Polski Ład – pensje pracowników. Pracownicy, którzy zapłacili wyższe zaliczki w styczniu, otrzymają zwrot nadpłaty – najpóźniej z początkiem lutego. Osoby na etacie, które zarabiają do 12 800 zł brutto skorzystają lub nie stracą na Polskim Ładzie. Dotyczy to także nauczycieli i pracowników służb mundurowych.

Jak podaje rząd Polski Ład to historyczna obniżka podatków. Dzięki niej w portfelach Polaków rocznie zostanie ok. 17 mld zł. Niższe podatki zapłaci 18 mln Polaków. Prawie 9 mln przestanie płacić PIT, w tym osoby najmniej zarabiające i ok. 2/3 emerytów. Podatek w wysokości 32 proc. płacić będzie o połowę mniej osób niż dotychczas. Nowe rozwiązania są korzystne lub neutralne dla ok. 90 proc. osób płacących podatki w Polsce – w tym m.in. dla pracowników.

Polski Ład – pensje pracowników -banknoty 100 złotowe w damskich dłoniach.
Polski Ład – pensje pracowników

Pracownicy ze średnią pensją miesięczną wynoszącą do 12 800 zł brutto ze standardowymi umowami o pracę nie stracą na Polskim Ładzie. Zyskają osoby zarabiające na etacie do 5 700 zł brutto miesięcznie. Zasady te dotyczą również nauczycieli i funkcjonariuszy służb mundurowych.

Przypadki wypłacenia tym osobom niższego wynagrodzenia w styczniu były incydentalne. Powodem tego był np. niepotrzebnie złożony wniosek o rezygnację z ulgi dla klasy średniej albo brak pobrania przez pracodawcę przy zatrudnieniu tzw. formularza PIT-2, który pozwala zastosować kwotę wolną już na etapie zaliczek.

Co ważne, są to sytuacje bardzo rzadkie, dotyczyć mogą nie więcej niż 4 proc. podatników.

Ministerstwo Finansów pracuje nad rozporządzeniem, na podstawie którego:

 • Zarabiający do 12 800 zł brutto miesięcznie, którzy na nowych zasadach musieliby zapłacić w pierwszych miesiącach wyższą zaliczkę niż w zeszłym roku, będą mogli stosować zeszłoroczną, niższą wysokość zaliczki.
 • Wobec osób, które zapłaciły wyższe zaliczki w styczniu, w tym części nauczycieli czy funkcjonariuszy, nadpłata ze stycznia będzie zwrócona – najpóźniej poprzez naliczenie jej na poczet zaliczki z lutego.

Podatnicy będą również mieli możliwość złożenia w dowolnym miesiącu roku formularza PIT-2. Ponadto wniosku o zastosowanie preferencji dla klasy średniej. Jeśli stwierdzą, że niepotrzebnie zrezygnowali z ujęcia w zaliczkach kwoty wolnej czy preferencji, będą mogli, z mocą na kolejny miesiąc, wycofać się z tej decyzji.

Korzyści podatkowe z Polskiego Ładu

 • Kasjer (etat) zarabiający 3 tys. zł brutto (2 203 zł netto), zyska ok. 1 840 zł w ciągu roku.
 • Księgowa (etat) zarabiająca 5 tys. zł brutto (3 613 zł netto), zyska ok. 560 zł w ciągu roku.
 • Ślusarz (własna działalność) z dochodem 4 tys. zł brutto (2 480 zł netto), zaoszczędzi ok. 2 tys. zł rocznie.
 • Kosmetyczka (własna działalność) z dochodem 3 tys. zł brutto (1 620 zł netto), zaoszczędzi ok. 1,3 tys. zł rocznie.
 • Rodzina 2+2, w której rodzice zarabiają w sumie 6,5 tys. zł brutto (4,9 tys. zł netto), gdy rozliczą się wspólnie, miesięcznie zyskają 328 zł („na rękę”), czyli prawie 4 tys. zł rocznie.
 • Rodzina 2+4, w której tylko jeden z małżonków zarabia miesięcznie 12 tys. zł brutto (drugi nie pracuje), zyska rocznie 9 934 zł.
 • Emeryt otrzymujący emeryturę w kwocie 3,2 tys. zł brutto (2 660 zł netto), zyska 1 600 zł rocznie.
 • Małżeństwo emerytów, z których jedna osoba otrzymuje emeryturę minimalną, a druga emeryturę na poziomie średniej, zyska 2 997 zł „na rękę” rocznie.
 • Senior z miesięcznym przychodem z pracy ok. 3 tys. zł (ok. 36 tys. zł rocznie) w ogóle nie zapłaci podatku.

Źródło: gov.pl