Pięć cech autentycznego lidera. Modele przywództwa ewoluują i wiemy, że szef z czasów rewolucji przemysłowej miał kompletnie inny zestaw cech niż te, których oczekujemy od współczesnych liderów. Dziś na pierwszy plan wysuwają się, jeszcze do niedawna niedoceniane i uważane z mniej istotne, kompetencje „miękkie”.

Ludzkie przywództwo 

Dlaczego dziś w kontekście dobrego przywództwa mówimy o empatii, umiejętności nadawania kierunku, budowania wspólnoty? Stoi za tym cała masa procesów kulturowych, społecznych i technologicznych, ale żeby przytoczyć tylko kilka:

Młodzi ludzie nie chcą pracować z despotycznymi liderami, potrzebują szybkiego feedbacku i ciekawych zadań. Starsze pokolenia chcą być doceniane i angażowane. Kobiety oczekują równości szans. Jako ludzie potrzebujemy wspólnoty, akceptacji naszej różnorodności, włączenia w przedsięwzięcia, które są spójne z naszymi wartościami. Dzisiejsze firmy powinny być zatem jednym z tych środowisk, które te potrzeby uwzględniają i na nie odpowiadają m.in. po to, by utrzymywać i przyciągać talenty oraz zapewniać innowacyjność organizacji. A do tego potrzebujemy konkretnych umiejętności menedżerskich. Jakich?

Pięć cech autentycznego lidera - ludzie siedzą przy stole na zebraniu firmowy , dwoje z nich podaje sobie rękę na powitanie.
Pięć cech autentycznego lidera

Komunikacja i nadawanie sensu

Autentyczne przywództwo polega na umiejętności budowania relacji poprzez dbałość o stały kontakt z pracownikami, dwustronną, otwartą komunikację, nastawioną na słuchanie i dialog. Każda organizacja powinna wypracować swoje formaty i rytuały komunikacyjne, aby dać ludziom przestrzeń do swobodnej komunikacji i wymiany myśli. Wachlarz jest bardzo szeroki – od bezpośrednich spotkań lidera z zespołem po wewnętrzne media społecznościowe. Wszystko po to, by nadawać wspólny kierunek i poczucie przynależności.

Feedback

To pochodna otwartej komunikacji. Autentyczny lider umie dawać wartościowy feedback i o niego zabiegać. Dzięki temu wzmacnia jeden z fundamentów efektywnych zespołów – zaufanie. To ważne szczególnie dziś, kiedy wiele zespołów pracuje zdalnie lub w modelu hybrydowym. Do feedbacku również można, a nawet trzeba stworzyć rytuały, które zapewnią jego regularność – np. badanie 360 stopni, pulsometry zespołowe, cykliczne spotkania f2f.

Sztuka doceniania

Nie zbudujemy zaangażowania pracowników bez ich docenienia. Brzmi jak truizm, ale docenianie to nie tylko pensja, chociaż każda podwyżka czy premia będą zawsze mile widziane. Autentyczny lider dostrzega codzienną pracę swojego zespołu, widzi specyfikę i potrzeby każdego z pracowników, docenia regularnie i transparentnie.

Zarządzanie różnorodnością

Autentyczne przywództwo to także otwartość na różnorodność. Nie dla poprawności politycznej, ale dla wymiernych korzyści biznesowych i społecznych, jakie przynosi takie myślenie o organizacjach. Lider, który tworzy inkluzyjne środowisko pracy, w którym jest przestrzeń na odrębność opinii, zróżnicowanie wiekowe czy kulturowe, a także równość szans, długofalowo buduje zaangażowany, efektywny i innowacyjny zespół.

Wsparcie w rozwoju

Według Brene Brown „przywódcą jest każdy, kto podejmuje się szukać potencjału w innych ludziach (…) kto ma odwagę ten potencjał rozwijać. („Odwaga w przywództwie”). Ważne też by wiedział, patrząc na swój zespół, w jakim kierunku powinien go rozwijać by realizować cele biznesowe.

Pięć cech autentycznego lidera / Renata Steckiewicz

Autor: Renata Steckiewicz

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium PR UW oraz Podyplomowych Studiów HR Business Partner w SGH. Menedżerka ds. kultury organizacyjnej w Orange Polska. Specjalistka w obszarze kultury organizacyjnej, komunikacji wewnętrznej i employer brandingu.