Dobre praktyki ochrony danych osobowych. O tym, że dane osobowe są cennym „towarem” dla złodziei tożsamości, wiedzą wszyscy. Kłopot polega na tym, że choć Polacy są świadomi zagrożeń, sami wciąż mało aktywnie korzystają z narzędzi wspomagających ich ochronę. Z oferty usług zapewniających ochronę danych w sieci korzystało lub korzysta tylko 20% Polaków. Co 5-ty Polak nie ma ustawionych haseł na swoich telefonach. Ponadto programy antywirusowe w telefonach i tabletach instaluje niespełna 63% ich właścicieli.

Polacy mają coraz większą świadomość zagrożeń i skutków kradzieży tożsamości. W parze z tym zjawiskiem rosną obawy o bezpieczeństwo danych. Co potwierdziła ponad połowa (53%) respondentów badania, realizowanego na zlecenie BIK. Ankietowani wskazali, że wysoka częstotliwość korzystania z internetu w okresie pandemii, może skutkować zwiększeniem liczby prób wyłudzeń kredytów, pożyczek i abonamentów.

Dobre praktyki ochrony danych osobowych-otwarty laptop leży na stole.
Dobre praktyki ochrony danych osobowych

Co ciekawe, większość osób orientuje się w sposobach ochrony danych. Jednak nadal nie wprowadza posiadanej wiedzy w życie. Nie widać także zmiany postaw w zakresie aktywnej ochrony przed wyłudzeniem. Niedostatki w tym zakresie pokazało najnowsze badanie realizowane na zlecenie BIK, pt. „Cyberbezpieczeństwo Polaków 2020”.

Antywirus, silne hasło i inne dobre praktyki

Z dostępnych usług zapewniających ochronę danych w sieci korzystało lub korzysta jedynie 20% Polaków – wykazało badanie BIK. Najbardziej zapobiegliwi najczęściej stosują usługi alertująco – informujące (51%) oraz o charakterze prewencyjnym (46%). Jednak większa grupa, bo aż 30% osób w ogóle nie korzystała lub nie interesowała się tego typu usługami.

Uczestnicy ankiety z zakresu cyberbezpieczeństwa wiedzą, że do kanonu bezpieczeństwa w sieci należą m.in. instalowanie programów antywirusowych. Regularne aktualizowanie aplikacji oraz obowiązkowe ustanawianie haseł do urządzeń. Rzeczywistość jednak weryfikuje, jak wygląda to w praktyce.

Aż 1/5 respondentów badania przyznało, że w ogóle nie zabezpiecza hasłem swojego telefonu, a 1/4 nigdy nie zmienia posiadanego hasła.

Dobre hasło tzw. silne nie może zawierać ciągu cyfr 1-6. Ponadto dat urodzenia czy danych oczywistych, jak imiona rodziców, które złodzieje sprytnie mogą wykorzystać. Ważne jest także regularne zmienianie haseł, a także wyrobienie nawyku zabezpieczenia nimi smartfonu. Telefon to dziś nasze centrum dowodzenia, narzędzie płatnicze, źródło doboru oferty zakupowej i jej realizacji.

Internauci potwierdzili, że programy antywirusowe najczęściej instalują w komputerach (87%), natomiast w telefonach i tabletach stosuje je tylko 63% osób.

Obowiązkowym elementem skutecznej ochrony na każdym smartfonie jest regularne dokonywanie aktualizacji oprogramowania zgodnie z pojawiającymi się kolejnymi wersjami jako podstawowego nawyku bezpieczeństwa.

Tymczasem, do aktualizowania aplikacji przyznał się co trzeci użytkownik komputera, tabletu oraz innych urządzeń podłączonych do Internetu. W tym przypadku lepsze nawyki wykazali posiadacze telefonów – 47% osób potwierdziło, że dokonuje automatycznej aktualizacji aplikacji w swoim smartfonie.

3 porady ochrony danych na co dzień

BIK jako ekspert w obszarze przeciwdziałania wyłudzeniom, wskazuje trzy uniwersalne porady, jak zadbać o bezpieczeństwo swoich danych przez cały rok. Są to:

  1. Im mniej danych podasz, tym lepiej – świadomie dokonuj zakupów przez internet; ze szczególną ostrożnością podchodź do wszelkich formularzy, w których wymagane jest podanie danych osobowych. Nie podawaj haseł ani loginów. Jeśli chcesz sprawdzić, kto pytał o Twoje dane i upewnić się, że nie masz zobowiązań, o których nie wiesz – zainstaluj aplikację Mój BIK lub pobierz swój – Raport BIK;
  2. Pilnuj swoich dokumentów – chroń swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego, PESEL czy datę urodzin) – nie podawaj ich osobom trzecim, zwłaszcza tym, których nie znasz, a kontaktują się z Tobą przez Internet czy telefon. Zarejestruj się na bik.pl, by w przypadku zgubienia bądź kradzieży dowodu osobistego zastrzec go online – Zastrzeganie;
  3. Włącz ostrzeżenie przed wyłudzeniem – narzędzie, które m.in. chroni przed wyłudzeniem kredytu czy pożyczki i czuwa 24 h/ 7 dni w tygodniu – powiadamia sms-em lub mailem – Alerty BIK.

Źródło: BIK