Ile pieniędzy wydali w Polsce Ukraińcy? Dane Straży Granicznej podsumowujące okres od 24 lutego do 31 marca br. wskazywały, że granicę z Polską przekroczyło 2,39 mln osób uciekających przez wojną. Ma to swoje przełożenie na dane dotyczące wydatków Ukraińców w Polsce, które w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosły 647,2 mln zł, zatem o 194 mln zł więcej niż rok wcześniej. Nadal jednak jest to wynik daleki od tych notowanych przed pandemią, bowiem w latach 2016-2020 w pierwszych kwartałach roku nasi wschodni sąsiedzi wydawali w Polsce średnio 1,5 mld zł. Efekt wojny i napływu uchodźców do Polski w wydatkach zobaczymy w kolejnych kwartałach.

Z najnowszego raportu GUS wynika, że w pierwszym kwartale br. cudzoziemcy przekroczyli granicę Polski 31,1 mln razy. To o 55 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej, kiedy ta liczba wyniosła 20 mln. Nadal jednak daleko jest do wyniku sprzed pandemii. W 2019 r. liczba przekroczeń granicy wyniosła aż 50,8 mln. Co wprost przekładało się na wydatki cudzoziemców na zakupy i usługi. Ukraińcy w pierwszym kwartale br. przekroczyli granicę z Polską 4,1 mln razy, podczas gdy rok wcześniej 1,4 mln razy.

Ile pieniędzy wydali w Polsce Ukraińcy? - dwie kobiety stoją w sklepie przy stoisku promocyjnym.
Ile pieniędzy wydali w Polsce Ukraińcy?

Przed wybuchem pandemii, w latach 2017-2019 Ukraińcy w pierwszym kwartale roku zostawiali w Polsce od 1,57 mld zł do nawet 1,69 mld zł. W 2020 r. ten wynik spadł do 1,48 mld zł, co jeszcze nie oddało w pełni konsekwencji wybuchu pandemii. Te zobaczyliśmy wyraźnie w pierwszym kwartale 2021 r., kiedy wydatki Ukraińców w Polsce wyniosły zaledwie 452,8 mln zł.

Wydatki cudzoziemców

Ogółem cudzoziemcy w pierwszym kwartale 2022 r. wydali w Polsce 6,5 mld zł. Innymi słowy o 60,9 proc. więcej w porównaniu rok do roku. W pierwszych trzech miesiącach roku najwięcej w naszym kraju wydali Niemcy (3,1 mld zł, 46,1 proc. więcej rok do roku). Na drugim miejscu znaleźli się Czesi z kwotą 791,8 mln zł (43,7 proc. więcej rok do roku). Podium zamykają Ukraińcy z kwotą 647,2 mln zł (42,9 proc. więcej rok do roku). W strukturze wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców udział Niemców wynosi 57,7 proc, Czechów 14,6 proc., a Ukraińców 11,9 proc. Następnie są Słowacy (8,7 proc.), Litwini (4,5 proc.), Białorusini (2,4 proc.) oraz Rosjanie ze znikomym udziałem 0,2 proc.

Cudzoziemcy przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE, czyli głównie Ukraińcy, bo Białorusini i Rosjanie odpowiadali za niecałe 13 proc. ruchu granicznego. Na zakup towarów nieżywnościowych przeznaczyli 81,3 proc. swoich wydatków, na żywność i napoje bezalkoholowe 13,3 proc., a na usługi 5,2 proc.

Źródło: Personnel Service