Volvo Cars Family Bond – nowy 24-tygodniowy urlop rodzicielski dla pracowników. Firma wprowadził od 1 kwietnia 2021 roku nową politykę płatnych urlopów rodzicielskich dla osób wszystkich płci. Będzie ona dotyczyła ponad 40 tysięcy pracowników w biurach i fabrykach rozsianych po całym świecie.

Nowa polityka urlopów macierzyńskich przyznaje każdemu pracownikowi z minimum rocznym stażem pracy 24 tygodnie urlopu płatnego w wysokości 80% podstawy zarobków. Urlop przysługuje każdemu z rodziców i można go wykorzystać w dowolnym momencie do ukończenia przez dziecko trzeciego roku życia.

Urlop rodzicielski i work life balance

Kiedy rodzice otrzymują wsparcie w utrzymaniu równowagi między pracą a życiem rodzinnym, wpływa to korzystnie na ograniczenie nierówności płciowych. Ponadto pozwala każdemu na realizację zawodową. Volvo Cars to firma przyjazna rodzinie i nakierowana na człowieka. Nową polityką urlopową podkreśla wartości, które z kolei wzmocnią markę.

Volvo Cars Family Bond – nowy 24-tygodniowy urlop rodzicielski dla pracowników - meżczyzna siedzi  w aucie, za szybą machają dzieci i kobieta
Volvo Cars Family Bond – nowy 24-tygodniowy urlop rodzicielski dla pracowników

Globalna polityka zapewnia szersze wsparcie niż podobne praktyki na świecie i obejmuje wszystkich opiekunów prawnych – rodziców adopcyjnych, rodziny i rodziców zastępczych, a także rodziców niebiologicznych w parach jednopłciowych. Niektóre kraje nie oferują świeżo upieczonym rodzicom żadnych płatnych urlopów lub pomijają niektóre grupy rodziców – dotyczy to zwłaszcza ojców.

Polityka światowa Volvo Cars nawiązuje do przepisów prawnych na rodzimym rynku szwedzkim. Szwecja znana jest na świecie ze szczodrej polityki dotyczącej urlopów rodzicielskich, od lat przynoszącej rodzicom i dzieciom wymierne korzyści. Jest ona także wynikiem programu pilotażowego uruchomionego w regionie EMEA w 2019 roku, w którym 46% podań o urlop składali ojcowie.

Volvo Cars walczy z nierównością płci

Podczas badań nad wynikami programu pilotażowego zauważyliśmy, że pracownicy doceniają neutralność płciową nowej polityki. Jej zakres i dopasowanie do osobistych potrzeb. Badania umożliwiły także istotny wgląd w sposoby na zachęcenie pracowników do szerszego wykorzystywania urlopów rodzicielskich i uczynienie z urlopów dla obojga rodziców nowej normy. 

Potencjalną przeszkodą w rozpowszechnieniu urlopów rodzicielskich może być obawa pracownika o wpływ przerwy w pracy na wydajność zespołu. Ponadto obawa o rozwój kariery oraz czynniki kulturowe związane z oczekiwaniami wobec ojców w domu i w miejscu pracy.

By zachęcić do korzystania z urlopów, Volvo Cars mocniej koncentruje się na komunikacji polityki urlopów rodzicielskich. Przedstawiając urlop 24-tygodniowy jako opcję pierwszego wyboru, firma ma na celu stworzenie „efektu domyślnego” – ponieważ ludzie najczęściej mają tendencję do wybierania wartości domyślnych. Unikamy niejasnych określeń, takich jak „do 24 tygodni”, by nie stwarzać negatywnych konsekwencji wynikających z niepewności w ocenie sytuacji.

Dzięki takiej taktyce Volvo Cars zamierza wyeliminować niejasności i bariery kulturowe i zapewnić rodzicom komfort decyzji.

By wykazać zaangażowanie w ograniczenie nierówności płciowych, Volvo Cars będzie ujawniać wyniki swojej polityki. Wszystko po to, aby inne firmy mogły skorzystać z doświadczeń firmy. 

Źródło: Volvo Cars