What, How, Why? Czyli jak PwC wspiera swoich pracowników? PwC to wiodąca firma doradcza, która pracuje z największymi podmiotami biznesowymi na całym świecie, również w Polsce. Rozwiązywanie istotnych problemów klientów nie byłoby możliwe bez zespołu pracowników spełniających wysokie wymogi kompetencyjne. Dlatego PwC stawia na ludzi i dba o ich stały rozwój. Satysfakcję z pracy oraz równowagę między życiem zawodowym i prywatnym. Jak firma radzi sobie z tym wyzwaniem w ostatnim czasie?

Historia PwC w Polsce rozpoczęła się w 1990 roku. Firma specjalizuje się głównie w doradztwie biznesowym, podatkowym, prawnym, technologicznym. Ponadto audycie dla firm różnej wielkości (zarówno lokalnych przedsiębiorstw, jak i globalnych koncernów) i z różnych branż, jak: bankowość i ubezpieczenia, chemia, nafta, gaz, energetyka, handel i produkty konsumenckie. Ponadto motoryzacja, nieruchomości, przemysł, sektor publiczny, telekomunikacja, media, technologie, transport i logistyka. Zatrudnia ponad 6 tys. pracowników rozlokowanych w siedmiu biurach regionalnych znajdujących się w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, oddziale w Lublinie, Financial Crime Unit w Gdańsku i Warszawie oraz Service Delivery Center w Katowicach i Opolu.

Od początku swojego istnienia PwC stawia na ludzi pełnych pasji o różnych potrzebach, charakterach, umiejętnościach, wiedzy i doświadczeniu życiowym. Dzięki nim firma jest w stanie świadczyć profesjonalne usługi dla wielu branż i budować swoją przewagę konkurencyjną na rynku. Znajduje to potwierdzenie m.in. w Kodeksie Postępowania PwC, gdzie znalazł się zapis: Jesteśmy dumni z różnorodności doświadczeń, kultur i umiejętności naszych pracowników, stanowiących naszą przewagę konkurencyjną. To nie jest martwa deklaracja, ale rzeczywiste przekonanie, że nie jest możliwe prowadzenie odpowiedzialnego biznesu bez wspierania różnorodności. Warto też wspomnieć, że PwC jest jednym z inicjatorów, współtwórców i pierwszych sygnatariuszy Karty Różnorodności w Polsce. Deklaracja różnorodności stanowi podstawę do podejmowanych w firmie wszelkich działań wspierających pracowników.

Co oferują pracownikom?

Jak deklaruje firma, praca w PwC to rozwój, nieustanna nauka. Zaangażowanie przy projektach z różnych branż, różnych klientów i wielu narodowości, czyli nie ma miejsca na nudę! Pracownicy mają okazję pracować i uczyć się od najlepszych z całego świata. Korzystają z rozbudowanych programów szkoleniowych i edukacyjnych, które po-zwalają im osiągać kolejne cele zawodowe.

– Wspieramy się i motywujemy pracowników do rozwoju. Każdy znajdzie w firmie obszar, w którym będzie mógł wykorzystać swój talent i realizować ambicje zawodowe w przyjaznym środowisku. Popieramy indywidualność i zachęcamy do współpracy osoby o różnych umiejętnościach, wiedzy i doświadczeniu życiowym. Rozwijamy twórcze i kreatywne środowisko pracy. Dzięki programowi Innovation@Poland nasi pracownicy mają możliwość zdobywania finansowania na realizację swoich innowacyjnych pomysłów biznesowych. Wielokrotnie polskie zespoły wygrywały nagrody główne w globalnym konkursie PwC Innovation Challenge, z czego jesteśmy bardzo dumni – podkreśla Izabela Szczurska, Senior Recruitment & EmployerBranding Manager w PwC.

What, How, Why? Czyli jak PwC wspiera swoich pracowników?- magazyn HR Personel&Zarządzanie
What, How, Why? Czyli jak PwC wspiera swoich pracowników?

PwC to przede wszystkim dynamiczne środowisko. Zróżnicowanie projektów i branż sprawia, że pracownicy zdobywają unikalną wiedzę o rynku i cenione umiejętności. Firma stawia na pracę zespołową. Co potwierdza się w badaniach zaangażowania – 90 proc. pracowników wskazuje współpracę jako kluczową wartość pracy w PwC.

Wszystko dla ludzi i w trosce o ludzi

Praca w globalnej firmie doradczej, jaką jest PwC, to ogromna szansa wiążąca się z dużą liczbą wyzwań i odpowiedzialnością. Dlatego bardzo ważne jest, żeby pracownicy czuli się w pracy komfortowo i mogli godzić ją z życiem prywatnym.

Budowanie przyjaznego środowiska pracy jest jednym z priorytetów. Dlatego m.in. biura PwC są nowoczesne, zapewniające pozytywną energię i flow do kreatywnej pracy.

– Dbamy o naszych pracowników i chcemy, żeby do pracy przychodzili z uśmiechem, a w pracy otaczali ich pozytywni ludzie. Ten temat traktujemy bardzo poważnie, dlatego wdrażamy wiele programów i udogodnień zebranych pod egidą People Agenda, definiujących kluczowe wyzwania związane z zarządzaniem ludźmi w organizacji. Celem tego projektu jest pozytywna zmiana środo-wiska pracy w PwC. Jest on też odpowiedzią na zmieniające się trendy rynkowe – mówi Izabela Szczurska. People Agenda funkcjonuje w firmie od prawie trzech lat. Ponadstuosobowy zespół na bieżąco wypracowuje i wdraża konkretne rozwiązania wspierające pracowników. Proponowane rozwiązania zostały ujęte w ramy programu BeWell@PwC i są odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby i problemy pracowników.

Działania te zyskały jeszcze bardziej na znaczeniu w dobie pandemii. Program BeWell@ PwC opiera się na koncepcji integracji między życiem zawodowym a prywatnym. Koncentruje się na istotnych aspektach życia pracownika, takich jak praca, rodzina, dobrobyt osobisty i funkcjonowanie w społeczności. Celem programu jest dążenie do dobrego zdrowia fizycznego i psychicznego, satysfakcji z życia. Ponadto osiągania poczucia szczęścia w pracy i zwiększonej energii do działania. Elementami składowym programu są obszary: Body & Sport, Mind & Health, Flex@PwC, Benefits & Rewards, Afterwork Zone.

Ważne ciało i umysł

W ramach projektów z obszaru Body & Sport oraz Mind & Health pracownicy mają dostęp do różnorodnych form wsparcia zdrowia fizycznego i mentalnego. To w dobie pandemii okazało się niezwykle istotne.

Okazuje się, że coraz więcej pracowników zgłasza dziś dolegliwości wynikające z długotrwałej pracy zdalnej – siedzenia przy komputerze, zachowania niewłaściwej postawy ciała przy pracy. Dlatego w ramach Body & Sport PwC oferuje wszystkim pracownikom konsultacje z fizjoterapeutą. Mają one na celu przywrócenie sprawności fizycznej i usunięcie objawów zmęczenia pracą przy komputerze. Aby zapobiegać tym dolegliwościom, PwC chce cały czas podtrzymywać ducha sportowego wśród pracowników poprzez promocję aktywności fizycznej. Ponadto także oferuje konkretne wsparcie finansowe drużyn rywalizujących ze sobą w piłce nożnej, koszykówce, siatkówce, wspinaczce, tenisie, squashu czy triathlonie.

Z powodu pandemii wiele aktywności fizycznych przeniosło się do internetu. Na oferowanej przez firmę platformie benefitowej dostępnych jest wiele sportowych zajęć online.

W trakcie pandemii na znaczeniu zyskało wsparcie kondycji psychicznej i emocjonalnej pracowników. Dostęp do life coachingu, szkoleń mindfulness, a także z konsultacji psychoterapeutycznych jest im oferowany w ramach sekcji Mind & Health. Oferowany w PwC life coaching ukierunkowany jest na poprawę jakości życia i prowadzony przez certyfikowanych coachów wewnętrznych. Jego celem jest inspirowanie pracowników do pełnego wykorzystania swojego potencjału w życiu prywatnym i zawodowym. Wśród poruszanych tematów są m.in. zdrowie, zarządzanie stresem i relacjami oraz osiągnięcie spełnienia w życiu. Sesje przyjmują postać spotkań jeden na jeden, konsultacji telefonicznych lub za pośrednictwem mobilnych środków komunikacyjnych. Pracownicy wyższego szczebla mają też możliwość skorzystania z indywidualnego coachingu prowadzonego przez coachów zewnętrznych. Pomagają im w poznaniu własnych potrzeb i emocji.

Szkolenia mindfulness – Resilient & Mindful oraz Effective & Mindful

W firmie prowadzone są także ogólnodostępne szkolenia mindfulness – Resilient & Mindful oraz Effective & Mindful. Podczas których pracownicy uzyskują wiedzę na temat strategii i technik pomocnych przy podnoszeniu efektywności i skuteczności osobistej oraz nabieraniu odporności psychicznej.

– Chcemy w ten sposób zachęcić pracowników do udziału w szkoleniach i pokazać im, że w pracy bardzo ważna jest umiejętność zarządzania własną energią – wyjaśnia Jolanta Chmielecka, HR Senior Manager w PwC.

W ramach sekcji Mind & Health pracownicy mają stały dostęp do konsultacji psychoterapeutycznych dwa razy w tygodniu po 30 minut. Natomiast w pozostałych lokalizacjach – do konsultacji z terapeutą za pośrednictwem mobilnych środków telekomunikacyjnych. Docelowo we wszystkich lokalizacjach PwC pracownicy będą mogli spotkać się twarzą w twarz z psychologiem. Gdyby zakres oferowanego wsparcia okazał się niewystarczający, pracownicy mogą skorzystać ze zniżki na dodatkowe konsultacje u psycho-logów współpracujących z PwC. Dodatkowo w ramach opieki medycznej przysługują im trzy konsultacje psychologa/psychiatry.

– Temat zdrowia psychicznego pracowników w wielu organizacjach bywa uważany za tabu. Pracownicy boją się przyznać do swoich problemów, traktując je jako przejaw słabości. Chcemy o tych sprawach rozmawiać otwarcie, a jednocześnie w sposób, który będzie łatwy do przyjęcia przez zespół. Zależy nam, by zachęcić pracowników do korzystania z oferowanego wsparcia. Dlatego wdrożeniu naszych programów towarzyszyły badania fokusowe, podczas których zebraliśmy od pracowników informacje o ich preferencjach oraz pytaliśmy ich o to, jak powinniśmy z nimi rozmawiać na temat zdrowia psychicznego i związanych z nim wyzwań – wyjaśnia Jolanta Chmielecka.

Równowaga między pracą a życiem osobistym

Istotnym elementem, który wpływa na dobro-stan pracowników, jest poczucie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Dlatego w ramach sekcji Flex@PwC firma oferuje rozwiązania pomagające optymalnie zarządzać czasem pracy. W ramach tego programu pracownicy mają możliwość elastycznych godzin pracy. Ponadto na część etatu, zmiany godzin pracy lub ich skrócenia ze względu na swoją sytuację życiową. Wykorzystywane w PwC technologie oraz sprzęt firmowy umożliwiają pracownikom dostęp do wszystkich potrzebnych materiałów i dokumentów z dowolnego miejsca. Okazało się to niezwykle przydatne, kiedy w marcu 2020 r., w ciągu zaledwie kilku dni, trzeba było przeorganizować pracę kilku tysięcy osób na zdalną, bez uszczerbku na ciągłości pracy.

Pracownicy mają też możliwość skorzystania z nowego rozwiązania, jakim jest Extended Holiday Policy, które pozwala im realizować marzenia związane z podróżami czy rozwojem. Podczas urlopu, który może trwać nawet do trzech miesięcy. Pracownik, który potrzebuje przerwy od pracy, może również skorzystać z benefitu, jakim jest sabbatical, czyli częściowo płatnego dłuższego urlopu, trwającego od trzech do sześciu miesięcy.

Zapraszamy do przeczytania całego artykułu: What, How, Why? Czyli jak PwC wspiera swoich pracowników?