne przewodzenie - program rozwojowy liderów w Roche Diabetes Care Polska- zdjęcie twarzy kobiety, obok krótki tekst.
Synergiczne przewodzenie – program rozwojowy liderów w Roche Diabetes Care Polska

Dlaczego chcemy przewodzić?

Rozpoczęliśmy tę podróż od przyjrzenia się sobie, zrozumienia, jak nasze działania oraz postawa i sposób, w jaki się komunikujemy, wpływa na zespół. Najważniejszym jednak etapem było znalezienie szczerej odpowiedzi na pytanie, dlaczego chcemy przewodzić zespołom. Bez tej wewnętrznej i mam nadzieję brutalnie szczerej rozmowy trudno byłoby nam przewodzić w sposób świadomy. Często obserwuję, że ten element rozwoju liderów jest niedoceniany, przyspieszany albo po prostu omijany. Oczywiście często szybkie, bezrefleksyjne działanie może się okazać skuteczne, ale niestety dalekosiężne skutki takiego sposobu zarządzania zazwyczaj wiążą się z niepotrzebną utratą energii w zespole i brakiem dobrostanu wśród pracowników. Stałe poszerzanie swojej świadomości powinno być wpisane w codzienną listę zadań każdego lidera, bo przede wszystkim dzięki temu możemy wzmacniać nasze zespoły. Obserwujemy siebie i swoje reakcje, nie obawiamy się pytać, „dlaczego?”, a co więcej nie obawiamy się szczerze odpowiadać. Dostrzeżemy wtedy, na jak niewłaściwe ścieżki może nas zaprowadzić własne „wypieszczone i wypielęgnowane” ego.

Synergiczne przewodzenie - program rozwojowy liderów w Roche Diabetes Care Polska  - kobiety i mężczyźni stoją w szeregu.
Synergiczne przewodzenie – program rozwojowy liderów w Roche Diabetes Care Polska

Wsparciem w tym procesie okazała się praca z InnerMastering® Institute i Matrycami HO-PERS®. Świadomość swoich zasobów i cieni, dominującego stylu przywództwa i ścieżek rozwojowych pozwala nam świadomie zarządzać swoim przywództwem oraz budować synergiczny zespół.

Kluczowe definicje

Ważnym krokiem na naszej ścieżce rozwoju było zdefiniowanie, czym dla każdego z nas jest przywództwo, jak je rozumiemy i jak realizujemy. W wypowiedziach menedżerów, którzy brali udział w projekcie rozwojowym, pokazujemy, jak różnie patrzymy na tę kwestię i jak ta różnorodność jest wnosząca do codziennego budowania spójnego zespołu zarządzającego (zobacz obok).

Synergiczne przewodzenie - program rozwojowy liderów w Roche Diabetes Care Polska - okładka magazynu HR Personel i Zarządzanie.
Synergiczne przewodzenie – program rozwojowy liderów w Roche Diabetes Care Polska

Moja wizja przywództwa opiera się na kilku stałych elementach w obszarach, w których nie uznaję żadnych kompromisów. Są nimi:

Wiara w ludzi

Kiedy wybiorę właściwych ludzi do realizacji misji, wierzę w ich skuteczność i możliwość osiągnięcia sukcesu bardziej niż oni sami. Ludzie mogą osiągnąć więcej, niż im się wydaje. Taki wiatr w skrzydła po prostu niesie wyżej niż chłodna kalkulacja zasobów i możliwości.

Respektowanie wartości

Jeżeli uznaję pewne wartości za istotne, to moje zachowania muszą to rzeczywiście odzwierciedlać. Nie trzeba nikogo przekonywać, kiedy jest się spójnym i autentycznym. By rozpalić w kimś płomień, samemu trzeba płonąć.

Trzymanie się faktów

Realna ocena sytuacji oznacza, że kiedy mamy jako firma problem, to nigdy nie wybielamy realiów i przedstawiamy swój punkt widzenia dokładnie takim, jaki jest. Podobnie postępujemy w sytuacji odwrotnej. Jeżeli mamy sukces, to nigdy mu nie umniejszamy w imię fałszywie rozumianej motywacji.

Czyste intencje

Bazą przywództwa jest wolność w podejmowaniu decyzji i działaniu, ale gwarantem jakości przywództwa jest podejmowanie decyzji i działanie z czystą intencją. To są nasze najważniejsze drogowskazy i punkty odniesienia. Dzięki nim zawsze czujemy się ze sobą bezpiecznie. Dzięki nim możemy całą swoją energię zainwestować w osiągnięcie zamierzonych efektów.

Zapraszamy do przeczytania całego artykułu w magazynie HR Personel i Zarządzanie