sobota, Marzec 7, 2020
Facebook
Home Tagi Wpis otagowany "ceny prądu"

ceny prądu

Wysokie ceny prądu są zagrożeniem dla naszej gospodarki, a żeby uniknąć podwyżek w przyszłości, Polska potrzebuje systemowego planu transformacji energetycznej – tak wynika z opublikowanego 20 grudnia 2018 roku raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców pt. „Ceny energii zagrażają konkurencyjności polskiej gospodarki”.

Od pewnego czasu serwisy informacyjne zostały niemal zdominowane przez doniesienia o rosnących cenach prądu. Obawy opinii publicznej są całkowicie zrozumiałe, ponieważ wyższe ceny energii stanowią problem zarówno dla gospodarstw domowych, jak i dla konkurencyjności polskich firm. W tej chwili trudno jest dokładnie oszacować skalę przyszłych podwyżek, które wynikają przede wszystkim ze wzrostu cen węgla i uprawnień do emisji CO2, jednak niewątpliwie rządzący mają do czynienia z poważnym strategicznym wyzwaniem, szczególnie w kontekście rosnącego zapotrzebowania na energię.

– Problem z polską energetyką jest dwupłaszczyznowy – twierdzi Cezary Kaźmierczak, Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. – Po pierwsze, nasz miks energetyczny jest niedopasowany do polityki klimatycznej, której, cokolwiek byśmy nie robili, samodzielnie się nie przeciwstawimy. System sprzedaży uprawnień do emisji jest narzędziem służącym ograniczaniu roli węgla, tymczasem ok. 80 proc. wyprodukowanej przez nas energii elektrycznej wciąż pochodzi z tego surowca. Po drugie zaś, nasze węglowe jednostki wytwórcze są przestarzałe, co również przekłada się na wysoką emisyjność polskiej energetyki.

Eksperci ZPP podkreślają, że wzrost cen prądu to bezpośrednia konsekwencja silnego oparcia polskiej gospodarki na energii elektrycznej z węgla, w sytuacji, w której unijny system handlu uprawnieniami do emisji pogarsza opłacalność tego typu elektrowni. W związku z powyższym, w perspektywie strategicznej, potrzebny jest systemowy plan transformacji energetycznej, uwzględniający zastępowanie wysokoemisyjnych jednostek węglowych elektrowniami gazowymi, farmami wiatrowymi, jednostkami na biomasę i biogaz, czy fotowoltaniką.

W obliczu rosnących cen energii, kluczowe jest zatem długofalowe planowanie przekształcania polskiej energetyki z modelu opartego niemal całkowicie na energii pochodzącej z węgla, w kierunku miksu uwzględniającego w dużo większym stopniu odnawialne źródła energii i niskoemisyjne jednostki wytwórcze. Tymczasem, głównym pomysłem rządu na walkę z podwyżkami jest w tej chwili program rekompensat dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Jak możemy przeczytać w raporcie, istnieje poważna obawa, że jego realizacja spowoduje jedynie przesunięcie w czasie skokowego wzrostu cen energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców i „przejedzenie” środków, które mogłyby zostać przeznaczone na inwestycję w OZE.

– System rekompensat to rozwiązanie chwilowe, w dłuższej perspektywie pozbawione sensu, bo bez gruntownych zmian w strukturze polskiej energetyki, podwyżki cen i tak nas dosięgną – twierdzi Cezary Kaźmierczak. – W związku z powyższym, naszą rekomendacją krótkoterminową, „na teraz”, byłoby zredukowanie obciążeń warunkujących cenę energii elektrycznej, czyli np. obniżka akcyzy.

Autorzy raportu zaznaczają w podsumowaniu, że podwyżki cen energii mogą doprowadzić do wzrostu cen towarów i usług, a zatem i inflacji, w związku z czym przeciętny obywatel najdotkliwiej odczuje wzrost cen nie tylko regulując rachunek za prąd, ale także robiąc zakupy w sklepie. Mając na uwadze również fakt, że ceny prądu warunkują koszty funkcjonowania firm, a także stanowią istotny czynnik przy podejmowaniu decyzji o ulokowaniu w danym państwie inwestycji, poprawa stanu polskiej energetyki staje się jednym z kluczowych strategicznych wyzwań na najbliższe lata.

mat. prasowy

Opłacając comiesięczne rachunki, kupujesz zarazem dostęp do elektryczności od jednej z kilkudziesięciu firm oferujących prąd na polskim rynku. Nie zawsze jednak masz świadomość tego, od kogo nabywasz energię. Możesz również nie wiedzieć, o tym, że istnieje możliwość zmiany sprzedawcy na tańszego, bliższego i bardziej dostępnego.

Dystrybutor a sprzedawca

Energię elektryczną dystrybuują na terenie Polski spółki odpowiadające za stan i rozbudowę sieci elektroenergetycznej znajdującej się na podlegającym jej terenie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma możliwości zmiany tego dystrybutora. Bez problemu możesz jednak zmienić sprzedawcę energii. Świadomość ta nie jest powszechna, ponieważ przez kilkadziesiąt lat obie funkcje pełnił ten sam podmiot. Dopiero niedawno sytuacja ta uległa zmianie. Od 10 lat w naszym kraju mamy szansę dokonywać wyboru spośród wielu sprzedawców energii. Prąd zawsze będzie ten sam, ale w niektórych sytuacjach ta, pozornie drobna, zmiana bywa bardzo opłacalna.

Gra warta świeczki

Dzięki zmianie sprzedawcy prądu jesteś w stanie płacić niższą cenę za tę samą ilość zużywanej energii. Jak to możliwe? Chcąc przywiązać Cię do siebie, nowy sprzedawca prawdopodobnie zaoferuje Ci bardzo atrakcyjne taryfy. Zawarcie z nim umowy spowoduje więc, że zyskasz dużą oszczędność pieniędzy już przy zawarciu transakcji. Dla klientów indywidualnych bywają to oszczędności wynoszące od kilku do kilkunastu procent rocznie, czyli nawet kilkaset złotych.

Zmiana sprzedawcy to jednak nie tylko czysty zysk finansowy. Może ona oznaczać także łatwiejszy kontakt z firmą, zwłaszcza w przypadku gdy rezygnujemy z umowy z dużą firmą, o wielu oddziałach, na rzecz mniejszej i bardziej lokalnej.

Prawo do zmiany sprzedawcy ma niemal każdy. Może jej dokonać zarówno mieszkaniec domku jednorodzinnego, jak i właściciel mieszkania w bloku. Jedynym warunkiem jej przeprowadzenia jest jednak posiadanie własnego licznika energii elektrycznej.

Jak wyliczyć oszczędność?

Porównywanie ofert prądu bywa żmudne i problematyczne dla laika niezorientowanego w świecie taryf elektroenergetycznych. Dlatego rozważając zmianę sprzedawcy, warto posłużyć się pomocami dostępnymi online, służącymi wyliczaniu oszczędności oraz przeliczaniu poszczególnych taryf elektroenergetycznych za Ciebie. Taki specjalny kalkulator udostępnia na swojej stronie internetowej m.in. Urząd Regulacji Energetyki. Można skorzystać także ze specjalnych porównywarek cen energii elektrycznej, np. optimaenergy czy totalmoney. W mniej niż minutę wyliczą one który sprzedawca jest w stanie dostarczyć tańszą energię dla domu, a korzystanie z nich jest zupełnie bezpłatne.

– Tego typu narzędzia pomagają podjąć decyzję o wyborze nowego sprzedawcy na podstawie rocznego zużycia energii, specyfiki zamieszkiwanego regionu, układu instalacji, taryfy energetycznej i kilku innych czynników. Dzięki kalkulatorowi oraz porównywarce z łatwością obliczysz potencjalne oszczędności w danym okresie rozliczeniowym i dokonasz decyzji o pozostaniu przy obecnym sprzedawcy bądź jego ewentualnej zmianie – stwierdza Hubert Telecki, członek zarządu Magmillon.

Jeśli stwierdzisz, że warto dokonać zmiany sprzedawcy, nowa umowa powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia poprzedniej. Rozwiązanie to gwarantuje ciągłość sprzedaży prądu. Koszty wszelkich zmian wynikających z ewentualnego dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego poniesie operator systemu dystrybucyjnego.

 

Źródło: Magmillon

 – Nasze rachunki za energię elektryczną będą w przyszłym roku niższe. Mimo to w zatwierdzonych taryfach o ponad 200 milionów złotych zwiększyliśmy wydatki związane z utrzymaniem ciągłości dostaw i zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego – podsumowuje wynik tegorocznych postępowań taryfowych Maciej Bando, prezes URE.

 Od około 12 do 22 złotych mniejsze rachunki za prąd w 2016 roku

Prezes URE zatwierdził 17 grudnia taryfy dystrybutorom energii elektrycznej oraz tzw. sprzedawcom z urzędu, którzy sprzedają energię odbiorcom w gospodarstwach domowych. Nowe stawki, które wejdą w życie z początkiem stycznia oznaczają, że w 2016 roku przeciętne gospodarstwo domowe zapłaci za energię elektryczną rachunki niższe od 12 do około 22 złotych (czyli średni spadek płatności wyniesie od około 1 do 2 złotych netto miesięcznie na rachunkach odbiorców grup taryfowych G).

W efekcie zatwierdzonych taryf łączne rachunki odbiorców w gospodarstwach domowych, którzy kupują  prąd od tzw. sprzedawców z urzędu, spadną średnio o 1,6 %. Jednak pierwotne wnioski przedsiębiorstw – tak obrotu jak i dystrybutorów – różniły się znacząco od tych uznanych za uzasadnione i zatwierdzonych przez regulatora. W wyniku postępowań administracyjnych prowadzonych w Urzędzie oraz wielokrotnych wezwań kierowanych do spółek w kieszeniach Polaków zostanie prawie pół miliarda złotych.

Spadek cen prądu wynika głównie z niższych kosztów zakupu tzw. energii „zielonej”. W 2016 roku spadną nie tylko ceny energii, ale także stawki opłat dystrybucyjnych. Stawki dystrybucyjne spadają średnio dla wszystkich grup odbiorców o 1,6 %, a dla odbiorców grup G – gdzie stanowią około połowy całego rachunku za energię – o 2%. Warto zauważyć, że wzrasta składnik jakościowy zawarty w taryfach dystrybucyjnych związany z utrzymaniem ciągłości dostaw i zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego, a pomimo to spada taryfa dystrybucyjna. Ten spadek udało się uzyskać dzięki optymalizacji kosztów działalności operatorów sieci dystrybucyjnych.

Skutki zatwierdzonych taryf dla poszczególnych grup odbiorców przestawia poniższa tabela:

OSD/Obrót Zmiana taryfy w dystrybucji ogółem Zmiana taryfy w dystrybucji dla odbiorców w grupach G Zmiana taryfy sprzedawców z urzędu dla odbiorców w grupach G Łączna zmiana rachunku dla odbiorców w grupach G
% % % %
ENEA Operator Sp. z o.o. / ENEA S.A. -1,0 -1,0 -0,7 -0,9
ENERGA Operator S.A. / ENERGA-OBRÓT S.A. -0,3 -1,1 -1,0 -1,1
PGE Dystrybucja S.A. / PGE Obrót S.A. -2,6 -1,9 -0,9 -1,4
RWE Stoen Operator Sp. z o.o. -0,9 -0,4 * *
TAURON Dystrybucja S.A. / TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. -1,9 -3,3 -0,9** -2,6**
RAZEM -1,6 -2,0 -0,9*** -1,6***

*) RWE Polska SA nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia,

**) TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia – przedstawiono skutki tylko dla odbiorców TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. (obszar krakowski i wrocławski TAURON Dystrybucja SA)

***) Średnia nie obejmuje odbiorców TAURON Dystrybucja SA (obszar gliwicki) oraz RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

źródło: URE

 

 

Eksperci

Dane makroekonomiczne – wolniejszy wzrost przy rosnących cenach

Styczniowe dane z polskiej gospodarki wpisały się w oczekiwania co do wolniejszego wzrostu w całym 2...

Startupy – czy mogą rozwijać się samodzielnie?

Jakie są potrzeby młodych, dynamicznie rozwijających się firm? Czy są w stanie rozwinąć się bez pomo...

Lokata 10 tysięcy to mniej niż 100 złotych odsetek!

98 złotych - tyle w ciągu roku zarobi ktoś, kto powierzył bankowi 10 tysięcy złotych zakładając prze...

Co czeka branżę Consumer Finance? Prognoza 2020

Początek nowej dekady będzie dla branży pożyczkowej pełen wyzwań. Katarzyna Jóźwik, Dyrektor General...

Polacy puszczają z dymem 105 tysięcy mieszkań rocznie

W bieżącym roku Polacy wydadzą na wyroby tytoniowe około 28 miliardy złotych – wynika z szacunków HR...

AKTUALNOŚCI

Koronawirus – co jeszcze musisz wiedzieć?

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19. https://yo...

Volkswageny czy ople? Jakie auta wolą Polki?

Volkswageny czy ople? Jakie auta wolą Polki? Na te pytania odpowiedź wskazuje raport przygotowany na...

Polski samochód elektryczny, czyli rewolucja mobilności

Polski samochód elektryczny, czyli rewolucja mobilności staje się faktem. Na co dzień obserwujemy co...

Ładowarki – Inspekcja Handlowa kwestionuje aż 1/3 z nich

Ładowarki - oto najczęstsze zastrzeżenia Inspekcji. Brak odporności na temperaturę oraz dostęp do cz...

Wybory w USA – kto zostanie prezydentem?

Wybory w USA wzbudzają szerokie zainteresowanie opinii publicznej na całym świecie. To, kto zostanie...

Koronawirus – co jeszcze musisz wiedzieć?

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19. https://yo...

Opakowanie ma znaczenie. Czyli co nas przyciąga

Opakowanie ma znaczenie co widać chociażby po pieniądzach na tym rynku. Wartość światowego rynku opa...

Volkswageny czy ople? Jakie auta wolą Polki?

Volkswageny czy ople? Jakie auta wolą Polki? Na te pytania odpowiedź wskazuje raport przygotowany na...

Polski samochód elektryczny, czyli rewolucja mobilności

Polski samochód elektryczny, czyli rewolucja mobilności staje się faktem. Na co dzień obserwujemy co...

Kobieta w sieci stereotypów – badanie

Mogłoby się zdawać, że słowa popularnej piosenki Ada to nie wypada, nie mają zastosowania w dzisiejs...