Inflacja wystrzeliła – napędzają ją wysokie ceny paliw. Inflacja w marcu br. wyniosła 3,2% r/r oraz 1% m/m, wobec 2,4% w ujęciu rocznym w lutym. Takie dane podał w szybkim szacunku GUS. To bardzo duży skok cen po ostatnich wartościach zbliżonych do celu inflacyjnego.

W marcu 2020 roku obserwowane spadki aktywności były już na tyle duże, że stworzyło to efekt niskiej bazy. Aktywność gospodarcza odbija od pięciu miesięcy, w marcu – zauważalnie.

Inflacja wystrzeliła - napędzają ją wysokie ceny paliw - infografika, wykres słupkowy z czerwona strzałka ku górze.
Inflacja wystrzeliła – napędzają ją wysokie ceny paliw

Znaczące wzrosty cen nośników energii w ciągu roku (4,2% r/r) wynikają ze struktury polskiego miksu energetycznego. W marcu mieliśmy do czynienia z stabilnymi cenami żywności (wzrost 0,5% r/r, 0,7% m/m).
W kolejnych miesiącach inflacja może jeszcze wzrosnąć. I zbliżyć się nawet do 4%, czyli przekroczyć górną granicę odchyleń od celu NBP.

Komentarz dr Sonii Buchholtz, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan

Przeczytaj także: Poziom wiedzy finansowej Polaków 2021

Poziom wiedzy finansowej Polaków 2021. Polacy zaczynają coraz uważniej czytać umowy przed podpisaniem
i chcą wiedzieć więcej o inwestowaniu
.

  • Z badania przeprowadzonego na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) i Fundacji GPW wynika, że ponad połowa badanych chce wiedzieć więcej na temat finansów i funkcjonowania gospodarki (57%) oraz cyberbezpieczeństwa (53%).
  • Rośnie popyt na wiedzę z zakresu inwestowania. Zdecydowana większość badanych jest zdania, że zajęcia z edukacji finansowej powinny mieć charakter obowiązkowy.
  • Najpopularniejszymi źródłami wiedzy dla ponad połowy Polaków w 2021 r. jest internet (59%) oraz banki i inne instytucje finansowe (54%).

Jak wynika z badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2021” przeprowadzonego w marcu br. na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) i Fundacji GPW, w porównaniu do 2020 r., nieznacznie spadł do 49% odsetek osób oceniających swoją wiedzę finansową jako „raczej małą” lub „bardzo małą”. Niestety, wzrósł za to poziom negatywnej samooceny w tym obszarze wśród młodych Polaków w wieku 18-24 lata – z 83% do 90%.

Polak głodny wiedzy finansowej

WIB i Fundacja GPW wskazują, że pozytywnym trendem jest za to wzrost odsetka Polaków deklarujących bardzo dokładne czytanie dokumentacji. Przede wszystkim przed podpisaniem umów z instytucjami finansowymi – z 32% w 2019 r. do 40% w 2021 r. Skrupulatniej do tak ważnej czynności jak zaciągnięcie zobowiązania podchodzą jednak kobiety niż mężczyźni. Ponadto 44% z nich czyta umowy bardzo dokładnie (przy 36% mężczyzn).