Jen odzyskuje formę – najbardziej zmienna waluta na FX. Na rynku walutowym duża zmienność może pojawiać się na kilku parach jednocześnie lub też wybiórczo na jednej z walut. Obecnie miano najbardziej zmiennej głównej waluty zdaje się przyjmować japoński jen. Wahania na parach walutowych powiązanych z JPY wydają się w minionych tygodniach największe.

Aby wyobrazić sobie skalę zmian, jakie zachodzą np. na parze USD/JPY, warto przypomnieć, że jeszcze na początku roku za dolara należało zapłacić 100 jenów. Tymczasem miesiąc temu dolar kosztował już prawie 140 jenów, co oznacza 40-procentowy wzrost kursu w nieco ponad pół roku. Wtedy kurs USD/JPY osiągnął najwyższy poziom od 1998 r. 

Co istotne, w przypadku Japonii nie mówimy o gospodarce kraju rozwijającego się czy pogrążonego w kryzysie politycznym lub gospodarczym, ale o jednej z czołowych gospodarek świata. Rajd kursu USD/JPY zdawał się wynikać z rozbieżności w prowadzonej polityce monetarnej przez amerykańską Rezerwę Federalną oraz Bank Japonii. Fed usilnie zacieśnia politykę monetarną. Podczas gdy Bank Japonii broni się przed jakimikolwiek wzrostami stóp procentowych. W tym i rentowności obligacji, nadal skupując ich nielimitowane ilości.

Jen odzyskuje formę – najbardziej zmienna waluta na FX - dokumenty i kalkulator leżą na stole.
Jen odzyskuje formę – najbardziej zmienna waluta na FX

O ile jednak polityka Banku Japonii utrzymuje swój kurs, o tyle rynek zaczął grać pod ewentualny zwrot w działaniach Fed. To może zmniejszać różnicę w rentownościach obligacji USA względem obligacji Japonii i prowadzić do silnego zwrotu w kursie USD/JPY. Różnica w rentowności 10-letnich amerykańskich papierów skarbowych i odpowiadającego im japońskiego długu utrzymywała się blisko najniższego poziomu od blisko 4 miesięcy i wynosiła ok. 245 punktów bazowych, co mogło osłabić atrakcyjność dolara.

Jen i inne waluty

Na początku sierpnia dolar kosztował ok. 131 jenów, a cały ruch z ok. 140 jenów zajął zaledwie trzy tygodnie. To relatywnie duża zmiana jak na waluty głównych gospodarek świata. W rezultacie dolar amerykański spadł do najniższego poziomu od ponad 6 tygodni w stosunku do japońskiego jena. A inwestorzy zdają się zwiększać zakłady, że agresywna polityka monetarna Rezerwy Federalnej może doprowadzić gospodarkę do recesji. 

Tradycyjne rynkowe wskaźniki recesji (jak krzywa dochodowości) zdają się spadać na najniższe poziomy w tym roku, a inwestorzy z coraz większym przekonaniem zdają się oczekiwać, że stopy procentowe w USA osiągną szczyt do końca 2022 r. – wynika z danych z rynku kontraktów terminowych na stopę funduszy federalnych. To może wpływać na potencjalne osłabienie dolara amerykańskiego.

Daniel Kostecki, dyrektor polskiego oddziału Conotoxia Ltd.  (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)