Home Wieści z firm PARP: „Smart Communications & Technology Forum”

PARP: „Smart Communications & Technology Forum”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w IV edycji „Smart Communications & Technology Forum”, które odbędzie się 18 września 2014 roku w hotelu Marriott w Warszawie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Center for Business Education- CBE Polska.

Forum to cyklicznie odbywające się w Polsce wydarzenie w całości poświęcone tematyce szeroko pojętego smart grids i smart metering. W ramach programu odbędą się dwa osobne bloki tematyczne „Smart grid” w całości poświęcony problematyce efektywnego zaradzania siecią, jej automatyzacji, nowinkom technologicznym oraz rozwiązania łączącym systemy smart grid z OZE i źródłami rozproszonymi oraz „Smart metering” skupiający się na kwestiach technologicznych inteligentnego opomiarowania (energii, gazu, wody itp). oraz zarządzania popytem i relacją z

źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości