Dopłaty do drożyzny. W 2022 roku państwo dopłaci najuboższym  m.in. do  rachunków za prąd i gaz. Na pomoc mogą liczyć emeryci, renciści i rodziny wielodzietne. Kwota wsparcia gospodarstwa domowego, może sięgnąć w ciągu roku kilkuset złotych zł, problem jednak w tym, że to kropla w morzu naszych potrzeb.

Autor publikacji: Marek Chrzanowski

Dodatek osłonowy

Od czwartego stycznia br. obowiązuje Ustawa o dodatku osłonowym, będącym częścią rządowej Tarczy antyinflacyjnej. Pakiet, ten zakłada obniżkę VAT na gaz, energię elektryczną, ciepło systemowe, akcyzę na energię elektryczną i paliwa. Wszystko to ma być elementem walki z szalejącą (najwyższą od 20 lat) inflacją i radykalnym wzrostem cen.

Zadaniem wspomnianego dodatku jest pomoc w pokryciu części kosztów wzrostu energii, gazu oraz rosnących cen żywności. W rządowym projekcie założono, że maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na dodatki osłonowe w 2022 r. wyniesie 4 mld 700 mln zł. Zakłada się, że ze wsparcia skorzysta ponad 6,5 mln gospodarstw.

Możliwość korzystania z programu będą miały osoby, których dochód miesięczny w gospodarstwie jednoosobowym nie przekroczy 2,1 tys. zł. W przypadku gospodarstw wieloosobowych 1,5 tys. zł. Zaś w przypadku, gdy wysokość ta będzie wyższa od przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, zacznie obowiązywać zasada „złotówka za złotówkę”. To nic innego, jak różnica pomiędzy kwotą dodatku osłonowego a tą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

Wniosek o wypłatę dodatku należy składać w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, osobiście lub drogą mailową. Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa w dwóch ratach. Pierwsza do 31 marca, druga do 2 grudnia 2022.

Dopłaty do drożyzny - kawałek kaloryfera na tle salonu.
Dopłaty do drożyzny

Dla gospodarstwa domowego: jednoosobowego, ustalono wysokość wsparcia osłonowego rocznie w kwocie 500 zł. Dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 750 zł. Natomiast dla gospodarstwa składającego się do 5 osób; 1062,50 zł zaś powyżej 6 osób ustalono ją na poziomie 1437,50 zł.

Drogi węgiel

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe,( kominek, kozę, ogrzewacz powietrza lub piec kaflowy) węglem lub paliwami węglopochodnymi – można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Jednak pod pewnym warunkiem – źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Pomoc finansowa w ramach wsparcia osłonowego przewiduje od 500 zł do 1437,50 zł. Zależy to od wielkości i dochodów gospodarstwa domowego dla wykorzystujących węgiel, jako źródło ogrzewania. Przypomnieć należy, że wniosek składa się do gminy właściwej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 31 stycznia br. roku. Sam dodatek osłonowy przyznawany jest na cały 2022 rok. Zaś świadczenie będzie wypłacane w dwóch ratach do 31 marca oraz do 2 grudnia 2022 roku.

Droższy prąd

Pod koniec roku Urząd Regulacji Energetyki podał, że łączny średni wzrost rachunku za prąd przeciętnego gospodarstwa domowego wyniesie ok. 24 proc., co oznacza wzrost o ok. 21 zł netto miesięcznie. Po miesiącach oczekiwania, pojawiała się propozycja.

Zapowiadane wsparcie finansowe ma trafić do osób najbardziej narażonych na ubóstwo energetyczne. Przyjęte przepisy dotyczące dopłaty, obejmują m.in. emerytów ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury. Ponadto emerytów i rencistów ze świadczeniem równym najniższej emeryturze, także do tych osób, które wymagają szczególnej opieki. Dopłaty otrzymają osoby samotnie zamieszkujące domy jednorodzinne w małych miejscowościach i na wsiach, które korzystają z pomocy społecznej. Ponadto także pozostałe osoby pobierające zasiłki. Przysługiwać będą rodzinom wielodzietnym w trudniejszej sytuacji dochodowej.

Dodatkiem energetycznym mają zostać objęte gospodarstwa domowe, w których miesięczne dochody nie przekraczają 1563 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Ponadto 1115 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Duże rodziny mogą dostać nawet 800 zł.

Pierwsze dopłaty do rachunków za prąd mają pojawić się w marcu 2022 roku. Przewiduje się, że wniosek o dodatek do prądu złoży około 6,8 mln polskich rodzin.

Pośród wielu zaproponowanych zmian Ustawa o dodatku osłonowym, wprowadza znaczące nowości w prawie energetycznym, bardziej chroniąc tzw. odbiorcę wrażliwego. Mowa o zakazie wstrzymania dostaw energii elektrycznej, dla odbiorcy, który ma zaległości w płatnościach za prąd w miesiącach zimowych.

Bezcenny gaz

Najwięcej kontrowersji w programie, powoduje niepokojący wzrost cen gazu. Co prawda według URE, miesięczne rachunki dla gospodarstwa domowego używającego gazu (tylko do przygotowania posiłków) wzrosły ok. 9 zł netto miesięcznie, to już wskazania dotyczące gospodarstw, w których gaz używany jest do ogrzewania i przygotowania posiłków wynoszą 52%. Jednak często pojawiają się przypadki, gdy opłaty za gaz naliczane dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, samorządów, części wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych, które mają własne kotłownie gazowe (kotłownie zbiorcze) sięgają nawet 1000% wzrostu.

Sama ustawa mająca ograniczyć wzrost cen gazu już jest podpisana. Jednak i tak poszukiwane są kolejne rozwiązania, które ową podwyżkę mają nieco złagodzić. Dlatego też,  wsparcie finansowe i zmiany regulacji jest tu najbardziej wyczekiwanym. Rząd zapewnia, że przygotowuje dodatkowe rekompensaty na podwyżki cen gazu a potencjalne warianty rozwiązań, upublicznione zostaną w najbliższych dniach. Część z rozwiązań weszła w życie 2 stycznia, a na kolejne działania jest gotowy.

*Od 4 stycznia 2022 r. pod numerem tel. +48 22 369 14 44, pon – piątek w godz. 8.00 – 16.00 działa specjalna infolinia dotycząca dodatku osłonowego.