MŚP przetrwało pandemię dzięki digitalizacji. 67% liderów MŚP twierdzi, że wsparcie społeczności było ważne dla przetrwania ich firmy podczas pandemii, a zdaniem 69% kluczowa okazała się pomoc rządowa. Takie wnioski płynął z piątej edycji raportu pt. „Small and Medium Business Trends” (Trendy wśród małych i średnich przedsiębiorstw) opublikowanego przez firmę Salesforce. Wyniki badań wskazują także kilka skutecznych sposobów, dzięki którym małe i średnie firmy mogą odnieść sukces w cyfrowym świecie.

Zaufanie – waluta przyszłości

Największe sukcesy odnoszą te małe i średnie firmy, które podejmują działania mające na celu zdobycie zaufania pracowników. Badania pokazują, że 50% małych i średnich przedsiębiorstw o rosnących przychodach zaoferowało elastyczne warunki pracy w czasie pandemii, w porównaniu do 38% firm, których przychody pozostają w miejscu lub maleją.

Te firmy również ciężko pracują, aby zdobyć zaufanie klientów. Na przykład 75% rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw twierdzi, że ich klienci oczekują możliwości dokonywania transakcji online. W związku z tym 72% z nich umożliwia dokonywanie zakupów w sieci – w tym ponad jedna trzecia (35%) dodała taką możliwość w ciągu ostatniego roku. Ponadto 95% rozwijających się MŚP podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie danych firmy i ochronę informacji o klientach przed cyberatakami.

MŚP przetrwało pandemię dzięki digitalizacji - ludzie siedzą przy stole w pracy i patrzą w jeden komputer.
MŚP przetrwało pandemię dzięki digitalizacji

MŚP w cyfrowym świecie

Małe firmy w większości przypadków nie były przygotowane na pandemię i jej skutki ekonomiczne, co zmusiło wiele z nich do digitalizacji. Musiały one upewnić się, że ich pracownicy mogą się komunikować, współpracować i bezpiecznie zarządzać sprzedażą w zmieniającym się świecie. 71% rozwijających się MŚP twierdzi, że przetrwało pandemię dzięki cyfryzacji, a 66%, że ich firmy nie byłyby w stanie przetrwać pandemii opierając swoją działalność na technologii sprzed dekady.

Dodatkowo:

  • 82% małych i średnich przedsiębiorstw o rosnących przychodach zwiększyło obecność swojej firmy w Internecie w ciągu ostatniego roku.
  • 42% rozwijających się MŚP przyspieszyło swoje inwestycje technologiczne w ciągu ostatniego roku (w porównaniu do 33% w sierpniu 2020 r.).
  • 51% rozwijających się SMB przyspieszyło swoje inwestycje w technologię obsługi klienta w ciągu ostatniego roku. Obecnie 65% z nich korzysta z oprogramowania do obsługi klienta.
  • 79% małych i średnich przedsiębiorstw planuje na stałe zaoferować usługi realizowane bezkontaktowo.
  • 23% rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw zaczęło korzystać z oprogramowania e-commerce po raz pierwszy w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
  • * 72% małych i średnich przedsiębiorstw zwiększyło obecność swojej firmy w Internecie w ciągu ostatniego roku.
  • 41% SMB przyspieszyło swoje inwestycje w technologię obsługi klienta w ciągu ostatniego roku. (Obecnie 53% SMB korzysta z oprogramowania do obsługi klienta).

Prognozy MŚP – praca zdalna zostanie z nami

W miarę jak wszystkie MŚP (zarówno rozwijające się, jak i pozostające w stagnacji/tracące udział w rynku) podążają naprzód, wiele z nich, a dokładniej 75%, wierzy, że zmiany, których dokonały w działalności biznesowej w ciągu ostatniego roku, przyniosą długoterminowe korzyści. Jeśli chodzi o to, jak MŚP wyobrażają sobie przyszłość swoich pracowników, 43% przewiduje, że pracownicy będą dzielić swój czas między pracę osobistą i zdalną lub będą pracować głównie zdalnie. Ponadto rozwijające się MŚP częściej przygotowują plany na swoją przyszłość, czyli opracowują scenariusz rozwoju wydarzeń. 77% rozwijających się MŚP twierdzi, że stworzyło plany na wypadek przyszłych kryzysów, bez względu na to, co się wydarzy.

Trzy najważniejsze cechy osobiste, które według liderów SMB pozwolą im odnieść sukces w ciągu najbliższego roku:

  • Znajomość rynku (36%)
  • Umiejętność rozwiązywania problemów (35%)
  • Elastyczność i zwinność (34%)

Źródło: Salesforce