Ceny prądu najbardziej odczuwalne wśród podwyżek cen surowców. 70 proc. Polaków odczuło wzrost cen energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych w ciągu ostatniego roku. Takie wnioski płynął z badania przeprowadzonego na zlecenie Columbus Energy. Właściciele instalacji fotowoltaicznych rzadziej zgłaszali odczuwalność podwyżek cen energii.

Badanie konsumenckie, przeprowadzone na przełomie marca i kwietnia br. wykazało, że zdecydowana większość Polaków odczuwa podwyżki cen w zakresie energii elektrycznej i cieplnej – przyznaje to 7 na 10 respondentów. Tylko co piąty badany twierdzi, że nie odczuwa wzrostu cen, a co dziesiąty nie ma zdania na ten temat.

Polacy wyraźnie odczuwają wzrost cen wszystkich surowców energetycznych

69 proc. badanych potwierdza, że podrożała energia elektryczna. 68 proc. odczuwa wzrost cen gazu. Natomiast 58 proc. twierdzi, że więcej płaci za paliwa stałe (węgiel, ekogroszek, drewno, pellet).

Ceny prądu najbardziej odczuwalne wśród podwyżek cen surowców -  raport - infografika, czy odczuwasz wzrost cen prądu w porównaniu do poprzdniego roku
Ceny prądu najbardziej odczuwalne wśród podwyżek cen surowców – raport

Podwyżki ceny energii a źródło ogrzewania domu

Wzrost cen najczęściej zgłaszali właściciele domów ogrzewanych gazem – 79 proc. oraz węglem – 75 proc. W przypadku osób korzystających z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz tych, którzy ogrzewają dom energią elektryczną odczuwalność podwyżek zgłosiło o ok. 10 proc. mniej respondentów – odpowiednio 65 i 64 proc.

Ceny prądu najbardziej odczuwalne wśród podwyżek cen surowców -  raport - infografika, czy odczuwasz podwyżke prądu?

Udział wydatków na energię w budżetach domowych Polaków

Z badania wynika również, że prawie połowa Polaków (48 proc.) deklaruje, że wydatki na energię elektryczną i cieplną przekraczają 10 proc. ich domowego budżetu. Czterech na dziesięciu respondentów (39 proc.) uważa, że wydatki te nie przekraczają 10 proc. dochodów gospodarstwa domowego. Natomiast 13 proc. nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie.

Ceny prądu najbardziej odczuwalne wśród podwyżek cen surowców -  raport - infografika,

Odsetek osób przyznających, iż wydatki na energię przekraczają 10 proc. ich budżetu maleje proporcjonalnie do wysokości zarobków. Najliczniej potwierdzają to osoby najuboższe, z miesięcznymi dochodami do 2 000 zł netto – aż 63 proc. Tylko 1/4 osób z dochodami w przedziale od 8 000 do 10 000 zł przyznaje, że wydatki na energię przekraczają 10 proc. ich budżetu.

Ceny prądu najbardziej odczuwalne wśród podwyżek cen surowców -  raport - infografika - wydatki na energię elektryczną.

Odczuwalność wzrostu cen energii a posiadanie PV

Kolejnym, ciekawym wnioskiem wynikającym z badania jest fakt, iż właściciele instalacji fotowoltaicznych rzadziej zgłaszają odczuwalność podwyżek cen energii elektrycznej i cieplnej. W pierwszej grupie odczuwalność wzrostu cen potwierdza 62 proc. badanych, zaś w grupie drugiej, bez fotowoltaiki – 72 proc.

Jak pokazało nasze badanie, podwyżki cen energii, które miały miejsce na przestrzeni ostatniego roku, są mocno odczuwalne przez większość Polaków. U blisko połowy respondentów wydatki na prąd i ogrzewanie przekraczają 10 proc. ich domowego budżetu. Badanie wyeksponowało też różnicę w odczuwaniu wzrostu cen energii pomiędzy osobami posiadającymi instalację fotowoltaiczną a tymi, którzy jej nie mają. Właściciele PV rzadziej zgłaszali odczuwalność podwyżek cen energii. Co potwierdza, że inwestycja we własne źródło OZE jest sposobem na ochronę przed podwyżkami. Przy obecnych cenach energii i czekających nas kolejnych podwyżkach, warto zmienić myślenie na sumaryczny koszt posiadania energii w dłuższej perspektywie.

Źródło: Columbus Energy