Kobiety najbardziej odczuły negatywne skutki pandemii. Pandemia Covid-19 stała się istotnym czynnikiem stresogennym dla pracowników. Niepokojowi o stan zdrowia swojego i bliskich szybko zaczął towarzyszyć strach o możliwość utraty pracy i dochodu. Zmęczenie i frustrację niemożnością pogodzenia pracy zawodowej i życia rodzinnego odczuwają zwłaszcza kobiety, matki małych dzieci.

Jak wynika z badań Eurofound (2021) kobiety, a zwłaszcza matki małych dzieci, systematycznie odczuwają obciążenie psychiczne częściej. I to bez względu na sposób świadczenia pracy. Analogiczne wnioski płyną z wcześniejszych fal badania (Eurofound 2020) – rodzice małych dzieci częściej martwią się o pracę. Kiedy pracują, trudniej im się skoncentrować na pracy zawodowej i poświęcić jej odpowiednio dużo czasu. Jednocześnie to na kobiety spada wyraźnie więcej godzin pracy.

Zbyt zmęczeni, by po pracy zająć się obowiązkami domowymi – UE-27 (czerwiec 2021).

 Kobiety najbardziej odczuły negatywne skutki pandemii - wykres, stres i zmęczenie kobiet po covid-19.
Kobiety najbardziej odczuły negatywne skutki pandemii

Ryzyko depresji według wieku i fali badania

Nieliczne badania na temat kondycji psychicznej w pandemii wskazują, że wiosenna fala zakażeń pogłębiła negatywne uczucia obywateli UE. Rok ograniczeń, coraz trudniejsza sytuacja gospodarcza, a często doświadczenia indywidualne (utrata bliskich, odosobnienie, bezrobocie) powodują, że ryzyko depresji wzrosło. W UE wyraźnie największe ryzyko dotyczyło najmłodszej grupy respondentów (18-34 lata) i spadało z wiekiem. Nic dziwnego, dla wielu z nich to drugi taki „kryzys stulecia”. W krajach południa Europy konsekwencje tego pierwszego (2008-2009) nadal obciążają ścieżki zawodowe młodych.

 Kobiety najbardziej odczuły negatywne skutki pandemii - ryzyko depresji z powodu stresu pracy i opieki nad dziećmi
Kobiety najbardziej odczuły negatywne skutki pandemiiŹródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurofound (2021)

W świetle badania, wyraźnie najczęściej odczuwane jest napięcie (28-52%), przygnębienie i samotność deklaruje 23-40% osób. Prawdopodobnie, jeśli pandemiczne restrykcje utrzymają się, będzie to oznaczać potrzebę intensyfikacji wsparcia psychologicznego. Przede wszystkim z powodów zdrowotnych, ale z perspektywy pracodawców istotne znaczenie może mieć również zdolność do powrotu na rynek pracy i pełnej produktywności.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Przeczytaj także: Przebranżowienie – jak nie zaczynać swojej kariery od początku

Przebranżowienie – jak nie zaczynać swojej kariery od początku. Coraz więcej osób myśli nad zmianą branży, a także zapisuje się na dodatkowe szkolenia, które pozwolą nabyć nowe umiejętności. Swoje kompetencje zawodowe rozwija aż 80% Polaków w wieku 25-64 lata. Na chęć przebranżowienia się niewątpliwie wpływ miała pandemia – pracownicy szukają zatrudnienia w branżach, które z lockdownu wychodzą obronną ręką. Jedną z nich jest rynek IT, na którym specjaliści są nieustannie poszukiwani.